Hendrik J. LOUWES : 2η Κοινοβουλευτική περίοδος 

Πολιτικές ομάδες 

  • 24-07-1984 / 12-12-1985 : Φιλελεύθερη και Δημοκρατική Ομάδα - Μέλος
  • 13-12-1985 / 24-07-1989 : Φιλελεύθερη, Δημοκρατική και Μεταρρυθμιστική Ομάδα - Ταμίας

Εθνικά κόμματα 

  • 24-07-1984 / 24-07-1989 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Κάτω Χώρες)

βουλευτές 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Επιτροπή Προϋπολογισμών
  • 12-02-1985 / 09-03-1986 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με της Βορείου Ευρώπης και το Σκανδινανικών χωρπων
  • 10-03-1986 / 20-01-1987 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με της Βορείου Ευρώπης και το Σκανδινανικών χωρπων
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Επιτροπή Προύπολογισμόν
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Νορβηγία

Αναπληρωτής 

  • 26-07-1984 / 20-01-1987 : Επιτροπή Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων
  • 21-01-1987 / 24-07-1989 : Επιτροπή Γεωργίας, Αλιείας και Αγροτικής Ανάπτυξης