Stelios KOULOGLOU : Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung 

Die Mitglieder können eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, wie sie im Plenum abgestimmt haben. Artikel 183 GO

Europass: Rahmen für Kompetenzen und Qualifikationen (A8-0244/2017 - Thomas Mann, Svetoslav Hristov Malinov) EL  
 

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ασχολήθηκε με το θέμα του Europass, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για τις δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα. Σε μια Ευρώπη όπου η ανεργία συνεχώς αυξάνεται διότι οι χώρες αναγκάζονται να ακολουθούν πολιτικές λιτότητας είναι επιτακτική η ανάγκη βελτίωσης κάθε μέσου που μπορεί να διευκολύνει την εύρεση εργασίας. Σύμφωνα με την έκθεση και μετά από πρόταση της Επιτροπής, η EUROPASS θα μετασχηματιστεί σε βάση δεδομένων ελεύθερης πρόσβασης, η οποία θα προάγει τις δυνατότητες των ατόμων που τη χρησιμοποιούν. Σημαντικό είναι ότι προβλέπεται η μη δυνατότητα λήψης αρχείων και η μετάφραση σε όλες τις ευρωπαϊκέ γλώσσες. Για όλα τα παραπάνω και κυρίως για να βοηθήσουμε τους άνεργους νέους σε ένα νέο ξεκίνημα, ψήφισα θετικά την έκθεση.

Programm Kreatives Europa (2014-2020) (A8-0369/2017 - Silvia Costa) EL  
 

Η πρόταση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας αφορούσε το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» 20140-2020. Το ζητούμενο της συγκεκριμένης έκθεσης ήταν η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ορχήστρας Νέων (EUYO), η οποία αποτελείται από νέους μουσικούς και αρχικά χρηματοδοτήθηκε από την Ένωση για ένα διάστημα τριάντα ετών. Είναι βασικό στοιχείο διάσωσης του πολιτισμού και μέσω αυτού οι νέοι δραστηριοποιούνται περισσότερο στον τομέα την κλασσικής μουσικής και μάλιστα σε ευρωπαϊκό αντί εθνικό επίπεδο. Η έκθεση αναφέρει ότι η χρηματοδότηση θα γίνει μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος «Δραστήρια Ευρώπη» αφού πρώτα η Ευρωπαϊκή Ορχήστρα Νέων αναγνωριστεί ως φορέας που προσδιορίζεται μέσω βασικής πράξης.

Gleichstellung der Geschlechter in Handelsabkommen der EU (A8-0023/2018 - Eleonora Forenza, Malin Björk) EL  
 

Ψήφισα θετικά την πρόταση της επιτροπής για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλλων, η οποία αφορούσε την ισότητα μεταξύ των δύο φίλων στις εμπορικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γυναίκες έχουν αναπτύξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο εμπόριο και μάλιστα είναι πάρα πολλές αυτές που δραστηριοποιούνται σε κλάδους παροχής υπηρεσιών. Η αναφορά τους όμως στις συμφωνίες ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Η παρούσα έκθεση λοιπόν καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να υποστηρίξει την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου κεφαλαίου στις εμπορικές συμφωνίες που θα αφορά την ισότητα των φύλλων και ζητά έντονα, νέα μέτρα τα οποία θα εξελίξουν περαιτέρω τη ζωή των γυναικών στο εργασιακό τους περιβάλλον. Έγινε μια εξαιρετική δουλειά σε επίπεδο επιτροπής, από δύο γυναίκες ευρωβουλευτές της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, γεγονός που σε συνδυασμό με τα παραπάνω με οδήγησαν σε θετική ψήφο.

Einsetzung eines Sonderausschusses zu Finanzkriminalität, Steuerhinterziehung und Steuervermeidung (TAX 3) (B8-0125/2018) EL  
 

Ψήφισα υπέρ της πρότασης για τη σύσταση της ειδικής επιτροπής σχετικά με το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή. Κατά την διάρκεια της θητείας μου και όντας μέλος της επιτροπής PANΑ, υπεύθυνης επιτροπής για την έρευνα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή, έχω αγωνιστεί για μια καλύτερη δίωξη του οικονομικού εγκλήματος. Πιστεύω ότι η σύσταση μιας νέας επιτροπής που ασχολείται με το οικονομικό έγκλημα θα εξασφαλίσει τη συνέχεια του έργου μας και θα επιτύχει ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα. Ειδικά αφού διέρρευσαν οι πληροφορίες για τα Paradise Papers, η ανάγκη για σύσταση νέας επιτροπής είναι πλέον επιτακτική ανάγκη ενώ ταυτόχρονα πρέπει να δοθεί σημασία στην ιδιαιτερότητα της ψηφιακής οικονομίας και στην ευκολία φοροδιαφυγής στις διαδικτυακές πωλήσεις. Τέλος, πρέπει να τονίσω την σημασία της προστασίας των πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος καθώς χάρη σε αυτούς είμαστε στην θέση να αγωνιζόμαστε για την πάταξη του εγκλήματος.

Verpflichtender automatischer Informationsaustausch im Bereich der Besteuerung (A8-0016/2018 - Emmanuel Maurel) EN  
 

It is essential to increase the coordination among member-states and to implement similar disclosure requirement in the field of taxation. The exchange of information between tax authorities has to be automatic and penalties should be imposed when Member-States refrain from imposing any. I voted in favour of this report, since I believe that issues of tax avoidance and evasion should be on the top of the EU agenda.

Perspektiven und Herausforderungen für den Bienenzuchtsektor in der EU (A8-0014/2018 - Norbert Erdős) EL  
 

Ψήφισα υπέρ της πρότασης της επιτροπής γεωργίας και ανάπτυξης της υπαίθρου για τις προοπτικές και προκλήσεις στον μελισσοκομικό τομέα της Ένωσης. Η εκτροφή μελισσών και η παραγωγή μελιού είναι ένας επαγγελματικός τομέας που ανθεί στην Ελλάδα. Απαιτούνται μέτρα και προσοχή καθώς, εκτός από έναν κερδοφόρο οικονομικό τομέα, οι μέλισσες είναι υπεύθυνες για την μεταφορά γύρης και κατά συνέπεια για το μεγαλύτερο μέρος των φυτών της Ευρώπης. Έτσι, υποστηρίζοντας παράλληλα την μάχη έναντι στην κλιματική αλλαγή, είμαι ιδιαίτερα θετικός ως προς την επαγρύπνηση των Ευρωπαίων πολιτών και την σημασία των μελισσών στο οικοσύστημα. Ταυτόχρονα, για την χώρα μας, είναι περισσότερο από θετική η συγκεκριμένη έκθεση διότι είμαστε μια χώρα που παράγει μέλι και οι τροπολογίες αναφέρουν την βοήθεια της Επιτροπής στην προώθηση του προϊόντος είτε σε αγορές είτε σε εργαστήρια χρηματοδοτούμενα από αυτή. Τέλος, επιδιώκεται ο χαρακτηρισμός του μελιού ως ευαίσθητου προϊόντος και απαιτούνται μελέτες πάνω στα φάρμακα που χρησιμοποιούνται αυτή την στιγμή.

Zusammensetzung des Europäischen Parlaments (A8-0007/2018 - Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira) EN  
 

This was an essential vote on the future composition of the EP after the UK’s withdrawal. The vacant seats from UK need to be redistributed among the remaining Member States. However, I would like to underline that the apportionment of seats in the Parliament is a politically sensitive issue, since it has a direct impact on citizens’ representation and must be based on fairness and transparency. I voted to abstain since the report does not mention the ‘Good Friday Agreement’, and moreover because the ‘transnational lists’ issue was dealt with in a controversial way.

Bekämpfung der Diskriminierung und Schutz von Unionsbürgern, die Minderheiten in den EU-Mitgliedstaaten angehören (B8-0064/2018) EN  
 

Several articles in the European treaties mention the rights of minorities in the EU. However, the PETI committee has received numerous citizens’ claims, which raise concerns on discriminatory practices on EU minorities. I therefore voted in favour of this report, since we must tighten our efforts in order to protect and respect the rights of minorities in the EU.

Null Toleranz für Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen (B8-0068/2018) EN  
 

. ‒ According to the World Health Organisation, 140 million women and girls worldwide are currently living with the harmful consequences of female genital mutilation (FGM). It is therefore crucial to vote in favour of zero tolerance for FGM. The EU must address this harmful and reprehensible practice. I hope that this resolution will contribute to eliminating violence against women and girls.

Umsetzung der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen in den Mitgliedstaaten (A8-0406/2017 - Romana Tomc) EL  
 

Υπερψήφισα την έκθεση της Επιτροπής Εργασίας σχετικά με την υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη διότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η στήριξη των νέων στα πρώτα τους βήματα και πόσο μάλλον σε μια Ευρώπη η οποία ακολουθεί πολιτικές λιτότητας και δεν επιτρέπει την ανάπτυξη του πνεύματος και μετέπειτα των δυνατοτήτων. Μάλιστα, οι τροπολογίες που προτάθηκαν από τον σκιώδη εισηγητή είχαν στόχο την μακροπρόθεσμη διαχείριση της ανεργίας των νέων. Μάλιστα, προτάθηκε η ύπαρξη ενός προγράμματος χρηματοδότησης βασισμένο σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους το οποίο θέλουμε να παραμείνει και μετά το 2020.

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  07M015
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Postanschrift 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 03M053
  1047 Brussels
   
  Contact data: