Ιωάννης ΚΑΣΟΥΛΙΔΗΣ

Πολιτικές ομάδες

 • 20.07.2004 / 30.08.2004 : Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv - Μέλος
 • 31.08.2004 / 22.07.2007 : Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv - Μέλος του προεδρείου
 • 23.07.2007 / 13.07.2009 : Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv - Μέλος
 • 14.07.2009 / 24.11.2009 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Αντιπρόεδρος
 • 25.11.2009 / 02.02.2012 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Αντιπρόεδρος
 • 03.02.2012 / 28.02.2013 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Αντιπρόεδρος

Εθνικά κόμματα

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Δημοκρατικός Συναγερμός (Κύπρος)
 • 14.07.2009 / 28.02.2013 : Δημοκρατικός Συναγερμός (Κύπρος)

Αντιπρόεδρος

 • 20.09.2004 / 13.03.2007 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο

Μέλος

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Αντιπροσωπεία στην Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση
 • 15.09.2004 / 19.09.2004 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
 • 16.09.2009 / 28.02.2013 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο
 • 16.09.2009 / 28.02.2013 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο
 • 19.01.2012 / 28.02.2013 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Αναπληρωτής

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • 16.09.2009 / 28.02.2013 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά
 • 17.06.2010 / 30.06.2011 : Ειδική επιτροπή σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για μία βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013
 • 19.01.2012 / 28.02.2013 : Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην Ολομέλεια – 7η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

51

Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (18-19 Οκτωβρίου 2012) (συζήτηση)

23-10-2012 P7_CRE-REV(2012)10-23(5)

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας (συζήτηση)

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(3)

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας (συζήτηση) (2)

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(3)

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας (συζήτηση) (3)

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(3)

Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (28-29 Ιουνίου 2012) (συζήτηση)

03-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-03(5)

Μια νέα στρατηγική για το Αφγανιστάν (συζήτηση)

12-06-2012 P7_CRE-REV(2012)06-12(14)

Η κατάσταση στο Μαλί (συζήτηση)

17-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-17(15)

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

2

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

104

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία

11-12-2012 RC-B7-0544/2012

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις εκλογές στην Ουκρανία

05-12-2012 B7-0546/2012

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα

20-11-2012 B7-0522/2012

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις εκλογές στη Γεωργία

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

43

VP/HR - Μεγάλο κύμα προσφύγων από τη Συρία στην Τουρκία, την Ιορδανία, τον Λίβανο και το Ιράκ

05-09-2012 E-007844/2012 Επιτροπή

Πτητικά μέσα δημοσίου τομέα και άδεια αεροπλοϊμότητας.

14-06-2012 E-005947/2012 Επιτροπή

Ευρωπαική Σύμβαση για τη Διασυνοριακή Τηλεόραση

23-05-2012 P-005200/2012 Επιτροπή

Χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων στην Κύπρο.

03-02-2012 P-001298/2012 Επιτροπή

Μετατροπή του ναού της Αγίας Σοφίας της Νίκαιας (Τουρκία) σε μουσουλμανικό τέμενος

23-11-2011 E-011192/2011 Επιτροπή

Τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου

20-09-2011 O-000207/2011 Επιτροπή

Εμπόριο μεταξύ ΕΕ και Ταϊβάν

13-09-2011 O-000197/2011 Επιτροπή

Νομική ασάφεια σε σχέση με ένα δικοινοτικό σχέδιο στην Κύπρο, χρηματοδοτούμενο από την Επιτροπή

01-09-2011 E-008025/2011 Επιτροπή

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην ολομέλεια, 6η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

35

Η Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο (συζήτηση)

18-02-2009 P6_CRE(2009)02-18(20)

Η αναθεώρηση της πράξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής γειτονίας (διάλογος)

18-02-2009 P6_CRE(2009)02-18(22)

Κατάσταση στη Μέση Ανατολή/Γάζα (συζήτηση)

14-01-2009 P6_CRE(2009)01-14(8)

Ζιμπάμπουε

18-12-2008 P6_CRE(2008)12-18(13.1)

Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο (συζήτηση)

05-06-2008 P6_CRE(2008)06-05(2)

Έκθεση προόδου για την Τουρκία για το 2007 (συζήτηση)

21-05-2008 P6_CRE(2008)05-21(4)

Αξιολόγηση του Προγράμματος PEACE (συζήτηση)

19-05-2008 P6_CRE(2008)05-19(25)

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

3

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τις προτεραιότητες πολιτικής για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης υπηκόων τρίτων χωρών

AFET
16-04-2007 AFET_AD(2007)384302

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ανάπτυξη και τη μετανάστευση

AFET
08-05-2006 AFET_AD(2006)371828

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την οργανωμένη είσοδο στην ΕΕ ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και την ενίσχυση της δυνατότητας προστασίας των περιοχών καταγωγής - "Βελτίωση της πρόσβασης σε βιώσιμες λύσεις"

AFET
22-11-2004 AFET_AD(2004)350074

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

18

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας

13-01-2009 RC-B6-0051/2009

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή/Λωρίδα της Γάζας

12-01-2009 B6-0056/2009

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την υπόθεση της οικογένειας al-Kurd

19-11-2008 RC-B6-0608/2008

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη Σομαλία

19-11-2008 RC-B6-0596/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on the case of the al-Kurd family

18-11-2008 B6-0613/2008

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στο Λίβανο

21-05-2008 RC-B6-0271/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στο Λίβανο

20-05-2008 B6-0271/2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τις φυσικές καταστροφές του φετινού καλοκαιριού

29-08-2007 B6-0323/2007

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την υπόθεση του δημοσιογράφου του BBC Alan Johnston

25-04-2007 RC-B6-0159/2007

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

32

Ενεργειακή Πολιτική της Κύπρου

17-12-2008 E-7008/2008 Επιτροπή

Παραβίαση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας

28-11-2008 E-6564/2008 Επιτροπή

Κοινή αγροτική πολιτική - κεφαλική επιδότηση ζώων

24-11-2008 E-6494/2008 Επιτροπή

Σφετερισμός δασικής έκτασης στο κατεχόμενο χωριό Λιβερά, στο βόρειο τμήμα της Κύπρου

27-10-2008 E-5974/2008 Επιτροπή

Δηλώσεις (7η Κοινοβουλευτική περίοδος)

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων