• Alexander Graf   LAMBSDORFF  

Alexander Graf LAMBSDORFF : Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής - 8η κοινοβουλευτική περίοδος  

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού