Sofia SAKORAFA : Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου 

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 183 του Κανονισμού

Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων: χρηματοδοτικό κονδύλιο και γενικός στόχος (A8-0227/2018 - Ruža Tomašić)  
 

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ και η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου δεν μοιράζονται και δεν εξυπηρετούν τους ίδιους στόχους. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι «η σύνδεση της πολιτικής συνοχής με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την επίτευξη των στόχων της όπως ορίζονται στις Συνθήκες».
Το Πρόγραμμα Στήριξης των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων συνδέεται στενά και συμβάλει καθοριστικά στη διαδικασία της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης. Η χρηματοδότησή του στηρίχθηκε εξ’ αρχής σε πόρους που αφαιρέθηκαν από την πολιτική συνοχής, ενώ με την παρούσα έκθεση επιχειρείται εκ νέου νέα σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού του Προγράμματος με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
Παρότι ως πολίτης και ως πολιτικός είμαι υπέρμαχος των σοβαρών μεταρρυθμίσεων προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας και της ευημερίας των πολιτών, καταψήφισα την παρούσα έκθεση. Θέλω με τον τρόπο αυτό να υπογραμμίσω για μια ακόμη φορά την αντίθεσή μου, αφενός στην χρήση των πόρων της συνοχής για αλλότριους σκοπούς και αφετέρου σε όσες μεταρρυθμίσεις εφαρμόζονται προκειμένου να εξυπηρετήσουν αποκλειστικά νεοφιλελεύθερες πολιτικές μνημονιακής λιτότητας, εργασιακής απορρύθμισης και εν τέλει κοινωνικής εξαθλίωσης.

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας (A8-0037/2018 - Françoise Grossetête)  
 

Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2016. Προβλέπει τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας για την υποστήριξη των επενδύσεων στην κοινή έρευνα και ανάπτυξη αμυντικών εξοπλισμών και τεχνολογιών. Παράλληλα θεσπίζει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, με στόχο να καλυφθούν επαρκώς οι ανάγκες ολόκληρου του κύκλου δράσεων, από την έρευνα έως τη διάθεση προϊόντων στην αγορά.
Η παρούσα έκθεση αφορά στη χρηματοδότηση του εν λόγω Προγράμματος με 500 εκ. ευρώ για την περίοδο 2019-2020, δίνοντας σάρκα και οστά στην περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της ΕΕ. Η επιδότηση της στρατιωτικής και στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, εν τω μέσω της οικονομικής κρίσης και με σαφή αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, είναι αντίθετη με το άρθρο 41 παράγραφος 2 της ΣΕΕ, με την οποία απαγορεύονται οι δαπάνες από τον Κοινοτικό προϋπολογισμό προς όφελος επιχειρήσεων που προβαίνουν σε δράσεις που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας.
Το Πρόγραμμα χρησιμοποιεί τη βιομηχανία και την ανταγωνιστικότητα ως πρόσχημα για την ανάπτυξη περαιτέρω αμυντικών δυνατοτήτων της ΕΕ, υποστηρίζει τη συνεργασία πολιτικού και στρατιωτικού τομέα και τελικά οδηγεί σε στρατιωτικοποίηση της οικονομίας και της κοινωνίας.
Καταψήφισα την έκθεση, δηλώνοντας την απόλυτη αντίθεσή μου με τη διαμόρφωση της ΕΕ σε μια αμυντική ένωση και σε έναν παγκόσμιο στρατιωτικό παράγοντα.

Κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ για την παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία (A8-0175/2018 - José Manuel Fernandes)  
 

Οι φυσικές καταστροφές κατά τη διάρκεια του 2017 προκάλεσαν την απώλεια ανθρώπινων ζωών και μεγάλες καταστροφές σε περιοχές της Ελλάδας, Ισπανίας, Γαλλίας και Πορτογαλίας.
Η συνολική ενίσχυση ύψους 104,2 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ θα υποστηρίξει χρηματοδοτικά την αποκατάσταση των ζημιών και περιλαμβάνει:
• 1,3 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για την επισκευή κατοικιών, επιχειρήσεων και υποδομών μετά τον σεισμό που έπληξε το νησί της Λέσβου τον Ιούνιο του 2017,
• 50,6 εκατ. ευρώ για την ανασυγκρότηση της περιφέρειας Centro στην Πορτογαλία μετά από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2017,
• 3,2 εκατ. ευρώ στην Ισπανία για την αποκατάσταση ζημιών στην περιοχή της Γαλικίας και
• 49 εκατ. ευρώ στη Γαλλία για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι τυφώνες Irma και Maria στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα και κοινότητες του Αγίου Μαρτίνου και της Γουαδελούπης τον Σεπτέμβριο του 2017.
Υπερψήφισα την έκθεση προκειμένου να δοθεί άμεσα το πράσινο φως για τη διάθεση των κονδυλίων στις πληγείσες περιοχές.

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2018 που συνοδεύει την πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ με σκοπό την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία (C8-0181/2018)  
 

Οι φυσικές καταστροφές κατά τη διάρκεια του 2017 προκάλεσαν την απώλεια ανθρώπινων ζωών και μεγάλες καταστροφές σε περιοχές της Ελλάδας, Ισπανίας, Γαλλίας και Πορτογαλίας.
Η συνολική ενίσχυση ύψους 104,2 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ θα υποστηρίξει χρηματοδοτικά την αποκατάσταση των ζημιών και περιλαμβάνει:
• 1,3 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για την επισκευή κατοικιών, επιχειρήσεων και υποδομών μετά τον σεισμό που έπληξε το νησί της Λέσβου τον Ιούνιο του 2017,
• 50,6 εκατ. ευρώ για την ανασυγκρότηση της περιφέρειας Centro στην Πορτογαλία μετά από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2017,
• 3,2 εκατ. ευρώ στην Ισπανία για την αποκατάσταση ζημιών στην περιοχή της Γαλικίας και
• 49 εκατ. ευρώ στη Γαλλία για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσαν οι τυφώνες Irma και Maria στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα και κοινότητες του Αγίου Μαρτίνου και της Γουαδελούπης τον Σεπτέμβριο του 2017.
Υπερψήφισα την έκθεση για τον διορθωτικό προϋπολογισμό προκειμένου να δοθεί άμεσα το πράσινο φως για τη διάθεση των κονδυλίων στις πληγείσες περιοχές.

Η προστασία των παιδιών-μεταναστών (B8-0218/2018)  
 

Σήμερα υπάρχουν περίπου 5,4 εκατομμύρια παιδιά-μετανάστες που ζουν στην Ευρώπη και σχεδόν τα μισά από αυτά είναι ασυνόδευτα ή αποχωρισμένα από την οικογένειά τους. Το εν λόγω ψήφισμα αναγνωρίζει ότι τα παιδιά δεν πρέπει να τίθενται υπό κράτηση και καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά των κρατών μελών για περιπτώσεις παρατεταμένης και συστηματικής κράτησης τους∙ καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις διαδικασίες διορισμού επιτρόπου για τα ασυνόδευτα παιδιά αμέσως μετά την άφιξή τους, σημειώνοντας παράλληλα ότι τα ασυνόδευτα παιδιά θα πρέπει να φιλοξενούνται σε χωριστές εγκαταστάσεις από των ενηλίκων, ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος βίας και σεξουαλικής κακοποίησης∙ υπογραμμίζει ότι οι χρονοβόρες διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης και διορισμού επιτρόπου και ο φόβος της κράτησης, της επιστροφής ή της μεταφοράς έχουν ως αποτέλεσμα τη φυγή παιδιών, πράγμα που τα αφήνει έκθετα στην εμπορία ανθρώπων, τη βία και την εκμετάλλευση. Ζητεί να δοθεί προτεραιότητα στη μετεγκατάσταση από την Ελλάδα και την Ιταλία των υπόλοιπων επιλέξιμων ασυνόδευτων παιδιών και καλεί τα κράτη μέλη να διεκπεραιώσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση όλες τις εκκρεμείς διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης. Καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής συνεργασίας, προκειμένου να εντοπίζουν παιδιά θύματα εμπορίας ανθρώπων, κακοποίησης και κάθε μορφής εκμετάλλευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους το υπερψήφισα.

Βιολογική παραγωγή και επισήμανση βιολογικών προϊόντων (A8-0311/2015 - Martin Häusling)  
 

H έκθεση αφορά στη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα βιολογικά τρόφιμα. Στόχος του νέου κανονισμού είναι η διασφάλιση της διάθεσης στην ευρωπαϊκή αγορά μόνο υψηλής ποιότητας βιολογικών τροφίμων, καθώς και η προώθηση της βιολογικής παραγωγής. Συγκεκριμένα σε σχέση με την εξασφάλιση βιολογικών τροφίμων υψηλής ποιότητας, ο νέος κανονισμός προβλέπει την πραγματοποίηση αυστηρών ελέγχων κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, σε όλους τους φορείς εκμετάλλευσης. Παράλληλα όλα τα εισαγόμενα προϊόντα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα της ΕΕ βάσει παρόμοιων κανόνων. Για την ενίσχυση της παραγωγής βιολογικών τροφίμων στην ΕΕ προβλέπεται η αύξηση της προσφοράς βιολογικών σπόρων και ζώων, ο σαφής και αποτελεσματικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων των μικτών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και η απλοποίηση της πιστοποίησης των μικροκαλλιεργητών. Τέλος, για την αποφυγή της μόλυνσης των βιολογικών προϊόντων με μη εγκεκριμένα χημικά φυτοφάρμακα ή συνθετικά λιπάσματα και την αποτροπή της σήμανσης ως βιολογικών, προϊόντων που περιέχουν μη εγκεκριμένες ουσίες, ο νέος κανονισμός προβλέπει την εφαρμογή σειράς νέων μέτρων. H έκθεση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, για αυτό και την υπερψήφισα.

Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των αρχών του κράτος δικαίου στην υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που έχουν συλληφθεί και κρατούνται στην Τουρκία (B8-0194/2018, B8-0196/2018)  
 

Οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί κρατούνται σε τουρκικές φυλακές υψίστης ασφαλείας για περισσότερο από ένα μήνα χωρίς να τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, χωρίς να έχει αρθεί η αβεβαιότητα σχετικά με τους λόγους της σύλληψης τους και χωρίς να υπάρχει το παραμικρό σημάδι για το πότε θα προσαχθούν σε δίκη. Το ψήφισμα σημειώνει ότι προηγούμενες υποθέσεις τυχαίας διέλευσης των συνόρων είτε από Έλληνες είτε από Τούρκους στρατιωτικούς διευθετούνταν επιτόπου σε επίπεδο τοπικών στρατιωτικών αρχών των δύο πλευρών. Δυστυχώς η Τουρκία εσκεμμένα επέλεξε να μετατρέψει ένα γεγονός, στα σύνορα της ΕΕ, το οποίο θα μπορούσε να έχει λυθεί σε λίγα λεπτά, σε μείζον πολίτικό και νομικό ζήτημα. Ως εκ τούτου, το ψήφισμα καλεί τις τουρκικές αρχές «να ολοκληρώσουν ταχέως τις δικαστικές διαδικασίες, να απελευθερώσουν τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς και να τους επιστρέψουν στην Ελλάδα». Τις καλεί επίσης να «ακολουθήσουν επιμελώς τις νομικές διαδικασίες και να σεβαστούν πλήρως, για όλους τους εμπλεκόμενους, τα ανθρώπινα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο διεθνές δίκαιο, περιλαμβανομένης της σύμβασης της Γενεύης». Καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή, την ΕΥΕΔ και τα Κ-Μ «να επιδείξουν αλληλεγγύη προς την Ελλάδα» και να ζητούν την άμεση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών σε οποιεσδήποτε επαφές ή επικοινωνίες τους με Τούρκους ηγέτες και αρχές, στο πνεύμα του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας. Για όλους τους παραπάνω λόγους το υπερψήφισα.

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας (A8-0131/2018 - Helga Stevens)  
 

Στις 22 Οκτωβρίου 2015, η ΕΕ υπέγραψε τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας και το πρόσθετο Πρωτόκολλό της. Ο κύριος σκοπός της σύμβασης είναι να ενισχύσει τη συνεργασία με άλλα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας σύμβασης και να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη της τρομοκρατίας, αντιμετωπίζοντας, μεταξύ άλλων, τη δημόσια προτροπή για διάπραξη τρομοκρατικών εγκλημάτων, της και κατάρτισης για τρομοκρατία. Έχω υποστηρίξει αρκετές φορές ότι η εμμονική θέση στο πρόταγμα της ασφάλειας και ειδικά όταν αυτή δε συνοδεύεται από μια συγκροτημένη, ευρεία πολιτική που να στοχεύει στη ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης, στη καταπολέμηση της φτώχειας, των ανισοτήτων, στην αύξηση των επενδύσεων κ.α., σε καμία περίπτωση δε μπορεί να αποτελέσει επαρκή πολιτική για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Το πρόσθετο πρωτόκολλο συμπληρώνει τη Σύμβαση με μια σειρά διατάξεων που αποσκοπούν στην εφαρμογή των ποινικών πτυχών του ψηφίσματος 2178 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Η.Ε. σχετικά με τις απειλές κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας που προκαλούνται από τρομοκρατικές πράξεις. Ωστόσο, οι νέες ποινές τις οποίες εισάγει για τα ταξίδια στο εξωτερικό ή τις λεγόμενες διευκολύνσεις των ταξιδιών στο εξωτερικό για σκοπούς τρομοκρατίας και κατάρτισης για τρομοκρατικές ενέργειες είναι ιδιαίτερα προβληματικές λόγω της αρκετά ασθενούς αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της υποτιθέμενης πρόθεσης και της πραγματικής συμπεριφοράς. Με βάση τα παραπάνω. απείχα από την ψηφοφορία.

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας (Πρόσθετο πρωτόκολλο ) (A8-0132/2018 - Helga Stevens)  
 

Στις 22 Οκτωβρίου 2015, η ΕΕ υπέγραψε τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη της τρομοκρατίας και το πρόσθετο Πρωτόκολλό της. Ο κύριος σκοπός της σύμβασης είναι να ενισχύσει τη συνεργασία με άλλα συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας σύμβασης και να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη της τρομοκρατίας, αντιμετωπίζοντας, μεταξύ άλλων, τη δημόσια προτροπή για διάπραξη τρομοκρατικών εγκλημάτων και την κατάρτιση για τρομοκρατία. Έχω υποστηρίξει αρκετές φορές ότι η εμμονική θέση στο πρόταγμα της ασφάλειας και ειδικά όταν αυτή δε συνοδεύεται από μια συγκροτημένη, ευρεία πολιτική που να στοχεύει στη ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής ένταξης, στη καταπολέμηση της φτώχειας, των ανισοτήτων, στην αύξηση των επενδύσεων κ.α., σε καμία περίπτωση δε μπορεί να αποτελέσει επαρκή πολιτική για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Το πρόσθετο πρωτόκολλο συμπληρώνει τη Σύμβαση με μια σειρά διατάξεων που αποσκοπούν στην εφαρμογή των ποινικών πτυχών του ψηφίσματος 2178 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Η.Ε. σχετικά με τις απειλές κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας που προκαλούνται από τρομοκρατικές πράξεις. Ωστόσο, οι νέες ποινές τις οποίες εισάγει για τα ταξίδια στο εξωτερικό ή τις λεγόμενες διευκολύνσεις των ταξιδιών στο εξωτερικό για σκοπούς τρομοκρατίας και κατάρτισης για τρομοκρατικές ενέργειες είναι ιδιαίτερα προβληματικές λόγω της αρκετά ασθενούς αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της υποτιθέμενης πρόθεσης και της πραγματικής συμπεριφοράς. Με βάση τα παραπάνω απείχα από την ψηφοφορία.

Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας (A8-0029/2017 - Simona Bonafè)  
 

Πρόκειται για τέσσερεις νέες νομοθετικές προτάσεις που αφορούν στη διαχείριση των αποβλήτων με πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Αποτελούν το πρώτο βήμα προς μια κυκλική οικονομία, όπου τα περισσότερα, εάν όχι όλα τα προϊόντα και υλικά ανακυκλώνονται ή επαναχρησιμοποιούνται ξανά και ξανά.
Τα κείμενα των τεσσάρων οδηγιών που συμφωνήθηκαν περιλαμβάνουν:
• σαφέστερους ορισμούς των βασικών εννοιών που σχετίζονται με τα απόβλητα,
• νέους δεσμευτικούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωση των αποβλήτων μέχρι το 2025, το 2030, και το 2035.
• ακριβέστερες μεθόδους και κανόνες για τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων,
• ακριβέστερες απαιτήσεις για τη διαχωρισμένη συλλογή των αποβλήτων και συστηματική εφαρμογή της ιεραρχίας αποβλήτων ώστε να αποτρέπεται η παραγωγή αποβλήτων και
• ελάχιστες προδιαγραφές για τα σχέδια διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών, βάσει των οποίων οι παραγωγοί θα είναι αρμόδιοι για τη συλλογή των χρησιμοποιημένων αγαθών, την ταξινόμηση και την επεξεργασία για την ανακύκλωσή τους.
Με βάση τα παραπάνω υπερψήφισα και τις τέσσερεις εκθέσεις. Θεωρώ ότι διευκολύνουν τη μετάβαση σε μια πιο κυκλική οικονομία που θα μειώσει την άσκηση πιέσεων στο περιβάλλον, θα ενισχύσει την ασφάλεια του εφοδιασμού με πρώτες ύλες, θα προάγει την καινοτομία και την ανάπτυξη και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Επικοινωνία