Σοφία ΣΑΚΟΡΑΦΑ
 • Σοφία
  ΣΑΚΟΡΑΦΑ
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Μέλος του προεδρείου
 • Ελλάδα Independent
 • Ημερομηνία γέννησης: 29 Απρίλιος 1957, Trikala, Thessalia

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

87

Σχέση ΕΕ-Τουρκίας (συζήτηση)

12-09-2017 P8_CRE-PROV(2017)09-12(17)

Έκθεση του 2016 για την Τουρκία (συζήτηση)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(12)

Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις (συζήτηση)

04-07-2017 P8_CRE-PROV(2017)07-04(19)

Στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία (συζήτηση)

16-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-16(10)

Έκθεση του 2016 σχετικά με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

05-04-2017 P8_CRE-PROV(2017)04-05(21)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

1

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

5

ΕΚΘΕΣΗ με θέμα «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις»

CULT AFET
13-06-2017 A8-0220/2017

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν μετά την πυρηνική συμφωνία

AFET
12-10-2016 A8-0286/2016

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη

ITRE
01-07-2015 A8-0223/2015

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

5

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων

ITRE
06-04-2017 ITRE_AD(2017)599549

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 439/2010

AFET
02-12-2016 AFET_AD(2016)589496

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 2007/2004, του κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 863/2007 και της απόφασης του Συμβουλίου 2005/267/ΕΚ

AFET
20-05-2016 AFET_AD(2016)580484

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη μετανάστευση

AFET
18-11-2015 AFET_AD(2015)560599

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια

AFET
24-03-2015 AFET_AD(2015)549118

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

89

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση του αντισημιτισμού

29-05-2017 B8-0388/2017

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών στη Μέση Ανατολή

15-05-2017 B8-0348/2017

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υλοποίηση της μετεγκατάστασης

15-05-2017 B8-0340/2017

  Motion for a resolution on support for the thalidomide survivors

12-12-2016 B8-1341/2016

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Ιταλία μετά τους σεισμούς

23-11-2016 B8-1296/2016

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας

23-11-2016 RC-B8-1276/2016

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία

25-10-2016 RC-B8-1162/2016

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

3

Γραπτή δήλωση σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων και θρησκευτικών δικαιωμάτων στην Τουρκία

12-09-2016 P8_DCL(2016)0101 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Εύα ΚΑΪΛΗ , Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ , Σοφία ΣΑΚΟΡΑΦΑ , Μαρία ΣΠΥΡΑΚΗ , Μανώλης ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ , Ελένη ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ , Ελισσάβετ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ , Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ , Δημήτρης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ , Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 35 - 13-12-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία

12-09-2016 P8_DCL(2016)0090 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ , Μανώλης ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ , Τάκης ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ , Κώστας ΜΑΥΡΙΔΗΣ , Martina MICHELS , Ελένη ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ , Ελισσάβετ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ , Renate SOMMER , Εύα ΚΑΪΛΗ , Σοφία ΣΑΚΟΡΑΦΑ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 50 - 13-12-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την προώθηση της κινητικότητας των γυμναστών στον χώρο του fitness μέσω της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των προσόντων τους

11-11-2015 P8_DCL(2015)0067 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Antanas GUOGA , Pavel TELIČKA , Santiago FISAS AYXELÀ , Brando BENIFEI , Marc TARABELLA , Σοφία ΣΑΚΟΡΑΦΑ , Λευτέρης ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ , Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ , Ulla TØRNÆS , Bogdan Brunon WENTA , Angel DZHAMBAZKI , Δημήτρης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ , Seán KELLY

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 11-11-2015
Λήξη προθεσμίας : 11-02-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 51 - 12-02-2016

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

96

Μέτρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία

01-08-2017 E-005153/2017 Επιτροπή

VP/HR - Επεμβατικά δικαιώματα τρίτης χώρας και ανάγκη για μια ξεκάθαρη θέση της ΕΕ

18-07-2017 P-004960/2017 Επιτροπή

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Εγγύηση για τη νεολαία"

09-06-2017 O-000051/2017 Επιτροπή

Παρατηρήσεις του κ. Dijsselbloem, σχετικά με τα αίτια που προκάλεσαν την οικονομική κρίση στη Νότια Ευρώπη

28-03-2017 O-000026/2017 Συμβούλιο

Ισραηλινός νόμος για τη νομιμοποίηση παράνομων οικισμών στη Δυτική Όχθη

08-02-2017 E-000890/2017 Επιτροπή

LAW-TRAIN, το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020" και οι ισραηλινές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

07-02-2017 E-000864/2017 Επιτροπή

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

1

Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ (A8-0264/2017 - Bodil Valero)

13-09-2017

Η κοινή θέση της ΕΕ για τις εξαγωγές όπλων είναι η μόνη νομικά δεσμευτική ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις εξαγωγές συμβατικών όπλων. Ενώ όμως η κοινή θέση έχει αυξήσει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διαφάνεια στις εξαγωγές όπλων από τα κράτη μέλη, δεν κατάφερε στο πεδίο εφαρμογής της να ενισχύσει τη σύγκλιση των εθνικών πολιτικών των κρατών μελών, ούτε την αυστηρότερη εφαρμογή των 8 κριτηρίων που ορίζονται στο κείμενο της κοινής θέσης.
Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει με το παρόν ψήφισμα τη σύσταση εποπτικού οργάνου για τον καλύτερο έλεγχο των εξοπλισμών και τη δημιουργία μηχανισμού που θα επιβάλλει κυρώσεις στα κράτη μέλη που δεν συμμορφώνονται με την κοινή θέση. Ζητεί επίσης την επέκταση του καταλόγου των 8 κριτηρίων που έχουν τεθεί, ώστε να συμπεριληφθεί και ο κίνδυνος διαφθοράς. Καλεί για ενίσχυση της διαφάνειας των εκθέσεων για τις εξαγωγές όπλων και για αποτελεσματικούς ελέγχους μετά την αποστολή τους.
Τέλος, επαναλαμβάνει την έκκλησή του για πραγματοποίηση εμπάργκο στις εξαγωγές όπλων στη Σαουδική Αραβία, καθώς θεωρεί ότι παραβιάζουν την κοινή θέση. Για όλα τα ανωτέρω, υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα που αφορά τις εξαγωγές όπλων, γιατί υποστηρίζει την αυστηρότερη εφαρμογή, έστω και αυτών των ελάχιστων απαιτήσεων για τον έλεγχο των εξαγωγών όπλων.

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  03M051
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05074
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 03M051
  1047 Brussels