Andrew LEWER
  • Andrew
    LEWER
  • Ηνωμένο Βασίλειο
  • Ημερομηνία γέννησης: 18 Ιουλίου 1971, Burnley

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

18

Εκμάθηση για την ΕΕ στο σχολείο (A8-0021/2016 - Damian Drăghici)

12-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-12(6.13)

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

11

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την εκμάθηση για την ΕΕ στο σχολείο

CULT
03-02-2016 A8-0021/2016

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την αστική διάσταση των πολιτικών της ΕΕ

REGI
26-06-2015 A8-0218/2015

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και συνοχή: η ευρωπαϊκή κοινωνία των gigabit και η τεχνολογία 5G

REGI
23-03-2017 REGI_AD(2017)597520

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

21

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη διαχείριση των αλιευτικών στόλων στις εξόχως απόκεντρες περιοχές

REGI
10-02-2017 REGI_AD(2017)589280

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για το 2015

REGI
07-02-2017 REGI_AD(2017)593948

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2015 όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καταπολέμηση της απάτης

REGI
26-01-2017 REGI_AD(2017)592212

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική

REGI
07-12-2016 REGI_AD(2016)589342

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τις επενδύσεις σε θέσεις εργασίας και ανάπτυξη - μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων: αξιολόγηση της έκθεσης με βάση το άρθρο 16 παράγραφος 3 του ΚΚΔ

CULT
14-10-2016 CULT_AD(2016)582241

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2016

REGI
13-09-2016 REGI_AD(2016)585770

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διασφάλιση της διασυνοριακής φορητότητας των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου στην εσωτερική αγορά

CULT
15-07-2016 CULT_AD(2016)578729

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρήση της ζώνης συχνοτήτων των 470-790 MHz στην Ένωση

CULT
24-06-2016 CULT_AD(2016)578762

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής

REGI
25-05-2016 REGI_AD(2016)580479

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: συμβολή του Κοινοβουλίου πριν από την πρόταση της Επιτροπής

CULT
02-05-2016 CULT_AD(2016)577048

Θεσμικές προτάσεις ψηφίσματος

13

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς

23-11-2016 B8-1291/2016

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία

19-10-2016 B8-1134/2016

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα

01-06-2016 B8-0724/2016

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα

11-03-2015 RC-B8-0236/2015

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα

06-03-2015 B8-0238/2015

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

3

Γραπτή δήλωση σχετικά με την κατασκευή του στρατηγικού άξονα μεταφορών Via Carpathia για τις ανατολικές περιφέρειες της ΕΕ

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 07-03-2016
Λήξη προθεσμίας : 07-06-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 61 - 08-06-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την περιοχή των Καρπαθίων στην ΕΕ

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 14-12-2015
Λήξη προθεσμίας : 14-03-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 47 - 15-03-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την ενίσχυση των εργασιών του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου στη Βενεζουέλα

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 26-10-2015
Λήξη προθεσμίας : 26-01-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 64 - 27-01-2016

Γραπτές ερωτήσεις

6

  Energy Union governance system without local and regional authorities

22-10-2015 E-014085/2015 Συμβούλιο

  Excise duty change to allow government support for small cider producers

24-06-2015 E-010226/2015 Επιτροπή

  Euronews funding

14-04-2015 E-005893/2015 Επιτροπή

  Future direction of Euronews

14-04-2015 E-005892/2015 Επιτροπή

  Cider duty ruling

13-04-2015 E-005839/2015 Επιτροπή

  Swiss breach of Directive 2005/36/EC

26-09-2014 E-007169/2014 Επιτροπή

Προφορικές ερωτήσεις

3

Αυξημένη απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων

14-12-2015 O-000160/2015 Συμβούλιο

Πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση

13-10-2015 O-000122/2015 Επιτροπή

Παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παιδιών με αναπηρίες

08-12-2014 O-000093/2014 Επιτροπή

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

1

 

Έφαρμογή του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» (A8-0017/2017 - María Teresa Giménez Barbat)

02-03-2017

Today the ECR group has voted against the Implementation of the Europe for Citizens programme report.
Whilst we believe that a limited number of areas of this programme, such as European Remembrance projects highlighting important events in Member State history, or town twinning networks, have positive aspects to them and offer some added value, key issues outweigh them.
The ECR group cannot support a call to foster a shared sense of European identity and disapproves of the critical tone used in the report to refer to Eurosceptic views and the results of democratic participation when they turn out to be unfavourable to those seeking greater European Union integration. Such attitudes hamper freedom of speech and have little respect for national sovereignty. In addition, there is no evidence to justify the call for a significant increase in the programme budget, nor is there concrete evidence to support a connection between its budget and the poor success rate. Last but not least, this report's call to allow for a greater role for the European Parliament in decision-making in respect of the programme is more likely to increase the amount of taxpayers’ money going to this programme than it is to increase democratic participation.