Corien WORTMANN-KOOL
 • Corien
  WORTMANN-KOOL
 • Κάτω Χώρες
 • Ημερομηνία γέννησης: 27 Ιούνιος 1959, Oud-Alblas

Πολιτικές ομάδες

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv - Μέλος
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Αντιπρόεδρος

Εθνικά κόμματα

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Christen Democratisch Appèl (Κάτω Χώρες)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Christen Democratisch Appèl (Κάτω Χώρες)

Αντιπρόεδρος

 • 11.04.2007 / 13.07.2009 : Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Μέλος

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 31.01.2007 / 14.03.2007 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 31.01.2007 / 27.03.2007 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία
 • 28.03.2007 / 10.04.2007 : Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
 • 13.03.2008 / 13.07.2009 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Ειδική επιτροπή για την χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Αναπληρώτρια

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων
 • 15.09.2004 / 15.09.2004 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
 • 16.09.2004 / 13.03.2007 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τα Κράτη του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της Υεμένης
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων
 • 11.03.2007 / 13.07.2009 : Αντιπροσωπεία στις Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Αρμενίας, ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και ΕΕ-Γεωργίας
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τα Κράτη του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της Υεμένης
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 28.03.2007 / 12.03.2008 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στις Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Αρμενίας, ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και ΕΕ-Γεωργίας
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην Ολομέλεια – 7η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

85

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας (συζήτηση)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(5)

Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2012 (συζήτηση)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(7)

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών (συζήτηση)

23-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-23(8)

Εξέλιξη των διαπραγματεύσεων σχετικά με την ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση (συζήτηση)

12-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-12(12)

Μεταρρύθμιση της διάρθρωσης του τραπεζικού τομέα της ΕΕ (συζήτηση)

02-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-02(21)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

3

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

5

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη μεταρρύθμιση της διάρθρωσης του τραπεζικού τομέα της ΕΕ

ECON
24-06-2013 A7-0231/2013

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το σκιώδες τραπεζικό σύστημα

ECON
25-10-2012 A7-0354/2012

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και συναφή μέτρα

ECON
27-09-2013 ECON_AD(2013)508237

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

27

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις εκλογές στη Γεωργία

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις εκλογές στη Γεωργία

17-10-2012 B7-0468/2012

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2012

03-07-2012 B7-0410/2012

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

57

  Publication of the results of the questionnaire on financing port infrastructure and corporation tax for European seaports

21-01-2014 E-000552/2014 Επιτροπή

  The tender for the Dutch high-speed rail network

01-10-2013 P-010964/2013 Επιτροπή

  Changes to the methodology for calculating Member States' structural deficits

26-09-2013 E-010943/2013 Επιτροπή

  Strike by German lock-keepers

06-09-2013 P-009939/2013 Επιτροπή

  Dutch vehicle registration plates

26-06-2013 E-007556/2013 Επιτροπή

  Supervisory and/or regulatory restrictions on the free movement of capital in the European Union

03-06-2013 P-006195/2013 Επιτροπή

  Corporation tax for port undertakings

17-05-2013 P-005536/2013 Επιτροπή

  Naiades programme

11-03-2013 E-002802/2013 Επιτροπή

  Ryanair's airline tickets booking site

05-03-2013 E-002544/2013 Επιτροπή

  Switzerland raises motorway vignette price for passenger cars

21-02-2013 E-001876/2013 Επιτροπή

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην ολομέλεια, 6η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

58

Αξιολόγηση των ωρών οδήγησης και των διαστημάτων ξεκούρασης (συζήτηση)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(19)

Εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Κίνα (A6-0021/2009, Corien Wortmann-Kool) (ψηφοφορία)

05-02-2009 P6_CRE(2009)02-05(5.8)

Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (συζήτηση)

16-12-2008 P6_CRE(2008)12-16(11)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

6

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το εμπόριο και τις οικονομικές σχέσεις με την Κίνα

INTA
27-01-2009 A6-0021/2009

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

3

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ανάπτυξη μικροπιστώσεων προς υποστήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης

FEMM
03-12-2008 FEMM_AD(2008)414925

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και διεύρυνση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ

INTA
16-09-2008 INTA_AD(2008)405911

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και ενεργειακών υπηρεσιών

ECON
15-03-2005 ECON_AD(2005)350217

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

9

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το μέλλον του Γύρου της Ντόχα

30-09-2008 B6-0524/2008

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Γεωργία

02-06-2008 RC-B6-0278/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη Γεωργία

28-05-2008 B6-0289/2008

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο

06-05-2008 RC-B6-0209/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο

28-04-2008 B6-0210/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Γεωργία

21-11-2007 B6-0485/2007

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ασφάλεια προϊόντων, ιδιαίτερα των παιχνιδιών

24-09-2007 RC-B6-0351/2007

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων και ιδίως των παιχνιδιών

19-09-2007 B6-0352/2007

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

65

Επενδύσεις σε ευρωπαϊκές πλωτές οδούς

17-04-2009 E-3178/2009 Επιτροπή

Ακινητοποίηση ολλανδικού πλοίου στη Γερμανία

17-04-2009 P-3173/2009 Επιτροπή

Κρατικές ενισχύσεις σε λιμένες

20-03-2009 E-2226/2009 Επιτροπή

Η ρήτρα "Αγοράστε αμερικανικά" στο σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης των ΗΠΑ και οι κανόνες του ΠΟΕ

27-02-2009 E-1547/2009 Επιτροπή

Ευρωπαϊκοί κανόνες σχετικά με τις επιδοτήσεις για την απόσυρση αυτοκινήτων

18-02-2009 E-1291/2009 Επιτροπή

Σύστημα Secure Flight

17-02-2009 E-1219/2009 Επιτροπή

Επενδύσεις σε ευρωπαϊκές πλωτές οδούς

30-01-2009 E-0759/2009 Επιτροπή

Δηλώσεις (7η Κοινοβουλευτική περίοδος)

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων