Σοφία ΣΑΚΟΡΑΦΑ
 • Σοφία
  ΣΑΚΟΡΑΦΑ
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Μέλος του προεδρείου
 • Ελλάδα Independent
 • Ημερομηνία γέννησης: 29 Απρίλιος 1957, Trikala, Thessalia

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

89

Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2016 (συζήτηση)

15-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-15(20)

Σχέση ΕΕ-Τουρκίας (συζήτηση)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(17)

Έκθεση του 2016 για την Τουρκία (συζήτηση)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(12)

Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις (συζήτηση)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(19)

Στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία (συζήτηση)

16-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-16(10)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

5

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

5

ΕΚΘΕΣΗ με θέμα «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις»

CULT AFET
13-06-2017 A8-0220/2017

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν μετά την πυρηνική συμφωνία

AFET
12-10-2016 A8-0286/2016

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη

ITRE
01-07-2015 A8-0223/2015

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

5

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων

ITRE
06-04-2017 ITRE_AD(2017)599549

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010

AFET
02-12-2016 AFET_AD(2016)589496

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 2007/2004, του κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 863/2007 και της απόφασης του Συμβουλίου 2005/267/ΕΚ

AFET
20-05-2016 AFET_AD(2016)580484

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη μετανάστευση

AFET
18-11-2015 AFET_AD(2015)560599

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια

AFET
24-03-2015 AFET_AD(2015)549118

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

90

  Motion for a resolution on the situation in Yemen

22-11-2017 B8-0653/2017

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση του αντισημιτισμού

29-05-2017 B8-0388/2017

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή

15-05-2017 B8-0348/2017

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υλοποίηση της μετεγκατάστασης

15-05-2017 B8-0340/2017

  Motion for a resolution on support for the thalidomide survivors

12-12-2016 B8-1341/2016

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς

23-11-2016 B8-1296/2016

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας

23-11-2016 RC-B8-1276/2016

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

3

Γραπτή δήλωση σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων και θρησκευτικών δικαιωμάτων στην Τουρκία

12-09-2016 P8_DCL(2016)0101 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Εύα ΚΑΪΛΗ , Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ , Σοφία ΣΑΚΟΡΑΦΑ , Μαρία ΣΠΥΡΑΚΗ , Μανώλης ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ , Ελένη ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ , Ελισσάβετ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ , Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ , Δημήτρης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ , Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 35 - 13-12-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία

12-09-2016 P8_DCL(2016)0090 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ , Μανώλης ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ , Τάκης ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ , Κώστας ΜΑΥΡΙΔΗΣ , Martina MICHELS , Ελένη ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ , Ελισσάβετ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ , Renate SOMMER , Εύα ΚΑΪΛΗ , Σοφία ΣΑΚΟΡΑΦΑ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 50 - 13-12-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την προώθηση της κινητικότητας των γυμναστών στον χώρο του fitness μέσω της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των προσόντων τους

11-11-2015 P8_DCL(2015)0067 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Antanas GUOGA , Pavel TELIČKA , Santiago FISAS AYXELÀ , Brando BENIFEI , Marc TARABELLA , Σοφία ΣΑΚΟΡΑΦΑ , Λευτέρης ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ , Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ , Ulla TØRNÆS , Bogdan Brunon WENTA , Angel DZHAMBAZKI , Δημήτρης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ , Seán KELLY

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 11-11-2015
Λήξη προθεσμίας : 11-02-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 51 - 12-02-2016

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

99

Κέρδη SMP και ANFA από την αγορά ελληνικών ομολόγων

16-10-2017 O-000080/2017 Επιτροπή

Μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία

01-08-2017 E-005153/2017 Επιτροπή

VP/HR - Επεμβατικά δικαιώματα τρίτης χώρας και ανάγκη για μια ξεκάθαρη θέση της ΕΕ

18-07-2017 P-004960/2017 Επιτροπή

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Εγγύηση για τη νεολαία"

09-06-2017 O-000051/2017 Επιτροπή

Παρατηρήσεις του κ. Dijsselbloem, σχετικά με τα αίτια που προκάλεσαν την οικονομική κρίση στη Νότια Ευρώπη

28-03-2017 O-000026/2017 Συμβούλιο

Ισραηλινός νόμος για τη νομιμοποίηση παράνομων οικισμών στη Δυτική Όχθη

08-02-2017 E-000890/2017 Επιτροπή

LAW-TRAIN, το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" και οι ισραηλινές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

07-02-2017 E-000864/2017 Επιτροπή

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

20

Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής (ΕΕΠΠ) (B8-0590/2017)

16-11-2017

Η ελλιπής εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας έχει πολλές αρνητικές συνέπειες. Προκαλεί περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό κόστος, δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού και επιφέρει απώλεια της αξιοπιστίας των εθνικών αρχών και της ΕΕ.
Το ψήφισμα καταδεικνύει σοβαρά κενά στην εν λόγω εφαρμογή. Ως αιτίες προσδιορίζονται ο μη αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών, η έλλειψη διοικητικής ικανότητας, η ανεπαρκής χρηματοδότηση, η έλλειψη γνώσεων και δεδομένων, οι ανεπαρκείς μηχανισμοί διασφάλισης της συμμόρφωσης και η έλλειψη ενσωμάτωσης και συνοχής των πολιτικών.
Η Επισκόπηση της Περιβαλλοντικής Εφαρμογής της ΕΕ είναι ένα εργαλείο που επιχειρεί να βελτιώσει την εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας και συνακόλουθα να μεγιστοποιήσει τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.
Στόχος της είναι να αντιμετωπισθούν οι αιτίες των κενών στην εφαρμογή των κανόνων και η εξεύρεση λύσεων προτού τα προβλήματα οδηγήσουν σε παραβάσεις.
Υπερψήφισα το ψήφισμα διότι ζητά, μεταξύ άλλων, να τεθεί το ζήτημα της εφαρμογής ψηλά στην πολιτική ατζέντα, να αυξηθεί η συνοχή της δράσης της ΕΕ, να εξασφαλιστεί η διασύνδεση της Επισκόπησης με το 7ο Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα Δράσης και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και να συμπεριληφθούν σημαντικοί τομείς, όπως η κλιματική αλλαγή, τα χημικά προϊόντα και βιομηχανικές εκπομπές σε μελλοντικές εκδόσεις της.

Σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία (B8-0589/2017)

15-11-2017

Υποστήριξα το ψήφισμα γιατί περιλαμβάνει μια ολιστική προσέγγιση για τη βελτίωση της εφαρμογής των οδηγιών που αφορούν στην προστασία της φύσης και την ενίσχυση της συμβολής τους στην επίτευξη των στόχων βιοποικιλότητας της ΕΕ για το 2020.
Ειδικότερα και με δεδομένο ότι απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, το ψήφισμα κάνει έκκληση για τη συμμετοχή όλων των φορέων, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο τη βελτίωση της εφαρμογής των οδηγιών για την προστασία της φύσης και επίκεντρο τις περιοχές Natura 2000.
Παράλληλα ζητεί καλύτερη συνοχή μεταξύ των άλλων τομέων πολιτικής, ιδίως της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, κάνει έκκληση για την αναβάθμιση των χρηματοδοτικών εργαλείων για τις περιοχές Natura 2000 και ζητεί τη μέγιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων μέσων, συμπεριλαμβανομένου του LIFE, της ΚΓΠ και των διαρθρωτικών ταμείων. Τέλος, επαναλαμβάνει το αίτημα για την ανάπτυξη ενός διευρωπαϊκού δικτύου πράσινων υποδομών.

Διάσωση ζωών: ενίσχυση της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην ΕΕ (A8-0330/2017 - Dieter-Lebrecht Koch)

14-11-2017

Κάθε χρόνο, περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο και εκατοντάδες χιλιάδες τραυματίζονται, ενώ οι έρευνες δείχνουν ότι το 90% των ατυχημάτων οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος. Πολλά από αυτά θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί με τη χρήση συστημάτων υποβοήθησης οδηγού.
Σήμερα, τα προηγμένα συστήματα χρησιμοποιούνται μόνο σε ορισμένα μοντέλα οχημάτων ανώτερης κατηγορίας. Συμφωνώ απόλυτα με την κύρια απαίτηση της έκθεσης που ζητά την υποχρεωτική χρήση συστημάτων υποστήριξης των οδηγών σε όλα τα καινούργια οχήματα. Ως οδηγός και ως πεζός κατανοώ ότι όλοι κάνουμε λάθη. Και σε αυτές τις περιπτώσεις τα συστήματα αυτόματης βοήθειας είναι σαν σιωπηλοί συνοδηγοί που μας βοηθούν να αποφύγουμε τα ατυχήματα. Αναμφισβήτητα, ένα τέτοιο αυτοκίνητο θα πρέπει να είναι προσιτό σε όλους. Η εκτεταμένη εφαρμογή αυτών των συστημάτων έχει ήδη οδηγήσει σε μείωση του κόστους. Επομένως, οι τιμές των αυτοκινήτων δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εκτοξευτούν, καθιστώντας την προστασία της ζωής προνόμιο των λίγων.

Συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (A8-0077/2017 - Olga Sehnalová)

14-11-2017

Με δεδομένο ότι, το 2014, το 37% των ιστότοπων ηλεκτρονικού εμπορίου και κρατήσεων για ταξίδια, ψυχαγωγία, είδη ένδυσης, ηλεκτρονικά προϊόντα και υπηρεσίες καταναλωτικής πίστης παραβίαζε την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους καταναλωτές, τάσσομαι υπέρ του νέου κανονισμού που αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών από τις απάτες και στην ταχύτερη ανίχνευση των εμπόρων που εφαρμόζουν αθέμιτες πρακτικές.
Οι νέοι κανόνες επιχειρούν να καλύψουν τα νομικά κενά που οφείλονται στις μεγάλες διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών, να ενισχύσουν τα δικαιώματα των πολιτών, να ενδυναμώσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο και να διευρύνουν τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ όλων των φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντική είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των οργανώσεων και ενώσεων των καταναλωτών, οι οποίες θα έχουν δυνατότητα να εκδίδουν προειδοποίηση προς τις αρμόδιες αρχές των σχετικών κρατών μελών και την Επιτροπή για τις εικαζόμενες παραβάσεις.

Οικονομικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (A8-0310/2017 - Gunnar Hökmark)

26-10-2017

Το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης και η Ευρωπαϊκή και Νομισματική Ένωση χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για να επιβληθεί μια νεοφιλελεύθερη ατζέντα λιτότητας, ιδιωτικοποιήσεων και απορρύθμισης, διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, απώλειας των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, και περικοπών στα εισοδήματα των πολιτών και στο κοινωνικό κράτος. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών και μεγαλύτερες εισοδηματικές ανισότητες, πλήττοντας τον στόχο της εδαφικής, κοινωνικής και οικονομικής συνοχής.
Ψήφισα κατά της έκθεσης γιατί θεωρώ απαραίτητη μία διαφορετική δέσμη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πολιτικών υπέρ του λαού και των εργαζομένων. Το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, η Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και οι μνημονιακές εφευρέσεις, δεν είναι η απάντηση στην κρίση. Είναι αυτά ακριβώς που δημιουργούν και βαθαίνουν την κρίση.
Υπάρχει εναλλακτική πολιτική που μπορεί να ελαφρύνει τους πολίτες από τα βάρη που άδικα επωμίζονται. Η προοδευτική ανάπτυξη μπορεί να γίνει πραγματικότητα με σημαντικές και στοχοθετημένες άμεσες δημόσιες επενδύσεις από τον κοινοτικό και τους εθνικούς προϋπολογισμούς στην πραγματική οικονομία για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την τόνωση της εσωτερικής ζήτησης, με την υιοθέτηση ενεργητικών πολιτικών κατά της οικονομικής ανισότητας και της φτώχειας και με τη δραστική ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

Έλεγχος της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2015 (A8-0265/2017 - Kostas Chrysogonos)

26-10-2017

Υπερψήφισα την έκθεση διότι, πέραν της τυπικής παράθεσης πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, ασκεί κριτική στη στάση των οργάνων της ΕΕ απέναντι στη σύναψη και εφαρμογή των μνημονιακών συμφωνιών και των μέτρων που αυτά περιέχουν, αλλά και στην εφαρμογή της μεταναστευτικής νομοθεσίας.
Βασική καινοτομία της έκθεσης είναι η τεκμηριωμένη αποδυνάμωση της θέσης της ΕΕ ότι τα Μνημόνια δεν υπάγονται στο ενωσιακό δίκαιο και ως εκ τούτου τα όργανα της ΕΕ δε φέρουν καμία ευθύνη για την εφαρμογή τους και τα δυσμενή αποτελέσματα αυτών. Και αυτό παρά το γεγονός ότι είναι σε μεγάλο βαθμό συντάκτες και επόπτες τους, ενώ αποτελούν και συμβαλλόμενα μέρη.
Επιπλέον η έκθεση ασκεί κριτική στα κράτη μέλη που παραβλέπουν τις υποχρεώσεις τους στους τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης, αναγνωρίζοντας εμμέσως ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι, σε ένα πλαίσιο αλληλεγγύης, οφείλουν να ελαφρύνουν τα βάρη που επωμίζονται δυσανάλογα, κυρίως η Ελλάδα και η Ιταλία.
Τέλος σημαντικό είναι το μήνυμα που στέλνει η έκθεση προς κάθε ενδιαφερόμενο. Αν η Ευρώπη θέλει να πείσει ότι τελικά σέβεται τους πολίτες της θα πρέπει η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου να είναι συνολική και όχι επιλεκτική. Και ο νοών νοείτο.

Θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελτών που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον (A8-0295/2017 - Virginie Rozière)

24-10-2017

Οι αποκαλύψεις του Edward Snowden, οι διαρροές επιχειρηματικών και φορολογικών μυστικών στο Λουξεμβούργο (Lux Leaks), των εγγράφων του Παναμά, των εγγράφων της Monsanto, έχουν αναδείξει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι καταγγέλοντες στην αποκάλυψη σοβαρών παραβιάσεων του δημόσιου συμφέροντος, σε ποικίλους τομείς όπως η προστασία της δημόσιας υγείας, το περιβάλλον, η φοροαποφυγή.
Σήμερα, η προστασία των καταγγελτών είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος και της υπεύθυνης και ηθικής συμπεριφοράς σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Ωστόσο, η προσφερόμενη προστασία, εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκής και υπερβολικά κατακερματισμένη ώστε να προσφέρει ένα συνεκτικό πλαίσιο στην ΕΕ.
Θεωρώ απαραίτητη την υιοθέτηση μιας οριζόντιας νομοθετικής πρότασης για τη θέσπιση ενός κοινού κανονιστικού πλαισίου, όπως αυτό περιγράφεται στην έκθεση, το οποίο θα εγγυάται υψηλό επίπεδο προστασίας τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και στα εθνικά και ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, για όσους καταγγέλουν στην ΕΕ.
Τονίζω ωστόσο ότι αυτό το κοινό πλαίσιο θα πρέπει να θεσπιστεί σε στενή συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, να εξασφαλίζει την ανωνυμία και να αποτρέπει κάθε περίπτωση άμεσων ή έμμεσων αντιποίνων σε βάρος όσων καταγγέλλουν.

Πολιτικές περί ελαχίστου εισοδήματος ως εργαλείο για την αντιμετώπιση της φτώχειας (A8-0292/2017 - Laura Agea)

24-10-2017

Τα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ εφαρμόζουν προγράμματα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, περισσότερο ή λιγότερο πολύπλοκα, παρέχοντας περισσότερο ή λιγότερο κοινωνική και οικονομική στήριξη σε όσους πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας - γενικά, σε ανθρώπους και οικογένειες που βρίσκονται σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
Δεν αποτελεί έκπληξη ότι λόγω των νεοφιλελεύθερων πολιτικών της ΕΕ, οι κοινωνικοί δείκτες καταδεικνύουν τη μαζική φτωχοποίηση (περίπου 120 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν από τη φτώχεια), τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την υποβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών.
Υπερψήφισα την έκθεση γιατί πιστεύω ότι η ενίσχυση των συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος, με επαρκείς δημοσιονομικούς, ανθρώπινους και υλικούς πόρους, σε συνδυασμό με την εφαρμογή ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, αποτελεί αναγκαίο μέτρο.
Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ολιστική προσέγγιση, εστιάζοντας τόσο στο άτομο, όσο και το οικογενειακό και κοινωνικό του πλαίσιο, συνδυάζοντας μέτρα για την ενίσχυση των ικανοτήτων του, με μέτρα ενεργητικής ένταξής του στην αγορά εργασίας.
Τέλος συμμερίζομαι την άποψη ότι ο ορισμός του ελάχιστου εισοδήματος πρέπει να επιτρέπει στους ανθρώπους και τα νοικοκυριά να ζουν πάνω από το όριο της φτώχειας. Για το λόγο αυτό, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να προσαρμόζει την αξία του σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές και ανάγκες.

Σωφρονιστικά συστήματα και συνθήκες κράτησης στις φυλακές (A8-0251/2017 - Joëlle Bergeron)

05-10-2017

Το 2014, στις φυλακές της ΕΕ κρατούνταν περισσότερα από μισό εκατομμύριο άτομα. Σύμφωνα με την έκθεση της ευρωπαϊκής επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη των βασανιστηρίων, η κατάσταση στις φυλακές και οι αναξιοπρεπείς και απάνθρωπες συνθήκες κράτησης σε ορισμένα κράτη μέλη είναι εξαιρετικά ανησυχητικές. Ο υπερπληθυσμός στις φυλακές που συνιστά χρόνιο πρόβλημα στην Ένωση, παραβιάζει σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ. Η έκθεση πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητά από τα κράτη μέλη της ΕΕ να βελτιώσουν τις συνθήκες στις φυλακές, προκειμένου να προστατευτούν η υγεία και η καλή διαβίωση των κρατουμένων και του προσωπικού των φυλακών, να ενισχύσουν την κοινωνική τους επανένταξη και να μειώσουν τον κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης. Παροτρύνει τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκείς πόρους για την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό των φυλακών, να διαφοροποιήσουν τα καθεστώτα κράτησης ανάλογα με τους κρατούμενους και την επικινδυνότητά τους, να αναζητήσουν εναλλακτικές μορφές ποινών αντί της φυλάκισης και να παράσχουν στους κρατούμενους ένα ισορροπημένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Προτείνει την εκπαίδευση του προσωπικού, την υποστήριξη του διαθρησκευτικού διαλόγου και τη βελτίωση της καθοδήγησης και της ψυχιατρικής περίθαλψης κ.ά. Για όλα τα παραπάνω, εκτιμώ ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνιστά θετική πολιτική πρόταση και γι’ αυτό την υπερψήφισα.

Διάσκεψη 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στη Βόννη, Γερμανία (COP23) (B8-0534/2017)

04-10-2017

Η κλιματική́ αλλαγή́ αποτελεί́ μια παγκόσμια περιβαλλοντική́ και αναπτυξιακή́ πρόκληση, οι επιδράσεις της οποίας έχουν σημαντικές επιπτώσεις στους υδατικούς πόρους, στην ενέργεια, στην παραγωγή τροφίμων, στην ερημοποίηση του εδάφους, στην υγεία καθώς και στην ασφάλεια. Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της δικής της κλιματικής πολιτικής, καθώς και στην προώθηση της διάστασης της κλιματικής ασφάλειας. Με το ψήφισμα αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατυπώνει τις προτάσεις του προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα κράτη μέλη ενόψει της 23ης Διάσκεψης για την κλιματική αλλαγή́ που θα πραγματοποιηθεί στη Βόννη, από τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου 2017. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά, μεταξύ άλλων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει, έως την COP 24 (2018), μια ευρωπαϊκή στρατηγική μηδενικών εκπομπών έως τα μέσα του αιώνα, παρέχοντας μια οικονομικά αποδοτική πορεία για την επίτευξη του στόχου των καθαρών μηδενικών εκπομπών που εγκρίθηκε στη Συμφωνία του Παρισιού, με στόχο να διατηρηθεί η αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας αρκετά κάτω από τους 2 °C και να συνεχιστούν οι προσπάθειες περιορισμού της στον 1,5 °C. Κατακρίνει την απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού κ.α. Με βάση τα παραπάνω υπερψήφισα την έκθεση.

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  03M051
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05074
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 03M051
  1047 Brussels