• Isabella   DE MONTE  

Isabella DE MONTE : Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας - 8η κοινοβουλευτική περίοδος  

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11