Igor ŠOLTES : 8. Wahlperiode 

Fraktionen 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fraktion der Grünen / Freie Europäische Allianz - Mitglied

Nationale Parteien  

 • 01-07-2014 / 21-11-2016 : Verjamem! Lista dr. Igorja Šoltesa (Slowenien)
 • 22-11-2016 / 01-07-2019 : Lista dr. Igorja Šoltesa (Slowenien)

Stellvertretender Vorsitzender 

 • 07-07-2014 / 05-10-2016 : Haushaltskontrollausschuss
 • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Delegation für den Parlamentarischen Stabilitäts- und Assoziationsausschuss EU-Serbien

Mitglied 

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Haushaltskontrollausschuss
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Delegation für den Parlamentarischen Stabilitäts- und Assoziationsausschuss EU-Serbien
 • 24-10-2016 / 01-07-2019 : Delegation für den Parlamentarischen Stabilitäts- und Assoziationsausschuss EU-Albanien
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz

Stellvertreter 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
 • 14-07-2014 / 23-10-2016 : Delegation für den Parlamentarischen Stabilitäts- und Assoziationsausschuss EU-Albanien
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Petitionsausschuss

Hauptsächliche parlamentarische Tätigkeiten 

Berichte – als Berichterstatter(in) 
Im federführenden Ausschuss wird ein Berichterstatter benannt, der einen Bericht über Vorschläge für einen Gesetzgebungsakt, Haushaltsvorschläge und andere Angelegenheiten ausarbeitet. Dabei können einschlägige Sachverständige und Interessenträger konsultiert werden. Außerdem sind die Berichterstatter dafür zuständig, Kompromissänderungsanträge zu verfassen und mit den Schattenberichterstattern zu verhandeln. Im Ausschuss angenommene Berichte werden dann im Plenum geprüft und zur Abstimmung gestellt. Artikel 55 GO

BERICHT über die vorgeschlagene Ernennung von João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo zum Mitglied des Rechnungshofs  
- A8-0259/2016 -  
-
CONT 

Stellungnahmen – als Verfasser(in)  
Die Ausschüsse können eine Stellungnahme zu einem Bericht des federführenden Ausschusses ausarbeiten, in dem sie sich mit den Angelegenheiten in ihrem Zuständigkeitsbereich befassen. Die Verfasser dieser Stellungnahmen sind außerdem dafür zuständig, Kompromissänderungsanträge zu verfassen und mit den Schatten-Verfassern der Stellungnahme zu verhandeln. Artikel 56, Artikel 57 und Anlage VI GO

STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Abschaffung der jahreszeitlich bedingten Zeitumstellung und zur Aufhebung der Richtlinie 2000/84/EG  
- IMCO_AD(2019)630406 -  
-
IMCO 

Stellungnahmen – als Schatten-Verfasser(in) 
Die Fraktionen können für jede Stellungnahme einen Schatten-Verfasser der Stellungnahme benennen, der den Fortgang der jeweiligen Stellungnahme verfolgen und mit dem Verfasser der Stellungnahme Kompromisstexte aushandeln soll. Artikel 215 GO

STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung eines Europäischen Verteidigungsfonds  
- IMCO_AD(2018)627566 -  
-
IMCO 
STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über unlautere Handelspraktiken in den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen in der Lebensmittelversorgungskette  
- IMCO_AD(2018)625314 -  
-
IMCO 
STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über ein europaweites privates Altersvorsorgeprodukt (PEPP)  
- IMCO_AD(2018)618145 -  
-
IMCO 

Mündliche Anfragen 
Anfragen zur mündlichen Beantwortung mit Aussprache, die an die Kommission, den Rat oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohe Vertreterin der Union gerichtet sind, können von einem Ausschuss, einer Fraktion oder mindestens 5 % der Mitglieder eingereicht werden. Artikel 136 GO

Große Anfragen 
Große Anfragen zur schriftlichen Beantwortung mit Aussprache, die an die Kommission, den Rat oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohe Vertreterin der Union gerichtet sind, können von einem Ausschuss, einer Fraktion oder mindestens 5 % der Mitglieder eingereicht werden. Artikel 139 und Anlage III GO

Sonstige parlamentarische Tätigkeiten 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung 
Die Mitglieder können eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, wie sie im Plenum abgestimmt haben. Artikel 194 GO

Vertrag von Marrakesch zur Erleichterung des Zugangs blinder, sehbehinderter oder anderweitig lesebehinderter Personen zu veröffentlichten Werken (A8-0400/2017 - Max Andersson) SL  
 

Zgroženi smo lahko nad dejstvom, da pravica do branja, izobraževanja in informiranja v 21. stoletju še vedno ni zagotovljena vsem ljudem. Slepim in slabovidnim v razvitih državah je v dostopnih oblikah na voljo samo 5 % vseh objavljenih knjig, v državah v razvoju pa manj kot 1 %. Gre za kršenje temeljnih človekovih pravic, kar je nedopustno. S tem, ko se zavlačuje z implementacijo Marakeške pogodbe, smo tako vsak dan korak dlje od enakopravnosti, ki bi morala biti nekaj samoumevnega!
Skrajni čas je, da to spremenimo, zato sem podprl priporočilo, da se čimprej odobri sklenitev Marakeške pogodbe. Z Marakeško pogodbo bomo en pomemben korak bližje temu cilju, saj bomo povečali razpoložljivost knjig v Evropi in tretjih državah in tako zmanjšali neenakopravnost, ki smo ji priča. Ob tem pozivam države članice k čim bolj celoviti implementaciji v praksi. Nekatere slovenske invalidske organizacije so namreč že izrazile skrb, da bi lahko pri implementaciji v slovensko zakonodajo prišlo do sprememb, ki bi trenutno stanje morebiti celo poslabšale, česar nikakor ne smemo dopustiti. Opozarjam tudi na to, da so za celovito implementacijo potrebna tudi ustrezna finančna sredstva, saj bo brez tega težko pričakovane spremembe v vsakdanjem življenju težko uresničiti.

