• Anna   TERRÓN i CUSÍ  

Anna TERRÓN i CUSÍ : Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας - 5η Κοινοβουλευτική περίοδος 

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11