Μαριέττα ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Πολιτικές ομάδες

 • 24.07.1984 / 24.07.1989 : Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) - Μέλος
 • 25.07.1989 / 11.04.1990 : Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) - Μέλος του προεδρείου
 • 20.07.1999 / 11.10.1999 : Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv - Μέλος
 • 12.10.1999 / 09.04.2000 : Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv - Μέλος του προεδρείου
 • 10.04.2000 / 03.09.2000 : Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv - Μέλος
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος του προεδρείου

Εθνικά κόμματα

 • 24.07.1984 / 24.07.1989 : Νέα Δημοκρατία (Ελλάδα)
 • 25.07.1989 / 11.04.1990 : Νέα Δημοκρατία (Ελλάδα)
 • 20.07.1999 / 03.09.2000 : Νέα Δημοκρατία (Ελλάδα)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Νέα Δημοκρατία (Ελλάδα)

Αντιπρόεδρος

 • 26.07.1984 / 20.01.1987 : Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
 • 21.01.1987 / 24.07.1989 : Επιτροπή για τα Δικαιώνατα της Γυναίκος

Μέλος

 • 26.07.1984 / 20.01.1987 : Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης
 • 21.01.1987 / 13.03.1989 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Αμερικής
 • 21.01.1987 / 24.07.1989 : Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης
 • 14.03.1989 / 24.07.1989 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Αμερικής
 • 26.07.1989 / 11.04.1990 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Αμερικής
 • 26.07.1989 / 11.04.1990 : Επιτροπή για τα Δικαιώνατα της Γυναίκας
 • 26.07.1989 / 11.04.1990 : Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, Απασχοληοης και Εργασιακού Περιβάλλοντος
 • 21.07.1999 / 03.09.2000 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής
 • 06.10.1999 / 29.08.2000 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕE-Τουρκίας
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
 • 17.06.2010 / 30.06.2011 : Ειδική επιτροπή σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για μία βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
 • 28.03.2012 / 23.10.2013 : Ειδική επιτροπή για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες

Αναπληρώτρια

 • 26.07.1984 / 20.01.1987 : Επιτροπή Μεταφορών
 • 21.01.1987 / 24.07.1989 : Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 • 26.07.1989 / 11.04.1990 : Επιτροπή Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής
 • 26.07.1989 / 11.04.1990 : Επιτροπή Περιβάλλομτος, Δημοσίας Υγείας και Προστασίας των Καταωαλωτών
 • 21.07.1999 / 29.08.2000 : Επιτροπή Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 06.07.2000 / 03.09.2000 : Προσωρινή επιτροπή για το θέμα Echelon
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
 • 16.09.2009 / 31.01.2012 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και το Κοσσυφοπέδιο
 • 08.10.2009 / 11.10.2009 : Ειδική επιτροπή για την χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
 • 01.02.2012 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην Ολομέλεια – 7η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

92

Θρησκευτικές ελευθερίες και πολιτιστική πολυμορφία (συζήτηση)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(18)

Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (20-21 Μαρτίου 2014) (συζήτηση)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(5)

Έκθεση προόδου 2013 για την Τουρκία (συζήτηση)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(16)

Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ρωσίας (συζήτηση)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(19)

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας (συζήτηση)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(5)

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας (συζήτηση) (2)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(5)

Διάφορα

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(10)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

3

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

5

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την Ένωση για τη Μεσόγειο

AFET
03-05-2010 A7-0133/2010

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

3

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 6/2012 (απαλλαγή 2011) - «Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την τουρκοκυπριακή κοινότητα» (δυνάμει του άρθρου 287, παράγραφος 4, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ)

AFET
29-11-2012 AFET_AD(2012)498035

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ενδιάμεση έκθεση που αποσκοπεί στην επίτευξη θετικής έκβασης στη διαδικασία έγκρισης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020

AFET
21-09-2012 AFET_AD(2012)491206

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συγκρότηση μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά τις διακυβερνητικές συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών στον τομέα της ενέργειας

AFET
07-02-2012 AFET_AD(2012)478667

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

5

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων

AFCO
24-04-2013 AFCO_AD(2013)507930

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» για την περίοδο 2014-2020

AFCO
15-10-2012 AFCO_AD(2012)492702

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας και τη ρήτρα αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: πολιτική και επιχειρησιακή διάσταση

AFCO
10-10-2012 AFCO_AD(2012)496318

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

AFET
14-03-2012 AFET_AD(2012)480693

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση εγγύησης της EE στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κάλυψη ζημιών από δάνεια και εγγυήσεις για σχέδια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

AFET
28-10-2010 AFET_AD(2010)445923

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

34

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας

05-02-2014 RC-B7-0150/2014

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο

05-02-2014 RC-B7-0145/2014

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στη Συρία

05-02-2014 RC-B7-0141/2014

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία

05-02-2014 RC-B7-0138/2014

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Ρωσίας

04-02-2014 B7-0156/2014

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στη Συρία

04-02-2014 B7-0155/2014

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο

04-02-2014 B7-0145/2014

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

1

Γραπτή δήλωση σχετικά με την καταπολέμηση των εγκλημάτων τιμής

19-04-2010 P7_DCL(2010)0027 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Θεόδωρος ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ , Μαριέττα ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 19-04-2010
Λήξη προθεσμίας : 09-09-2010
Αριθμός υπογραφόντων : 85 - 09-09-2010

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

94

Μεταφορά όπλων στη Νιγηρία μέσω των Τουρκικών Αερογραμμών (Turkish Airlines)

20-03-2014 E-003359/2014 Επιτροπή

Παραβίαση του εμπάργκο εξαγωγής όπλων προς τη Συρία από την Τουρκία

19-12-2013 E-014342/2013 Επιτροπή

VP/HR — Συμμετοχή ευρωπαίων πολιτών στην εμφύλια σύρραξη στη Συρία

19-12-2013 P-014326/2013 Επιτροπή

Αύξηση ρεκόρ της καλλιέργειας οπίου στο Αφγανιστάν

21-11-2013 E-013214/2013 Επιτροπή

Άνοδος ναζιστικών φαινομένων στην Ευρώπη - δολοφονία νέου στην Ελλάδα

23-09-2013 E-010779/2013 Επιτροπή

Άνοδος ναζιστικών φαινομένων στην Ευρώπη - δολοφονία νέου στην Ελλάδα

23-09-2013 E-010778/2013 Συμβούλιο

Μετατροπή του ιστορικού ναού της Αγίας Σοφίας της Τραπεζούντας σε τζαμί

01-07-2013 P-007751/2013 Επιτροπή

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην ολομέλεια, 5η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

15

Έγκριση των συνοπτικών πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

04-07-2000 P5_CRE(2000)07-04(1)

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο / Πορτογαλική Προεδρία

03-07-2000 P5_CRE(2000)07-03(6)

Ανακοίνωση της Προέδρου

13-06-2000 P5_CRE(2000)06-13(3)

Εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος στην Ελλάδα

17-05-2000 P5_CRE(2000)05-17(4)

Κύπρος και Μάλτα

16-02-2000 P5_CRE(2000)02-16(9)

Ημερήσια διάταξη

18-11-1999 P5_CRE(1999)11-18(3)

Σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση των ναρκωτικών

18-11-1999 P5_CRE(1999)11-18(6)

ΨΗΦΟΦΟΡIΕΣ

18-11-1999 P5_CRE(1999)11-18(7)

Πυρηνικές δοκιμές

27-10-1999 P5_CRE(1999)10-27(6)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

1

Έκθεση για την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (2000-2004) - Επιτροπή Ελευθεριών και Δικαιωμάτων των Πολιτών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

LIBE
16-11-1999 A5-0063/1999

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

9

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη φυλάκιση του Akin Birdal

12-04-2000 RC-B5-0352/2000

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη μεσογειακή πολιτική

23-03-2000 RC-B5-0297/2000/corr. 1

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν

15-12-1999 RC-B5-0343/1999

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το δικαίωμα ψήφου των γυναικών στο Κουβέιτ

15-12-1999 RC-B5-0342/1999

  Draft motion for resolution on the situation of women in Afghanistan

13-12-1999 B5-0371/1999

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  DRAFT MOTION FOR RESOLUTION tabled by Maij-Weggen Hanja, Grossetête Françoise, Ferrer Concepció, Giannakou-Koutsikou Marietta on behalf of the EPP Group

13-12-1999 B5-0370/1999

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Projet de Résolution concernant le séisme catastrophique qui a eu lieu le 7 septembre 1999 à Athènes

13-09-1999 B5-0089/1999

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on the earthquake in Turkey

13-09-1999 B5-0088/1999

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

10

Η περίπτωση Adnan Oktar

19-06-2000 E-1942/2000 Συμβούλιο

Η υπόθεση του Adnan Oktar

16-06-2000 E-1903/2000 Επιτροπή

Υπόθεση Ozgur

31-05-2000 P-1802/2000 Επιτροπή

Υπόθεση Διαμάντη

03-05-2000 P-1412/2000 Επιτροπή

Διασφάλιση των κοινωνικών δικαιωμάτων των αθιγγάνων

11-02-2000 E-0313/2000 Επιτροπή

Διασφάλιση των δικαιωμάτων του πολίτη στο πλαίσιο των νέων μορφών τηλεπικοινωνίας

11-02-2000 E-0312/2000 Επιτροπή

Θεσμικά μέτρα για το ζήτημα της κακοποίησης των Γυναικών

11-02-2000 E-0311/2000 Επιτροπή

Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός

18-01-2000 E-2719/1999 Επιτροπή

Ιδιωτικές Εταιρίες Μεταφορές Εγγράφων και Δεμάτων

13-12-1999 E-2330/1999 Επιτροπή

Δηλώσεις (7η Κοινοβουλευτική περίοδος)

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων