Eugen TOMAC : Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου 

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) RO  
 

Examinarea, de către Parlamentul European, a propunerilor Comisiei cu privire la Pactul ecologic este binevenită, întrucât obiectivul de neutralitate climatică a Europei este de natură să afecteze toate domeniile politicii publice la nivelul statelor membre. Susțin cu tărie că obiectivele Pactului trebuie să sprijine o economie prosperă, echitabilă, sustenabilă și competitivă la nivel național și european. Implicit, o tranziție echitabilă. Iar o tranziție ecologică de succes trebuie să ofere un cadru financiar și de reglementare adecvate, cu resurse necesare corect alocate care să ducă la o schimbare pozitivă și sustenabilă în termeni sociali, industriali și economici în statele membre.
Întrucât, momentan, cadrul Pactului ecologic nu este suficient de bine conturat și există numeroase neclarități cu privire la resursele financiare angajate și la taxele suplimentare pe care le-ar suporta statele membre, am ales să fiu prudent și să mă abțin de la vot. Îmi pasă de ce s-ar întâmpla cu România și cu cetățenii români dacă ar fi pus în aplicare întregul program fără premisele clare ale unei tranziții juste. În lipsa unei comunicări eficiente, întregul program ar risca să transforme Europa într-un câmp politic dominat de politicieni populiști care ar profita de diferențele tot mai mari dintre diferite zone ale UE.

Εορτασμός της 30ής επετείου της ρουμανικής επανάστασης του Δεκεμβρίου 1989 (B9-0241/2019) EN  
 

I have voted today one of the most important Resolutions that Romania has ever had. This is a symbolic and mandatory act of moral reparation for the too many Romanians killed and injured who fought in the most violent revolution leading to the fall of communism in an Eastern European country. At the initiative of President Traian Basescu, this resolution marks 30 years since Romanians have chosen freedom, democracy and European integration. The Romanian state has the obligation to strengthen efforts to elucidate the truth of the Revolution and enable Romanians to learn the truth about the events that happened in December 1989. Such crimes should never happen again in a free Europe and it is our duty to ensure that no dictators and dictatorships will prevail on the continent.

Βίαιη καταστολή των πρόσφατων διαδηλώσεων στο Ιράν (RC-B9-0271/2019, B9-0271/2019, B9-0272/2019, B9-0273/2019, B9-0274/2019, B9-0275/2019, B9-0276/2019) RO  
 

În ultimele zile, în Iran au fost omorâți peste 1 000 de cetățeni, printre care minori, tineri studenți, profesori, care, neavând altă cale prin care să își exprime nemulțumirea, au protestat împotriva regimului din țara lor.
La Teheran se comit crime împotriva umanității și milioane de cetățeni din Iran se uită cu multă speranță spre Uniunea Europeană. De aceea, în condițiile în care mor oameni nevinovați în numele valorilor libertății, păcii și drepturilor omului, cred că diplomația europeană nu poate avea o abordare rezervată doar pentru a menaja Acordul nuclear iranian.
Iranul a devenit o sursă de instabilitate pentru întreaga regiune și tot ceea ce se întâmplă în Siria, Yemen, Liban și Irak are legătură directă cu regimul de la Teheran. Dacă nu se va acționa mai ferm acum, mâine poate fi prea târziu. Oamenii nevinovați trebuie apărați în fața unui regim care își menține puterea prin teroare.

Σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (A9-0033/2019 - Tomas Tobé) RO  
 

Am acordat acest vot întrucât susțin ca țările și teritoriile de peste mări, asociate la Uniunea Europeană, să beneficieze de aceleași standarde comerciale ca și statele membre. Acest cadru juridic agreat va continua să promoveze comerțul și cooperarea dintre cele 25 de insule vizate și Uniunea Europeană.

Εκλογή της Επιτροπής RO  
 

Am acordat miercuri unul dintre cele mai importante voturi din activitatea mea politică, votul pentru învestirea Comisiei Europene. Pe lângă celelalte provocări pe care le are de înfruntat, Comisia va trebui să apere ce are mai sfânt Uniunea Europeană – valorile care o fac puternică: pacea, piața unică, democrația și statul de drept. UE nu trebuie privită ca fiind doar un contabil care împarte bani. Sunt foarte multe oportunități pe care ni le oferă astăzi construcția europeană și pe care trebuie să le valorificăm, iar pentru aceasta trebuie să accelerăm procesul de intrare în zona euro. Economia românească are nevoie de acest salt vital. Doar așa putem fi pe deplin integrați, doar așa putem face față competiției interne. Dincolo de neîmpliniri, nemulțumiri sau așteptări, fie că ne referim la migrație, la probleme de ordin social sau la schimbările climatice, este esențial să apărăm valorile care ne fac unici și puternici, precum libertatea de mișcare, libertatea de exprimare, libertatea religioasă sau libertatea de întrunire. Am votat astăzi ca un european convins, pentru o Europă unită în care să se regăsească toți românii. Fără o Românie întreagă, nici Uniunea Europeană nu este întreagă.

Τα δικαιώματα του παιδιού επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019) EN  
 

Children are the present. Today, we have marked 30 years of existence of the UN Convention on the Rights of the Child with great responsibility – by renewing our European commitment to every child everywhere. Because there is a lot more that we can and that we need to do for our children. In the EU alone, there are almost 25 million children under 18 at risk of poverty or social exclusion. Not to mention the situation of Romania, a country with an appallingly high rate of child poverty, where 1 in 10 children in rural areas still go hungry to bed at night and for whom going and staying in school is a luxury. Children must have a fair chance in life – poverty and discrimination strip away children’s opportunity of reaching their full potential. Every child must have the opportunity to learn and develop in a safe and empowering environment where they are cherished and loved. This is why it is high time Europe vowed stronger political commitment to children, and whereas an European child guarantee, increased investment in education and in child protection measures are paramount to ensuring child rights are truly being respected.

Επικοινωνία