Traian UNGUREANU : 8. Wahlperiode 

Fraktionen 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) - Mitglied

Nationale Parteien  

 • 01-07-2014 / 22-03-2015 : Partidul Democrat-Liberal (Rumänien)
 • 23-03-2015 / 01-07-2019 : Partidul Naţional Liberal (Rumänien)

Mitglied 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
 • 14-07-2014 / 11-09-2016 : Delegation im Parlamentarischen Partnerschaftsausschuss EU-Armenien, im Ausschuss für parlamentarische Kooperation EU-Aserbaidschan und im Parlamentarischen Assoziationsausschuss EU-Georgien
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation in der Parlamentarischen Versammlung Euronest
 • 05-10-2016 / 15-04-2018 : Delegation im Parlamentarischen Partnerschaftsausschuss EU-Armenien, im Ausschuss für parlamentarische Kooperation EU-Aserbaidschan und im Parlamentarischen Assoziationsausschuss EU-Georgien
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres
 • 02-07-2018 / 01-07-2019 : Delegation im Parlamentarischen Partnerschaftsausschuss EU-Armenien, im Ausschuss für parlamentarische Kooperation EU-Aserbaidschan und im Parlamentarischen Assoziationsausschuss EU-Georgien

Stellvertreter 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation im Parlamentarischen Assoziationsausschuss EU-Moldau
 • 25-07-2016 / 04-10-2016 : Delegation für die Beziehungen zur Arabischen Halbinsel
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten
 • 20-03-2018 / 21-06-2018 : Delegation für die Beziehungen zur Arabischen Halbinsel

Hauptsächliche parlamentarische Tätigkeiten 

Stellungnahmen – als Verfasser(in)  
Die Ausschüsse können eine Stellungnahme zu einem Bericht des federführenden Ausschusses ausarbeiten, in dem sie sich mit den Angelegenheiten in ihrem Zuständigkeitsbereich befassen. Die Verfasser dieser Stellungnahmen sind außerdem dafür zuständig, Kompromissänderungsanträge zu verfassen und mit den Schatten-Verfassern der Stellungnahme zu verhandeln. Artikel 56, Artikel 57 und Anlage VI GO

STELLUNGNAHME zum 30. und 31. Jahresbericht über die Kontrolle der Anwendung des EU-Rechts (2012–2013)  
- LIBE_AD(2015)554885 -  
-
LIBE 

Stellungnahmen – als Schatten-Verfasser(in) 
Die Fraktionen können für jede Stellungnahme einen Schatten-Verfasser der Stellungnahme benennen, der den Fortgang der jeweiligen Stellungnahme verfolgen und mit dem Verfasser der Stellungnahme Kompromisstexte aushandeln soll. Artikel 215 GO

STELLUNGNAHME zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 2010/13/EU zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste im Hinblick auf sich verändernde Marktgegebenheiten  
- LIBE_AD(2017)593952 -  
-
LIBE 
STELLUNGNAHME zu der Entlastung für die Haushaltsführung der Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts für das Haushaltsjahr 2014  
- LIBE_AD(2016)575096 -  
-
LIBE 
STELLUNGNAHME zu der Entlastung für die Ausführung des Haushaltsplans des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen für das Haushaltsjahr 2014  
- LIBE_AD(2016)575094 -  
-
LIBE 

Entschließungsanträge 
Entschließungsanträge werden zu politischen Themen und auf Antrag eines Ausschusses, einer Fraktion oder mindestens 5 % der Mitglieder eingereicht. Über die Anträge wird im Plenum abgestimmt. Artikel 132, 136, 139 und 144 GO

Mündliche Anfragen 
Anfragen zur mündlichen Beantwortung mit Aussprache, die an die Kommission, den Rat oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohe Vertreterin der Union gerichtet sind, können von einem Ausschuss, einer Fraktion oder mindestens 5 % der Mitglieder eingereicht werden. Artikel 136 GO

Große Anfragen 
Große Anfragen zur schriftlichen Beantwortung mit Aussprache, die an die Kommission, den Rat oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohe Vertreterin der Union gerichtet sind, können von einem Ausschuss, einer Fraktion oder mindestens 5 % der Mitglieder eingereicht werden. Artikel 139 und Anlage III GO

Sonstige parlamentarische Tätigkeiten 

Schriftliche Erklärungen zur Abstimmung 
Die Mitglieder können eine schriftliche Erklärung dazu abgeben, wie sie im Plenum abgestimmt haben. Artikel 194 GO

Entlastung 2015: Gesamthaushaltsplan der EU – Gerichtshof (A8-0136/2017 - Benedek Jávor) RO  
 

În cadrul rezoluției referitoare la decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea IV - Curtea de Justiție, Parlamentul European a constatat că, în raportul său anual pentru 2015, Curtea de Conturi nu a identificat în cazul Curții de Justiție a Uniunii Europene nicio deficiență semnificativă în legătură cu aspectele auditate referitoare la resursele umane și la procedurile de achiziții.
Rezoluția salută faptul că numărul cauzelor soluționate a crescut cu 57 % în perioada 2007-2015, datorită, în mare parte, efortului de coordonare între instanțe și serviciile personalului auxiliar, în ciuda faptului că personalul auxiliar a crescut extrem de puțin în această perioadă.
Adoptarea în 2015 a reformei privind arhitectura judiciară a Curții va permite acestei instituții să facă în continuare față creșterii numărului de cauze și să soluționeze într-un termen mai scurt și într-un mod mai eficient numărul din ce în ce mai mare al cauzelor introduse.
Parlamentul European așteaptă cu interes să analizeze rezultatele acestei reforme, în mod particular a celor ce privesc capacitatea Curții de Justiție de a soluționa cauzele într-un termen rezonabil și cu respectarea cerințelor privind o audiere echitabilă.
Am votat în favoarea acestei rezoluții.

Entlastung 2015: Gesamthaushaltsplan der EU – Europäischer Bürgerbeauftragter (A8-0142/2017 - Benedek Jávor) RO  
 

În ceea ce privește descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2015, secțiunea Ombudsmanul European, s-a constatat că nu există deficiențe semnificative ale aspectelor auditate, respectiv resursele umane și procedurile de achiziții din cadrul acestei instituții.
Comparativ cu alte instituții europene, Ombudsmanul este un exemplu de transparență. Rămân însă câteva aspecte referitoare la actualizarea organigramei, precum și la criteriile și procedurile de recrutare care trebuie îmbunătățite.
Este salutară includerea de informații exhaustive privind toate resursele umane de care dispune Ombudsmanul, defalcate în funcție de grad, sex și naționalitate și se solicită ca aceste informații să fie incluse în mod automat în raportul anual de activitate al acestei instituții.
Totodată, în cadrul acestei rezoluții, se solicită Ombudsmanului să depună în continuare eforturi pentru a menține o calitate constantă a raportului său anual de activitate și să prezinte un raport de impact anual cuprinzător, acesta constituind un instrument important pentru evaluarea activității sale.

Entlastung 2015: Europäische Stelle für justizielle Zusammenarbeit (Eurojust) (A8-0129/2017 - Inés Ayala Sender) RO  
 

Rezoluția Parlamentului European salută concluziile Curții de Conturi potrivit cărora conturile anuale ale Eurojust prezintă în mod corect situația sa financiară la 31 decembrie 2015, iar tranzacțiile sale sunt legale și regulamentare. Eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2015 au condus la o rată de execuție bugetară de 99,99 %, reprezentând o creștere de 0,17 % față de exercițiul 2014.
Rezoluția invită Eurojust să adopte un ghid practic privind gestionarea instituțională și unul privind conflictele de interese, în conformitate cu orientările publicate de Comisie în decembrie 2013, și să stabilească reguli clare împotriva cazurilor de „uși turnante”.
Totodată se solicită acestei instituții să verifice declarațiile de interese ale experților, membrilor colegiului și membrilor personalului și să publice în cel mai scurt timp declarațiile de interese ale administrației și ale membrilor organismului comun de supraveghere independent.
Am votat în favoarea acestei rezoluții.

Schriftliche Anfragen 
Die Mitglieder können eine bestimmte Anzahl Anfragen zur schriftlichen Beantwortung an den Präsidenten des Europäischen Rates, den Rat, die Kommission oder die Vizepräsidentin der Kommission und Hohen Vertreterin der Union richten. Artikel 138 und Anlage III GO

Schriftliche Erklärungen (bis zum 16. Januar 2017) 
**Dieses Instrument bestand bis zum 16. Januar 2017.** Eine schriftliche Erklärung war eine Initiative zu einer Angelegenheit, die in die Zuständigkeit der EU fällt. Sie konnte binnen drei Monaten von den Mitgliedern unterzeichnet werden.

Schriftliche Erklärung zu den Unterschieden bei der Zusammensetzung und der Qualität von Produkten auf den Märkten im Osten und im Westen der EU  
- P8_DCL(2016)0053 - Hinfällig  
Professor Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI  
Fristbeginn : 09-05-2016
Fristablauf : 09-08-2016
Anzahl der Unterzeichner : 141 - 28-07-2016

Erklärungen 

Erklärung der finanziellen Interessen