Alice KUHNKE : Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung 

Die Mitglieder können eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, wie sie im Plenum abgestimmt haben. Artikel 194 GO

Einmischung des Auslands in Wahlen und Desinformation in den demokratischen Prozessen der Mitgliedstaaten und Europas (B9-0108/2019, B9-0111/2019) SV  
 

Röstförklaring - utländsk valinblandning och desinformation i nationella och europeiska demokratiska processer
Artikel 34:
Europaparlamentet betonar att Nato är ett viktigt verktyg som gör det möjligt för Europa att stärka den transatlantiska kopplingen och att öka både Europas och Nordamerikas motståndskraft mot desinformation.
Gröna Gruppen begärde separat omröstning för att ta bort artikeln.
Röstförklaring:
EU har de senaste åren valt att intensifiera kampen mot utländsk valinblanding och desinformation i nationella och europeiska demokratiska processer.
Mot den bakgrunden har Europaparlamentet i dag röstat om en resolution där konkreta förslag till handling på EU-nivå mot valinblanding och desinformation föreslås.
En särskilt del av resolutionen handlar specifikt om internationellt samarbete på området. Flertalet framhävde att samarbetet med NATO som ett essentielt verktyg som gör det möjligt för Europa att stärka den transatlantiska kopplingen och att öka både Europas och Nordamerikas motståndskraft mot desinformation.
Resten av resolutionen adresserade flera centrala punkter av vikt för insatsen mot utländsk valinblandning och desinformation, både nationellt och på EU-nivå.
Av dessa anledningar valde vi att rösta för den gemensamma resolutionen i sin helhet, men röstade mot i omröstningen om artikeln som specifikt nämnde handlade om NATO:s roll.

Lage in Venezuela (RC-B9-0006/2019, B9-0006/2019, B9-0007/2019, B9-0008/2019, B9-0009/2019, B9-0010/2019, B9-0011/2019) SV  
 

EU har förra året uttalat att vi inte godtar valresultatet som förde Maduro till makten då valen inte var fria och rättvisa. EU har även infört flera sanktioner mot landet som exempelvis ett vapenembargo och för viss övervakningsutrustning. Det råder stor enighet inom EU om situationen i Venezuela och det akuta behovet av en fredlig lösning. EU har tillsatt en internationell kontaktgrupp i syfte att bidra till en fredlig och demokratisk lösning. Det centrala nu är att EU agerar tillsammans för en fredlig lösning och väljer diplomati före konflikt och tillämpar folkrättens principer när det gäller erkännande av stater. Av denna anledning valde vi att rösta för den gemensamma resolutionen i sin helhet men avstod i en av de enskilda omröstningarna om ändringsförslagen.

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  09G201
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T03050
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postanschrift 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 09G201
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: