Jessica E.S. LARIVE : 4η Κοινοβουλευτική περίοδος 

Πολιτικές ομάδες 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Φιλελευθέρων, Δημοκρατών και Μεταρρυθμιστών - Μέλος

Εθνικά κόμματα 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Κάτω Χώρες)

βουλευτές 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Επιτροπή Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής και το Μεξικό
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής και το Μεξικό
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Επιτροπή Οικονομικής, Νομισματικής και Βιομηχανικής Πολιτικής
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας

Αναπληρώτρια 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Επιτροπή Πολιτισμού, Νεότητας, Παιδείας και Μέσων Ενημέρωσης
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής και το Μεξικό
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Επιτροπή Πολιτισμού, Νεότητας, Παιδείας και Μέσων Ενημέρωσης
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Μάλτας
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής και το Μεξικό
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής και το Μεξικό