Ana GOMES
 • Ana
  GOMES
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Μέλος
 • Πορτογαλία Partido Socialista
 • Ημερομηνία γέννησης: 9 Φεβρουάριος 1954, Lisboa

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

299

Η κατάσταση στην Ουγγαρία (συζήτηση)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(11)

Αυτόνομα οπλικά συστήματα (συζήτηση)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(15)

Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας (συζήτηση)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(20)

Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της Αυστριακής Προεδρίας (συζήτηση)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(6)

Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2018 (συζήτηση)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(16)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

2

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

9

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες

AFET
29-06-2017 A8-0246/2017

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά µε την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής

LIBE ECON
11-05-2015 A8-0153/2015

Θεσμικές προτάσεις ψηφίσματος

151

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα αυτόνομα οπλικά συστήματα

10-09-2018 RC-B8-0308/2018

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα αυτόνομα οπλικά συστήματα

05-09-2018 B8-0362/2018

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των παιδιών-μεταναστών

25-04-2018 B8-0218/2018

  Motion for a resolution on the arrest of human rights defenders in Sudan, notably the case of Sakharov Prize laureate Salih Mahmoud Osman

12-03-2018 B8-0164/2018

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν

13-12-2017 RC-B8-0678/2017

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν

11-12-2017 B8-0684/2017

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υπόθεση του Αζέρου δημοσιογράφου Afgan Mukhtarli

14-06-2017 RC-B8-0414/2017

  Motion for a resolution on The case of Afgan Mukhtarli and situation of media in Azerbaijan

12-06-2017 B8-0416/2017

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

1

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ της ΕΕ

11-04-2016 P8_DCL(2016)0038 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Maria GRAPINI , Cristian-Silviu BUŞOI , Ramona Nicole MĂNESCU , Nicola CAPUTO , Nicola DANTI , Isabella DE MONTE , Ana GOMES , Theresa GRIFFIN , Marlene MIZZI , Georgi PIRINSKI , Olga SEHNALOVÁ , Ivan JAKOVČIĆ , Norica NICOLAI , Jozo RADOŠ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 11-04-2016
Λήξη προθεσμίας : 11-07-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 152 - 12-07-2016

Γραπτές ερωτήσεις

151

Η δραματική κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

07-09-2018 E-004570/2018 Επιτροπή

  Montenegro and the illicit trade in tobacco products

31-08-2018 E-004433/2018 Επιτροπή

  VP/HR - Ethiopian refugees in Kenya

10-07-2018 E-003798/2018 Επιτροπή

  Roma registers in Italy

10-07-2018 P-003797/2018 Επιτροπή

  VP/HR - The conflict between Ethiopia and Eritrea

19-06-2018 E-003321/2018 Επιτροπή

Υλοποίηση σύστασης περιεχόμενης στο ψήφισμα του 2015 για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην ΕΕ

07-06-2018 E-003111/2018 Επιτροπή

Το εμπόριο της ΕΕ με τους ισραηλινούς οικισμούς

29-05-2018 E-002892/2018 Επιτροπή

Προφορικές ερωτήσεις

16

10η επέτειος της πρότασης σχετικά με την Οριζόντια Οδηγία

22-06-2018 O-000071/2018 Επιτροπή

Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων (TPNW)

04-04-2018 O-000038/2018 Συμβούλιο

Μείζονος σημασίας επερώτηση - Πυρκαγιές στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος το καλοκαίρι

21-07-2017 O-000063/2017 Επιτροπή

Επαναπροώθηση Τούρκων πολιτών από τις ελληνικές αρχές

26-06-2017 O-000059/2017 Επιτροπή

Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά

08-03-2017 O-000017/2017 Επιτροπή

Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά

08-03-2017 O-000016/2017 Συμβούλιο

Συνέπειες των αποφάσεων του Γενικού Δικαστηρίου για τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας

06-03-2017 O-000014/2017 Επιτροπή

Ήσσονος σημασίας επερώτηση - VP/HR - Πολιτική εποικισμού του Ισραήλ

27-01-2017 O-000006/2017 Επιτροπή

Επερωτήσεις

4

Πυρκαγιές στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος το καλοκαίρι

21-07-2017 G-000009/2017 Επιτροπή

VP/HR - Συμφωνία για τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου

04-05-2017 K-000002/2017 Επιτροπή

VP/HR - Πολιτική εποικισμού του Ισραήλ

27-01-2017 K-000001/2017 Επιτροπή

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

3

 

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (A8-0245/2018 - Axel Voss)

05-07-2018

Tendo estudado toda a informação que me foi veiculada, e apesar de ter sempre defendido uma solução que proteja os interesses dos artistas e do setor criativo, não poderia, em consciência, votar a favor da proposta da Comissão JURI, em especial tendo em vista os compromissos que se alcançaram relativamente ao artigo 13.° no parecer da Comissão LIBE, que apoiei. Muitas reservas tenho igualmente em relação à atual formulação do Artigo 11.° e ao impacto que teria na imprensa de investigação e pequenos editores.
A redação votada pela Comissão JURI não pretende criar uma «máquina de censura» nem tão pouco um sistema de vigilância em massa dos conteúdos colocados na internet. Contudo, temo que possa conduzir a abusos criados por sistemas de decisão automatizados e a uma situação de incerteza para os utilizadores e consumidores, com possíveis restrições ao espaço público online , que não servem os cidadãos nem o setor criativo.
Penso, por isso, que vale a pena revisitar o texto, e empenhar-me-ei em garantir um novo equilíbrio, que não deixe de atender aos direitos e interesses dos artistas, setores criativos e imprensa.

 

Καταπολέμηση του αντισημιτισμού (B8-0383/2017, B8-0388/2017)

01-06-2017

. – Considero que lutar contra o antissemitismo na Europa deve ser uma prioridade e apoiei, portanto, o objetivo e timing desta Resolução.
No entanto, alertada por organizações não-governamentais e associações palestinianas e judaicas na Europa, percebi que a formulação da Resolução, nomeadamente do seu parágrafo 2, é equívoca e presta-se a ser usada como uma forma de deslegitimação das críticas às políticas levadas a cabo pelo governo de Israel, políticas como o prosseguimento dos colonatos, que repetida e firmemente condeno.
Nesse sentido, apoiei as emendas que pretendiam garantir, sem margem para dúvidas, que críticas ao atual governo israelita estão fora da definição adotada. Não tendo estas vingado, entendi que devia abster-me.

 

Σύναψη της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας ΕΕ-Καναδά (B8-0141/2017, B8-0142/2017, B8-0143/2017, B8-0144/2017, B8-0145/2017, B8-0146/2017)

15-02-2017

Votei contra o CETA porque, primeiro, o Sistema de Tribunais de Investimento previsto contorna os sistemas judiciais estaduais através de tribunais privados de arbitragem que favorecem o setor privado contra o interesse público.
Segundo, porque o CETA não inclui um capítulo sobre regulação financeira e fiscalidade para as empresas que dele beneficiam.
É inadmissível manter o status quo , em que as grandes multinacionais e a criminalidade organizada se aproveitam da mobilidade internacional do capital para artificialmente transferir lucros para jurisdições onde a fatura fiscal é diminuta ou para «lavar» os proveitos do crime, fiscal e outro. Esta desregulação cria desigualdades e distorções na concorrência em mercado, favorecendo as multinacionais, incluindo as do crime.
Um acordo de comércio UE-Canadá teria, no mínimo, de tornar vinculativo o que já foi acordado no quadro da OCDE - projeto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). Essa seria a forma de começar a impedir que várias jurisdições na UE funcionem como tax swamps e centros de branqueamento de capitais, tal como o Canadá, que é hoje conhecido por paraíso do branqueamento (snow washing ).
Acordos como o CETA fazem o jogo das forças populistas e nacionalistas que cavalgam o ressentimento dos povos contra o neoliberalismo desregulatório.

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  14G201
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08039
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 14G201
  1047 Brussels