Max ANDERSSON
 • Max
  ANDERSSON
 • Fraktion der Grünen / Freie Europäische Allianz
 • Mitglied
 • Schweden Miljöpartiet de gröna
 • geboren am 26. Oktober 1973, Solna

Wortmeldungen im Plenum

38

Klimakonferenz 2017 der Vereinten Nationen in Bonn, Deutschland (COP23) (Aussprache)

03-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-03(12)

Digitale Demokratie in der EU: Potenzial und Herausforderungen (Aussprache)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(19)

Handelsübereinkommen EU/Kolumbien und Peru (Beitritt Ecuadors) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz)

14-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-14(10.4)

Allgemeine Überarbeitung der Geschäftsordnung des Parlaments (Aussprache)

13-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-13(3)

Allgemeine Überarbeitung der Geschäftsordnung des Parlaments (Aussprache) (2)

13-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-13(3)

Allgemeine Überarbeitung der Geschäftsordnung des Parlaments (A8-0344/2016 - Richard Corbett) (Abstimmung)

13-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-13(5.3)

EU-Aktionsplan zur Bekämpfung des illegalen Artenhandels (Aussprache)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Berichte – als Berichterstatter(in)

2

Berichte – als Schattenberichterstatter(in)

12

BERICHT mit Empfehlungen an die Kommission zu Verjährungsfristen für Verkehrsunfälle

JURI
01-06-2017 A8-0206/2017

BERICHT on the Annual Report 2014 on subsidiarity and proportionality

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

BERICHT über digitale Demokratie in der Europäischen Union: Potenzial und Herausforderungen

AFCO
16-02-2017 A8-0041/2017

BERICHT mit Empfehlungen an die Kommission zu zivilrechtlichen Regelungen im Bereich Robotik

JURI
27-01-2017 A8-0005/2017

BERICHT über die allgemeine Überarbeitung der Geschäftsordnung des Parlaments

AFCO
22-11-2016 A8-0344/2016

BERICHT on liability, compensation and financial security for offshore oil and gas operations

JURI
19-10-2016 A8-0308/2016

BERICHT über die Anwendung des Europäischen Mahnverfahrens

JURI
18-10-2016 A8-0299/2016

Stellungnahmen – als Schatten-Verfasser(in)

10

STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Achtung des Privatlebens und den Schutz personenbezogener Daten in der elektronischen Kommunikation und zur Aufhebung der Richtlinie 2002/58/EG (Verordnung über Privatsphäre und elektronische Kommunikation)

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605986

STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG

JURI
05-10-2017 JURI_AD(2017)605974

STELLUNGNAHME zu legitimen Maßnahmen zum Schutz interner Hinweisgeber, die im öffentlichen Interesse handeln, wenn sie die vertraulichen Informationen von Unternehmen und öffentlichen Stellen offenlegen

AFCO
12-09-2017 AFCO_AD(2017)607865

STELLUNGNAHME zum EU-eGovernment-Aktionsplan 2016–2020

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2004/37/EG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit

JURI
01-02-2017 JURI_AD(2017)592336

STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2010/13/EU zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste im Hinblick auf sich verändernde Marktgegebenheiten

JURI
16-01-2017 JURI_AD(2017)589491

STELLUNGNAHME zu dem Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss – im Namen der Europäischen Union – des Abkommens zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Europäischen Union über den Schutz personenbezogener Daten bei der Verhütung, Untersuchung, Aufdeckung und Verfolgung von Straftaten

JURI
09-11-2016 JURI_AD(2016)592225

STELLUNGNAHME zu der allgemeinen Überarbeitung der Geschäftsordnung des Parlaments

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

STELLUNGNAHME zu dem Jahresbericht 2014 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

STELLUNGNAHME zu den Jahresberichten 2012-2013 über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit

AFCO
07-05-2015 AFCO_AD(2015)549117

Entschließungsanträge

2

Parlamentarische Anfragen

29

  Vested and conflicting interests in climate policy

24-10-2017 P-006615/2017 Kommission

Sperrung von Websites im Zusammenhang mit dem Referendum in Katalonien 2017

11-10-2017 E-006397/2017 Kommission

  Rising activity of patent assertion entities in Europe

28-09-2017 P-006063/2017 Kommission

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004821/2017 Kommission

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004820/2017 Rat

  Number of civil service committees

13-07-2017 P-004810/2017 Kommission

VP/HR - Investitionen von EU-Unternehmen in der Westsahara

03-02-2017 E-000816/2017 Kommission

Militärpräsenz Marokkos in der Westsahara

03-02-2017 E-000815/2017 Kommission

Internationaler Status der Westsahara gemäß dem Völker- und dem Unionsrecht

03-02-2017 E-000814/2017 Kommission

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung

3

 

Einbeziehung der Emissionen und des Abbaus von Treibhausgasen aus Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft in den Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 (A8-0262/2017 - Norbert Lins)

13-09-2017

Förslaget innebär att en referensnivå för skogsbruk sätts med data för perioden 2000–2012 istället för 1990–2009 som kommissionen vill ha. Det är en period som ligger mer i närtid och därmed är bättre jämförbar med dagens skogsbruk och kolsänkor. Det är också en period för vilken det finns mer tillförlitlig och jämförbar data för EU som helhet. Ändringen innebär också att alla delar och olika metoder inom skogsbruksförvaltning givet basperioden ingår för att bestämma referensnivåer inom skogsbruket och inte enbart skoglig intensitet (tillväxt) som kommissionen föreslagit.

 

Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich nach dessen Mitteilung über den beabsichtigten Austritt aus der Europäischen Union (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Det är viktigt att Storbritanniens utträde inte resulterar i handelshinder som omöjliggör eller försvårar stora delar av handeln mellan EU och UK. Vi behöver avtal för handel och samarbete, och det är oroande att Europaparlamentet ställer långtgående ultimativa krav och hotar med ett avtalslöst tillstånd. Vi behöver en rättvis överenskommelse, och förhandlarna behöver mandat för att hitta rimliga kompromisser. Denna resolution försvårar förhandlingarna och därför röstade jag nej.

 

Eine europäische Säule sozialer Rechte (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet tar initiativ för att förstärka människors sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor behövs.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna är det viktigt att man inte inkräktar på de frågor som ska beslutas på nationell nivå. Förslaget innehåller både bra och dåliga delar. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen om lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Kontakte

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E250
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postanschrift

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E250
  1047 Brussels