Rettung von Menschenleben: Mehr Fahrzeugsicherheit in der EU (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch) SL  
 

Spodbujanje varnosti vozil v EU je pomembno, saj na letni ravni v prometnih nesrečah v EU izgubi življenje okoli 30.000 oseb. Kljub visoki številki statistični podatki kažejo, da so evropske ceste še vedno med najvarnejšimi na svetu. A vseeno je vsaka smrt ali resna poškodba preveč.
Da bi dosegli strateški cilj in med letoma 2010 in 2020 prepolovili število smrtnih žrtev v cestnem prometu v EU, bodo potrebna dodatna prizadevanja. Tu so države članice glavni akterji, saj se večina vsakodnevnih ukrepov izvaja na nacionalni in lokalni ravni. Poleg omenjenega se mi zdi pomembno, da so proizvajalci iskreni pri obveščanju državljanov o varnosti vozil in njihovem delovanju. Zato je potrebno, da se evropskim potrošnikom v primeru ugotovljenih neskladnosti omogoči hitre, ustrezne in usklajene popravne ukrepe, vključno z vseevropskim odpoklicem vozil, če bi bilo to potrebno, obenem pa potrošnikom zagotoviti pravico do kompenzacijskih ukrepov, kot je povrnitev stroškov, zamenjava ali popravilo vozila, z zagotovljeno uporabo nadomestnega vozila.
Pomembno pa je tudi omeniti prehod na bolj trajnostni promet, ki zagotavlja učinkovite in enakopravne mobilnosti za vse ob minimizaciji nezaželenih stranskih učinkov. Ker je poročilo dobro strukturirano in zajema pomembnejše aspekte zagotavljanja varnosti v prometu, sem glasoval za njegovo sprejetje in ga tudi podprl.

Aktionsplan für Finanzdienstleistungen für Privatkunden (A8-0326/2017 - Olle Ludvigsson) SL  
 

Maloprodajne finančne storitve so sestavni del vsakdanjega življenja, žal pa trg EU na tem področju, kljub izboljšavam v zadnjih letih, ostaja še vedno precej razdrobljen.
Poenostavitev dostopa do finančnih storitev bi pripomogla k bolj harmoničnemu in bolj poštenemu enotnemu trgu, poleg tega bi od tega potrošniki imeli koristi v obliki dostopnosti, padca cen in izboljšanju kakovosti storitev.
Pomembno je, da se ne dela razlik med domačimi in čezmejnimi ponudniki finančnih storitev. Potrošnikom je potrebno omogočiti najboljšo izbiro in jih dosledno seznaniti z vsemi pristojbinami in drugimi povezanimi stroški ter da se kljub zmanjšanju trgovinskih ovir ne niža standardov varstva potrošnikov.
Ker se strinjam s pristopom poročevalca in pozdravljam pomembnejše aspekte, ki jih je izpostavil v poročilu, sem glasoval v prid le-temu.

Schriftliche Anfragen 
Die Mitglieder können eine bestimmte Anzahl Anfragen zur schriftlichen Beantwortung an den Präsidenten des Europäischen Rates, den Rat, die Kommission oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union richten. Artikel 138 und Anlage III GO

Schriftliche Erklärungen (bis zum 16. Januar 2017) 
**Dieses Instrument bestand bis zum 16. Januar 2017.** Eine schriftliche Erklärung war eine Initiative zu einer Angelegenheit, die in die Zuständigkeit der EU fällt. Sie konnte binnen drei Monaten von den Mitgliedern unterzeichnet werden.

Schriftliche Erklärung zu den Bemühungen, die EU zu einem Gebiet ohne Delfinarien zu machen  
- P8_DCL(2016)0104 - Hinfällig  
Ivan JAKOVČIĆ , Jozo RADOŠ , Igor ŠOLTES , Javier NART , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Molly SCOTT CATO , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI  
Fristbeginn : 03-10-2016
Fristablauf : 03-01-2017
Anzahl der Unterzeichner : 46 - 04-01-2017
Schriftliche Erklärung zur Erhöhung der Energieeffizienz in ländlichen und entlegenen Gebieten sowie in Bergregionen  
- P8_DCL(2016)0103 - Hinfällig  
Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nedzhmi ALI , Franc BOGOVIČ , Igor ŠOLTES , Ilhan KYUCHYUK , Isabella DE MONTE , Nicola CAPUTO , Patricija ŠULIN , Pavel POC  
Fristbeginn : 12-09-2016
Fristablauf : 12-12-2016
Anzahl der Unterzeichner : 101 - 13-12-2016
Schriftliche Erklärung zur Förderung des Fischkonsums  
- P8_DCL(2016)0095 - Hinfällig  
Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Jozo RADOŠ , Patricija ŠULIN , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Nedzhmi ALI , Brian HAYES , Ruža TOMAŠIĆ , Ivana MALETIĆ , Anna ZÁBORSKÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Marian HARKIN , Davor ŠKRLEC , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Maria GRAPINI , Igor ŠOLTES  
Fristbeginn : 12-09-2016
Fristablauf : 12-12-2016
Anzahl der Unterzeichner : 66 - 13-12-2016

Erklärungen 

Erklärung der finanziellen Interessen