Luděk NIEDERMAYER : 8. Wahlperiode 

Fraktionen 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) - Mitglied

Nationale Parteien  

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : TOP 09 a Starostové (Tschechien)

Stellvertretender Vorsitzender 

 • 09-03-2017 / 01-07-2019 : Ausschuss für Wirtschaft und Währung

Mitglied 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ausschuss für Wirtschaft und Währung
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation für die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Sonderausschuss zu Steuervorbescheiden und anderen Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Sonderausschuss zu Steuervorbescheiden und anderen Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung (TAXE 2)
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Untersuchungsausschuss zur Prüfung von behaupteten Verstößen gegen das Unionsrecht und Missständen bei der Anwendung desselben im Zusammenhang mit Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung
 • 19-01-2017 / 08-03-2017 : Ausschuss für Wirtschaft und Währung
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Sonderausschuss zu Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung

Stellvertreter 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation für die Beziehungen zur Koreanischen Halbinsel
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Untersuchungsausschuss zu Emissionsmessungen in der Automobilindustrie
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie

Hauptsächliche parlamentarische Tätigkeiten 

Beiträge zu Aussprachen im Plenum 
Redebeiträge in einer Plenartagung und schriftliche Erklärungen zu Aussprachen im Plenum. Artikel 204 und Artikel 171 Absatz 11 GO

Berichte – als Berichterstatter(in) 
Im federführenden Ausschuss wird ein Berichterstatter benannt, der einen Bericht über Vorschläge für einen Gesetzgebungsakt, Haushaltsvorschläge und andere Angelegenheiten ausarbeitet. Dabei können einschlägige Sachverständige und Interessenträger konsultiert werden. Außerdem sind die Berichterstatter dafür zuständig, Kompromissänderungsanträge zu verfassen und mit den Schattenberichterstattern zu verhandeln. Im Ausschuss angenommene Berichte werden dann im Plenum geprüft und zur Abstimmung gestellt. Artikel 55 GO

Berichte – als Schattenberichterstatter(in) 
Die Fraktionen können für jeden Bericht eines federführenden Ausschusses einen Schattenberichterstatter benennen, der den Fortgang des jeweiligen Berichts verfolgen und mit dem Berichterstatter Kompromisstexte aushandeln soll. Artikel 215 GO

BERICHT über die Untersuchung von Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung  
- A8-0357/2017 -  
-
PANA 

Stellungnahmen – als Verfasser(in)  
Die Ausschüsse können eine Stellungnahme zu einem Bericht des federführenden Ausschusses ausarbeiten, in dem sie sich mit den Angelegenheiten in ihrem Zuständigkeitsbereich befassen. Die Verfasser dieser Stellungnahmen sind außerdem dafür zuständig, Kompromissänderungsanträge zu verfassen und mit den Schatten-Verfassern der Stellungnahme zu verhandeln. Artikel 56, Artikel 57 und Anlage VI GO

STELLUNGNAHME zum Entwurf des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019  
- ECON_AD(2018)623755 -  
-
ECON 
STELLUNGNAHME zum Jahresbericht über die Finanztätigkeit der Europäischen Investitionsbank  
- ECON_AD(2017)609635 -  
-
ECON 

Mündliche Anfragen 
Anfragen zur mündlichen Beantwortung mit Aussprache, die an die Kommission, den Rat oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohe Vertreterin der Union gerichtet sind, können von einem Ausschuss, einer Fraktion oder mindestens 5 % der Mitglieder eingereicht werden. Artikel 136 GO

Sonstige parlamentarische Tätigkeiten 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung 
Die Mitglieder können eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, wie sie im Plenum abgestimmt haben. Artikel 194 GO

„Horizont Europa“ – Regeln für die Beteiligung und die Verbreitung der Ergebnisse (A8-0401/2018 - Dan Nica) CS  
 

Podpořil jsem dílčí dohodu v rámci 1. čtení, kterou EP navrhuje zvýšit rozpočet na 2021–2027 na 120 miliard EUR oproti 100 miliardám EUT v návrhu Komise. Má být také zvýšen důraz na ochranu klimatu vyčleněním 35 % výdajů programu na tento účel. Větší důraz se bude také klást na ochranu zdraví, pokud jde o rozvoj digitálních řešení, výzkum rakoviny, kardiovaskulárních nemocí, antimikrobiální rezistence atd., kulturu, inkluzi a kreativitu (vytvoření prostoru spolupráce na bázi Evropského kulturního dědictví), bezpečnost (reakce na hrozbu terorismu, rozvoj technologií dvojího užití), digitální ekonomiku, průmysl a vesmír, energetiku a mobilitu. Považuji za důležité, že se naší frakci podařilo prosadit zachování samostatného finančního nástroje pro MSP. Je třeba podniknout kroky pro zvýšení účasti nových členských zemí (EU 13), a tedy dosažení rovnoměrnějšího rozdělování prostředků z programu Horizont mezi všechny členské státy EU. Napomoci by tomu mohlo i navýšení jeho rozpočtu.

Marktüberwachung und Konformität von Produkten (A8-0277/2018 - Nicola Danti) CS  
 

Podpořil jsem zprávu, protože jsem přesvědčen, že v současné době je prosazování pravidel dozoru nad trhem nedostatečné. Proto je nutno posílit rámec pro dozor nad trhem s cílem dále zlepšit dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků. Přijetí zprávy, která je dohodou Rady a EP, zajistí jednotný rámec pro dozor nad trhem s těmito výrobky na úrovni Unie a napomůže zvýšení důvěry spotřebitelů k výrobkům uvedeným na trh Unie.

Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) CS  
 

Podpořil jsem zprávu, která je dohodou Rady a EP a která řeší problém některých poskytovatelů internetových zprostředkovatelských služeb a internetových vyhledávačů, kteří zneužívají svého postavení ve vztahu k podnikovým uživatelům a uživatelům firemních internetových stránek, a i v důsledku neexistence odpovídajících mechanismů nápravy jsou obtížně postižitelní. Proto je třeba na úrovni Unie stanovit jednotný soubor povinných pravidel, kterým bude zajištěno spravedlivé, předvídatelné, udržitelné a důvěryhodné internetové podnikatelské prostředí v rámci vnitřního trhu, včetně odpovídající transparentnosti a možnosti odškodnění podnikových uživatelů internetových zprostředkovatelských služeb.

Schriftliche Anfragen 
Die Mitglieder können eine bestimmte Anzahl Anfragen zur schriftlichen Beantwortung an den Präsidenten des Europäischen Rates, den Rat, die Kommission oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union richten. Artikel 138 und Anlage III GO

Erklärungen 

Erklärung der finanziellen Interessen 

Erklärungen über die Teilnahme eines Mitglieds an von Dritten organisierten Veranstaltungen 

Kontakt