Max ANDERSSON
 • Max
  ANDERSSON
 • Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία
 • Μέλος
 • Σουηδία Miljöpartiet de gröna
 • Ημερομηνία γέννησης: 26 Οκτωβρίου 1973, Solna

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

37

Ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυνατότητες και προκλήσεις (συζήτηση)

15-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-15(19)

Συμφωνία εμπορίου ΕΕ-Κολομβίας και Περού (προσχώρηση του Ισημερινού) (A8-0362/2016 - Helmut Scholz)

14-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-14(10.4)

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου (συζήτηση)

13-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-13(3)

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου (συζήτηση) (2)

13-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-13(3)

Γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Κοινοβουλίου (A8-0344/2016 - Richard Corbett) (ψηφοφορία)

13-12-2016 P8_CRE-REV(2016)12-13(5.3)

Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριων ειδών (συζήτηση)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Για την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων πρώην και νυν Επιτρόπων - Σκάνδαλο "Bahamas leaks" (συζήτηση)

04-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-04(12)

Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2017 (συζήτηση)

06-07-2016 P8_CRE-REV(2016)07-06(5)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

2

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

12

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα

JURI
29-03-2017 A8-0114/2017

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

AFCO
22-11-2016 A8-0344/2016

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη χρήση της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής

JURI
18-10-2016 A8-0299/2016

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις 2012-2013 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα

JURI
16-10-2015 A8-0301/2015

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

8

  OPINION on legitimate measures to protect whistle-blowers who act in the public interest and by disclosing confidential information relating to companies and public authorities

AFCO
12-09-2017 AFCO_AD(2017)607865

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 2016-2020

JURI
02-03-2017 JURI_AD(2017)595605

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία

JURI
01-02-2017 JURI_AD(2017)592336

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς

JURI
16-01-2017 JURI_AD(2017)589491

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προστασία των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα για την πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων

JURI
09-11-2016 JURI_AD(2016)592225

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη γενική αναθεώρηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

JURI
19-10-2016 JURI_AD(2016)589103

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2014 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα

AFCO
22-04-2016 AFCO_AD(2016)571437

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις 2012-2013 για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα

AFCO
07-05-2015 AFCO_AD(2015)549117

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

1

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

26

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004821/2017 Επιτροπή

  Transparency and vested interests within the UNFCCC

13-07-2017 E-004820/2017 Συμβούλιο

  Number of civil service committees

13-07-2017 P-004810/2017 Επιτροπή

VP/HR - Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν επενδύσεις στη Δυτική Σαχάρα

03-02-2017 E-000816/2017 Επιτροπή

Η στρατιωτική παρουσία του Μαρόκου στη Δυτική Σαχάρα

03-02-2017 E-000815/2017 Επιτροπή

Διεθνές καθεστώς της Δυτικής Σαχάρας σύμφωνα με το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο

03-02-2017 E-000814/2017 Επιτροπή

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

2

 

Διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο κατόπιν γνωστοποίησης της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση (RC-B8-0237/2017, B8-0237/2017, B8-0241/2017, B8-0242/2017, B8-0243/2017)

05-04-2017

Det är viktigt att Storbritanniens utträde inte resulterar i handelshinder som omöjliggör eller försvårar stora delar av handeln mellan EU och UK. Vi behöver avtal för handel och samarbete, och det är oroande att Europaparlamentet ställer långtgående ultimativa krav och hotar med ett avtalslöst tillstånd. Vi behöver en rättvis överenskommelse, och förhandlarna behöver mandat för att hitta rimliga kompromisser. Denna resolution försvårar förhandlingarna och därför röstade jag nej.

 

Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων (A8-0391/2016 - Maria João Rodrigues)

19-01-2017

Vi välkomnar att kommissionen och parlamentet tar initiativ för att förstärka människors sociala rättigheter. Det är positivt att sociala frågor och sysselsättningsfrågor ges större roll inom EU och ett bättre samarbete kring dessa frågor behövs.
Men utifrån principen om subsidiaritet och fördragens fördelning av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna är det viktigt att man inte inkräktar på de frågor som ska beslutas på nationell nivå. Förslaget innehåller både bra och dåliga delar. Vi vill värna den svenska arbetsmarknadsmodellen om lönesättning och den nationella beslutanderätten över sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor, och därför har vi valt att avstå i slutomröstningen.

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  04E250
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05038
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 04E250
  1047 Brussels