Λευτέρης ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
 • Λευτέρης
  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Μέλος
 • Κύπρος Δημοκρατικός Συναγερμός
 • Ημερομηνία γέννησης: 31 Αυγούστου 1963, Ammochostos

Μέλος

 • BUDG Επιτροπή Προϋπολογισμών
 • D-US Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Αναπληρωτής

 • ITRE Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • PANA Εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή
 • D-IL Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ
 • DMED Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο

Τελευταίες δραστηριότητες

 • RT @DISY: Δήλωση Αναπλ. Προέδρου #DISY & Ευρωβουλευτή @EPP @LefChristoforou σχετικά με το Κυπριακό 23/02/2017 https://t.co/gvPIvjFTYV @Cypr…
  23/02/2017 11:18 - twitter
 • Αναγκαιότητα στήριξης των Κυπριακών Αγροτικών Προϊόντων #Cyprus #Europarl #EU https://t.co/ATRs4WeyXu https://t.co/oNwZbZnMMy
  21/02/2017 16:35 - twitter
 • ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Εξαιτίας της δυσμενούς γεωγραφικής θέσης που βρίσκεται η Κύπρος, η πιο απομακρυσμένη χώρα μέλος της Ε.Ε. και επειδή είναι νησί και ουσιαστικά μόνο αεροπορικώς προσφέρεται σύνδεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, τα αγροτικά προϊόντα της Κύπρου καθίστανται μη ανταγωνιστικά έναντι άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Αν σημειωθεί μάλιστα και το γεγονός ότι η Κύπρος υφίσταται και τεράστιο κόστος λόγω της Λειψυδρίας, τα Κυπριακά Αγροτικά Προϊόντα και οι Κύπριοι Αγρότες είναι σε μειονεκτική θέση έναντι όλων των άλλων Ευρωπαίων Αγροτών. Εκ των πραγμάτων παραβιάζεται η βασική αρχή του Δίκαιου Ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών μελών καθώς και μεταξύ των Ευρωπαίων Αγροτών, με απόλυτα ζημιωμένος τους Κύπριους Αγρότες. Προς το σκοπό αυτό παρενέβηκα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απαίτησα από τον Αρμόδιο Ευρωπαίο Επίτροπο να παρέμβει η Ε.Ε. και να στηρίξει γι’ αυτούς τους λόγους τον Κύπριο Αγρότη. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος ανταποκρίθηκε στο αίτημα και μας υποδεικνύει ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε το πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής που ανέρχεται σε 485 εκατομμύρια ευρώ. Παραθέτουμε αυτούσιες την Παρέμβαση του Ευρωβουλευτή Λευτέρη Χριστοφόρου και την Απάντηση του Ευρωπαίου Επιτρόπου για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Hogan. Ερώτηση προς Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης: Θέμα: Αναγκαιότητα στήριξης των κυπριακών αγροτικών προϊόντων Η Κύπρος είναι μία από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της ΕΕ, γεγονός που σε συσχετισμό και με το ότι είναι νησί, την καθιστά ασυγκρίτως μειονεκτική χώρα και περιοχή σε πολλά ζητήματα με προεξάρχον ζήτημα το υψηλό κόστος και τις ανυπέρβλητες δυσκολίες με τις διεθνείς μεταφορές. Ένας σημαντικός τομέας της κυπριακής οικονομίας που πλήττεται ανεπανόρθωτα είναι ο αγροτικός τομέας. Συγκεκριμένα, οι Κύπριοι γεωργοκτηνοτρόφοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν αυξημένο κόστος παραγωγής για την εισαγωγή των πρώτων υλών, αφού είναι αυξημένο το μεταφορικό κόστος. Ταυτόχρονα, όταν οι Κύπριοι αγρότες προβαίνουν σε εξαγωγές των γεωργοκτηνοτροφικών τους προϊόντων, καταβάλλουν τεράστιο επιπρόσθετο κόστος εξαιτίας των πανάκριβων μεταφορικών από Κύπρο προς ΕΕ. Με αυτά τα δεδομένα, οι Κύπριοι παραγωγοί και τα κυπριακά προϊόντα βρίσκονται σε μειονεκτική θέση έναντι όλων των ευρωπαίων παραγωγών. Τα κυπριακά προϊόντα βρίσκονται, έτσι, σε δυσμενή ανταγωνιστική θέση και δύσκολα μπορούν να ανταγωνισθούν τόσο προϊόντα εντός ΕΕ όσο και εκτός ΕΕ. Ερωτάται η Επιτροπή: 1. Με ποιους τρόπους προτίθεται να αποκαταστήσει τους κανόνες του δίκαιου ανταγωνισμού και ισότιμης μεταχείρισης όλων των ευρωπαίων παραγωγών και των προϊόντων τους. 2. Πώς μπορεί να στηριχθεί ο Κύπριος αγρότης στο πλαίσιο των κανόνων της ισότιμης και δίκαιης αντιμετώπισης στην ΕΕ; Απάντηση από Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης: Απάντηση του κ. Hogan εξ ονόματος της Επιτροπής H ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων αποτελεί βασικό στοιχείο της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), ως μέρος του κοινοτικού κεκτημένου, διασφαλίζει μια εναρμονισμένη γεωργική πολιτική σε ολόκληρη την ΕΕ με την εφαρμογή κοινού πλαισίου για τα πρότυπα και τους κανόνες που ισχύουν για όλους τους γεωργούς και τα γεωργικά προϊόντα. Η στήριξη της γεωργίας της Κύπρου παρέχεται στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) μέσω των καθεστώτων και μέτρων στήριξης που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων (ΑΕ), των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) και της κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων (ΚΟΑ). Για την περίοδο 2014-2020, προβλέπεται συνολικά η παροχή στήριξης άνω των 485 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της ΚΓΠ για τον γεωργικό τομέα και τις αγροτικές περιοχές της Κύπρου, εκ των οποίων περίπου 353 εκατ. ευρώ σε άμεσες ενισχύσεις και 132,2 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του κυπριακού ΠΑΑ. Όσον αφορά την ΚΟΑ, η στήριξη σε κάθε τομέα εξαρτάται από την εκτέλεση των μέτρων. Τα ανωτέρω μέσα πολιτικής παρέχουν σε κάθε κράτος μέλος ευελιξία για την αντιμετώπιση των αναγκών του. Ως εκ τούτου, η Κύπρος μπορεί να επιλέξει μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών χρηματοδότησης εκείνες που ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες της κυπριακής γεωργίας, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά της και να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της νησιωτικότητας στις γεωργικές εισροές και στην εξαγωγή γεωργικών προϊόντων
  21/02/2017 15:22 - facebook

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  08F167
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10020
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 08F167
  1047 Brussels