Malin BJÖRK : 8. Wahlperiode 

Fraktionen 

 • 01-07-2014 / 11-01-2017 : Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke - Stellvertretende Vorsitzende
 • 12-01-2017 / 01-07-2019 : Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke - Mitglied des Vorstands

Nationale Parteien  

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Vänsterpartiet (Schweden)

Mitglied 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation für die Beziehungen zu Indien
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter

Stellvertreterin 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation für die Beziehungen zu Bosnien und Herzegowina und dem Kosovo
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation für die Beziehungen zu den Maschrik-Ländern
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten

Hauptsächliche parlamentarische Tätigkeiten 

Beiträge zu Aussprachen im Plenum 
Redebeiträge in einer Plenartagung und schriftliche Erklärungen zu Aussprachen im Plenum. Artikel 204 und Artikel 171 Absatz 11 GO

Berichte – als Berichterstatter(in) 
Im federführenden Ausschuss wird ein Berichterstatter benannt, der einen Bericht über Vorschläge für einen Gesetzgebungsakt, Haushaltsvorschläge und andere Angelegenheiten ausarbeitet. Dabei können einschlägige Sachverständige und Interessenträger konsultiert werden. Außerdem sind die Berichterstatter dafür zuständig, Kompromissänderungsanträge zu verfassen und mit den Schattenberichterstattern zu verhandeln. Im Ausschuss angenommene Berichte werden dann im Plenum geprüft und zur Abstimmung gestellt. Artikel 55 GO

Berichte – als Schattenberichterstatter(in) 
Die Fraktionen können für jeden Bericht eines federführenden Ausschusses einen Schattenberichterstatter benennen, der den Fortgang des jeweiligen Berichts verfolgen und mit dem Berichterstatter Kompromisstexte aushandeln soll. Artikel 215 GO

Stellungnahmen – als Verfasser(in)  
Die Ausschüsse können eine Stellungnahme zu einem Bericht des federführenden Ausschusses ausarbeiten, in dem sie sich mit den Angelegenheiten in ihrem Zuständigkeitsbereich befassen. Die Verfasser dieser Stellungnahmen sind außerdem dafür zuständig, Kompromissänderungsanträge zu verfassen und mit den Schatten-Verfassern der Stellungnahme zu verhandeln. Artikel 56, Artikel 57 und Anlage VI GO

STELLUNGNAHME zu der Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen (EIGE) für das Haushaltsjahr 2017  
- FEMM_AD(2019)630380 -  
-
FEMM 
STELLUNGNAHME zu der Entlastung für die Ausführung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2017, Einzelplan III – Kommission und Exekutivagenturen  
- FEMM_AD(2019)630381 -  
-
FEMM 
STELLUNGNAHME zum Entwurf des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019  
- FEMM_AD(2018)623661 -  
-
FEMM 

Stellungnahmen – als Schatten-Verfasser(in) 
Die Fraktionen können für jede Stellungnahme einen Schatten-Verfasser der Stellungnahme benennen, der den Fortgang der jeweiligen Stellungnahme verfolgen und mit dem Verfasser der Stellungnahme Kompromisstexte aushandeln soll. Artikel 215 GO

STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Aufstellung des Programms „Justiz“  
- FEMM_AD(2018)628459 -  
-
FEMM 
STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Aufstellung des Programms „Rechte und Werte“  
- FEMM_AD(2018)627907 -  
-
FEMM 
STANDPUNKT IN FORM VON ÄNDERUNGSANTRÄGEN zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 862/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates zu Gemeinschaftsstatistiken über Wanderung und internationalen Schutz  
- FEMM_AD(2018)628430 -  
-
FEMM 

Entschließungsanträge 
Entschließungsanträge werden zu politischen Themen und auf Antrag eines Ausschusses, einer Fraktion oder mindestens 5 % der Mitglieder eingereicht. Über die Anträge wird im Plenum abgestimmt. Artikel 132, 136, 139 und 144 GO

Mündliche Anfragen 
Anfragen zur mündlichen Beantwortung mit Aussprache, die an die Kommission, den Rat oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohe Vertreterin der Union gerichtet sind, können von einem Ausschuss, einer Fraktion oder mindestens 5 % der Mitglieder eingereicht werden. Artikel 136 GO

Kleine Anfragen 
Kleine Anfragen zur schriftlichen Beantwortung, die an die Kommission, den Rat oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohe Vertreterin der Union gerichtet sind, können von einem Ausschuss, einer Fraktion oder mindestens 5 % der Mitglieder eingereicht werden. Artikel 130a und Anlage III GO

Sonstige parlamentarische Tätigkeiten 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung 
Die Mitglieder können eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, wie sie im Plenum abgestimmt haben. Artikel 194 GO

Risikovorsorge im Elektrizitätssektor (A8-0039/2018 - Flavio Zanonato) SV  
 

Jag röstade emot. Med detta förslag om riskberedskap inom elsektorn vill Europeiska kommissionen harmonisera hur medlemsstaterna hanterar krissituationer när det gäller elförsörjning. Enligt kommissionen är det stora skillnader mellan medlemsstaterna i hur riskerna utvärderas och hanteras. Därför föreslås EU-riktlinjer som medlemsstaterna måste följa när man utarbetar beredskapsplaner. Det finns bra och rimliga regler i denna förordning, men ett ganska olämpligt villkor är fastställt, nämligen att i händelse av en el kris måste medlemsstaterna agera i full överensstämmelse med reglerna för den inre elmarknaden. Icke-marknadsbaserade åtgärder kan endast användas som en sista utväg. Det innebär att kommissionen ser en fortsättning på den liberaliserade elmarknaden som en absolut prioritering. Detta skulle hindra medlemsstaternas ansträngningar att själva återställa elförsörjningen vid en eventuell kris, och att följa EU:s marknadsregler sätts före krishantering. Med den motiveringen valde jag att rösta emot förordningen.

Katastrophenschutzverfahren der Union (A8-0180/2018 - Elisabetta Gardini) SV  
 

Jag har röstat ja till det nya lagförslaget. Det är bra om EU kan förstärka sitt gemensamma arbete för att agera när det sker naturkatastrofer som jordbävningar, bränder och översvämningar. Det är dock viktigt att civilskyddsmekanismen slår vakt om det samarbete som redan existerar mellan olika medlemsländer. Civilskyddsmekanismen måste också sätta effektivitet och snabbhet i centrum för verksamheten.

Mehrwertsteuer: endgültiges System für die Besteuerung des Handels zwischen Mitgliedstaaten (A8-0028/2019 - Fulvio Martusciello) SV  
 

Jag har lagt ner rösten. Betänkandet föreslår en rad tekniska förbättringar av, och ökad transparens inom, momssystemet. Men då hela betänkandet bygger på grundidén om en fördjupad inre marknad och avser att föra över mer makt kring handel och skatter från medlemsländerna till kommissionen, så väljer jag att lägga ner rösten.

Schriftliche Anfragen 
Die Mitglieder können eine bestimmte Anzahl Anfragen zur schriftlichen Beantwortung an den Präsidenten des Europäischen Rates, den Rat, die Kommission oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union richten. Artikel 138 und Anlage III GO

Schriftliche Erklärungen (bis zum 16. Januar 2017) 
**Dieses Instrument bestand bis zum 16. Januar 2017.** Eine schriftliche Erklärung war eine Initiative zu einer Angelegenheit, die in die Zuständigkeit der EU fällt. Sie konnte binnen drei Monaten von den Mitgliedern unterzeichnet werden.

Schriftliche Erklärung zur Gesundheitsversorgung von Transgender-Personen  
- P8_DCL(2016)0011 - Hinfällig  
Siôn SIMON , Miriam DALLI , Nessa CHILDERS , Marian HARKIN , Jeppe KOFOD , Daniele VIOTTI , Anja HAZEKAMP , Anneleen VAN BOSSUYT , Malin BJÖRK , Hugues BAYET , Laura FERRARA , Terry REINTKE  
Fristbeginn : 01-02-2016
Fristablauf : 01-05-2016
Anzahl der Unterzeichner : 76 - 02-05-2016
Schriftliche Erklärung zur Abschaffung der Segregation an Schulen  
- P8_DCL(2015)0060 - Hinfällig  
Péter NIEDERMÜLLER , Filiz HYUSMENOVA , Malin BJÖRK , Laura FERRARA , Soraya POST , Cecilia WIKSTRÖM , Damian DRĂGHICI , Barbara LOCHBIHLER , Josef WEIDENHOLZER , Miltiadis KYRKOS , Sophia in 't VELD  
Fristbeginn : 14-10-2015
Fristablauf : 14-01-2016
Anzahl der Unterzeichner : 79 - 15-01-2016

Erklärungen 

Erklärung der finanziellen Interessen 

Kontakt