Νικος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ

Πολιτικές ομάδες

  • 02.02.2012 / 30.06.2014 : Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία - Μέλος

Εθνικά κόμματα

  • 02.02.2012 / 30.06.2014 : Οικολόγοι Πράσινοι (Ελλάδα)

Αντιπρόεδρος

  • 27.02.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Μέλος

  • 02.02.2012 / 26.02.2012 : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • 13.02.2012 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και το Κοσσυφοπέδιο

Αναπληρωτής

  • 02.02.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
  • 06.02.2012 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας
  • 16.04.2013 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ
  • 15.07.2013 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Χιλής

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην Ολομέλεια – 7η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

41

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 150 του Κανονισμού)

10-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-10(14)

Συνέπειες των δυσμενών καιρικών συνθηκών σε διάφορα κράτη μέλη (συζήτηση)

27-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-27(5)

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας (συζήτηση)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(5)

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 150 του Κανονισμού)

13-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-13(19)

Προετοιμασία για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (19-20 Δεκεμβρίου 2013) (συζήτηση)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(3)

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (συζήτηση)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(13)

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

9

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την υλοποίηση και εφαρμογή του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

REGI
20-12-2012 A7-0398/2012

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας [για την κατάργηση του κανονισμού του Συμβουλίου (EΚ) αριθ. 1198/2006 και του κανονισμού του Συμβουλίου (EΚ) αριθ. 861/2006 και του κανονισμού του Συμβουλίου αριθ. XXX/2011 για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική

ENVI
06-12-2012 ENVI_AD(2012)489647

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

8

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών

ENVI
25-10-2013 ENVI_AD(2013)516628

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη γαλάζια ανάπτυξη - Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς της θάλασσας, των θαλάσσιων μεταφορών και του τουρισμού της ΕΕ

REGI
24-04-2013 REGI_AD(2013)506188

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις και ευκαιρίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας

ENVI
25-02-2013 ENVI_AD(2013)502089

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών

REGI
29-10-2012 REGI_AD(2012)492666

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης

REGI
22-10-2012 REGI_AD(2012)494684

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006

ENVI
25-06-2012 ENVI_AD(2012)487705

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006

ENVI
22-06-2012 ENVI_AD(2012)487713

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ασφάλεια ζωής μας, το φυσικό μας κεφάλαιο: η στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020

REGI
02-03-2012 REGI_AD(2012)478368

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

18

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

11-03-2014 B7-0266/2014

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στη Συρία

05-02-2014 RC-B7-0141/2014

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στη Συρία

04-02-2014 B7-0144/2014

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους

08-01-2014 B7-0011/2014

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο

02-07-2013 B7-0366/2013

  Motion for a resolution on the situatuion of civil society in Egypt

01-07-2013 B7-0356/2013

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις πλημμύρες στην Ευρώπη

01-07-2013 RC-B7-0319/2013

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

1

Γραπτή δήλωση σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

16-01-2014 P7_DCL(2014)0008 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Iñaki IRAZABALBEITIA FERNÁNDEZ , Marisa MATIAS , Antolín SÁNCHEZ PRESEDO , Izaskun BILBAO BARANDICA , Mark DEMESMAEKER , Jill EVANS , François ALFONSI , Martina ANDERSON , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Νικος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 16-01-2014
Λήξη προθεσμίας : 16-04-2014
Αριθμός υπογραφόντων : 142 - 17-04-2014

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

139

Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου

15-04-2014 E-004776/2014 Επιτροπή

Κρατικές ενισχύσεις στις εκποιήσεις δημόσιων εκτάσεων στη Βουλγαρία

04-03-2014 E-002451/2014 Επιτροπή

Χώρος διάθεσης απορριμμάτων στο χωριό Tzalapitza της Βουλγαρίας

27-02-2014 E-002329/2014 Επιτροπή

Επικίνδυνος και πεπαλαιωμένος χώρος διάθεσης απορριμμάτων στον δήμο Παζαρτζίκ στη Βουλγαρία

27-02-2014 E-002326/2014 Επιτροπή

Ανεπαρκή πρόστιμα για ρυπογόνες εγκαταστάσεις στη Βουλγαρία

27-02-2014 E-002325/2014 Επιτροπή

Εγκατάσταση έκπλυσης με κυανιούχες ενώσεις στην πόλη Kardjali της Βουλγαρίας

27-02-2014 E-002324/2014 Επιτροπή

Δηλώσεις (7η Κοινοβουλευτική περίοδος)

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων