Σοφοκλής ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ

Πολιτικές ομάδες

  • 01.09.2012 / 30.06.2014 : Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Μέλος

Εθνικά κόμματα

  • 01.09.2012 / 30.06.2014 : ΕΔΕΚ Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών (Κύπρος)

Αντιπρόεδρος

  • 17.09.2012 / 30.06.2014 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας

Μέλος

  • 11.09.2012 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Μολδαβίας
  • 11.09.2012 / 16.09.2012 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
  • 11.09.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Αναπληρωτής

  • 10.09.2012 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας
  • 10.09.2012 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest
  • 10.09.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην Ολομέλεια – 7η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

16

Έκθεση προόδου 2013 για την Τουρκία (συζήτηση)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(16)

Η κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(16)

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας (συζήτηση)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(5)

Κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)

11-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-11(9)

Κατάσταση στην Τουρκία (συζήτηση)

12-06-2013 P7_CRE-REV(2013)06-12(15)

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

4

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση του ειδικού προγράμματος εκτέλεσης του «Ορίζοντας 2020» – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492562

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση των κανόνων συμμετοχής και διάδοσης του «Ορίζων 2020» – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492561

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» – Πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας (2014-2020)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492560

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί δημιουργίας του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης

AFET
07-09-2012 AFET_AD(2012)487900

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

1

Γραπτή δήλωση σχετικά με το δικαίωμα στον πολιτισμό ως θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ

16-01-2014 P7_DCL(2014)0010 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG , Gianni PITTELLA , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Isabelle DURANT , Jim HIGGINS , Jiří MAŠTÁLKA , Hannu TAKKULA , Σοφοκλής ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ , Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID , Martina MICHELS , Milan ZVER , Richard FALBR , Csaba Sándor TABAJDI

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 16-01-2014
Λήξη προθεσμίας : 16-04-2014
Αριθμός υπογραφόντων : 133 - 17-04-2014

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

31

Απαγόρευση πρόσβασης στο Twitter και Youtube στην Τουρκία

17-04-2014 P-005194/2014 Επιτροπή

Απευθείας εμπόριο με τα κατεχόμενα

16-04-2014 E-004911/2014 Επιτροπή

Σύλληψη Μουράτ Κανατλί.

27-02-2014 P-002292/2014 Επιτροπή

VP/HR - Διάθεση των χημικών όπλων της Συρίας

17-01-2014 E-000443/2014 Επιτροπή

Παράνομες έρευνες τουρκικού σκάφους στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου

05-12-2013 E-013801/2013 Επιτροπή

Άναρχη λατόμευση στην οροσειρά του Πενταδακτύλου

14-11-2013 E-012969/2013 Επιτροπή

:Προσβλητική και απαράδεκτη δήλωση του Τούρκου Πρωθυπουργού

13-11-2013 E-012897/2013 Επιτροπή

Επιστροφή Αμμοχώστου

07-11-2013 E-012622/2013 Επιτροπή

Επιστολή Ντάουνερ προς Μπαρόζο

07-11-2013 P-012621/2013 Επιτροπή

Δηλώσεις (7η Κοινοβουλευτική περίοδος)

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων