Fredrick FEDERLEY : 8η κοινοβουλευτική περίοδος  

Πολιτικές ομάδες 

 • 01-07-2014 ... : Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη - Μέλος

Εθνικά κόμματα 

 • 01-07-2014 ... : Centerpartiet (Σουηδία)

Αντιπρόεδρος 

 • 13-10-2014 ... : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο

βουλευτές 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Εξεταστική επιτροπή για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία
 • 19-01-2017 ... : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Αναπληρωτής 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 • 03-07-2015 / 18-01-2017 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 • 19-01-2017 ... : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 • 19-01-2017 ... : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Επικοινωνία