Γεώργιος ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

9

Ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή για το 2013 (A8-0058/2014 - Jarosław Wałęsa)

15-01-2015 P8_CRE-REV(2015)01-15(12.1)

Κατάσταση στην Ουκρανία (RC-B8-0008/2015, B8-0008/2015, B8-0018/2015, B8-0020/2015, B8-0021/2015, B8-0025/2015, B8-0027/2015, B8-0029/2015)

15-01-2015 P8_CRE-REV(2015)01-15(12.3)

Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (18-19 Δεκεμβρίου 2014) (συζήτηση)

17-12-2014 P8_CRE-PROV(2014)12-17(9)

Η κατάσταση στην Ουκρανία και εξελίξεις στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας (συζήτηση)

16-09-2014 P8_CRE-REV(2014)09-16(4)

Απασχόληση των νέων (RCB8-0027/2014, B8-0027/2014, B8-0030/2014, B8-0051/2014, B8-0052/2014, B8-0053/2014, B8-0055/2014, B8-0058/2014)

17-07-2014 P8_CRE-REV(2014)07-17(12.2)

Διατλαντική εμπορική και επενδυτική εταιρική σχέση (TTIP) (συζήτηση)

15-07-2014 P8_CRE-REV(2014)07-15(9)

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

1

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου

INTA
07-11-2014 INTA_AD(2014)537396

Θεσμικές προτάσεις ψηφίσματος

13

  Proposition de résolution sur Pakistan, en particuliersur la situation à la suite de l'attaque de l'école de Peshawar

12-01-2015 B8-0058/2015

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on Russia, in particular the case of Alexey Navalny

12-01-2015 B8-0051/2015

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη

12-01-2015 B8-0033/2015

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία

12-01-2015 B8-0027/2015

  Motion for a resolution on the persecution of the democratic opposition in Venezuela

15-12-2014 B8-0380/2014

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αναγνώριση παλαιστινιακής κρατικής οντότητας

24-11-2014 B8-0310/2014

  Motion for a resolution on Iraq: kidnapping and mistreatment of women

24-11-2014 B8-0305/2014

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη

16-09-2014 B8-0133/2014

Γραπτές ερωτήσεις

23

Εφιαλτική έξαρση της απλήρωτης εργασίας στην Ελλάδα

21-01-2015 E-000814/2015 Επιτροπή

Σύροι πρόσφυγες στην Αθήνα

06-01-2015 E-000071/2015 Επιτροπή

Νόμος για την ασφάλεια των πολιτών

05-01-2015 E-000037/2015 Επιτροπή

Ανάγκη για προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων

22-12-2014 E-011165/2014 Επιτροπή

Απαράδεκτη επέμβαση του Προέδρου της Επιτροπής

15-12-2014 P-010719/2014 Επιτροπή

Διαδικασίες πρόσληψης υπαλλήλων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στην Επιτροπή.

02-12-2014 E-010077/2014 Επιτροπή

Διαδικασία λήψης αποφάσεων Τρόικας

02-12-2014 E-010059/2014 Επιτροπή

Κούρεμα του ελληνικού δημοσίου διακρατικού χρέους

17-11-2014 E-009353/2014 Συμβούλιο

Οι επικείμενες ανατροπές στο βασικό συνδικαλιστικό νόμο

30-10-2014 E-008552/2014 Επιτροπή