Μαρία ΜΑΤΣΟΥΚΑ
 • Μαρία
  ΜΑΤΣΟΥΚΑ
 • Ελλάδα
 • Ημερομηνία γέννησης: 8 Ιανουάριος 1974, Lepenou

Πολιτικές ομάδες

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (Ελλάδα)

Αντιπρόεδρος

 • 23.07.2004 / 14.01.2007 : Επιτροπή Αναφορών
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Επιτροπή Αναφορών
 • 01.02.2007 / 13.07.2009 : Επιτροπή Αναφορών

Μέλος

 • 21.07.2004 / 22.07.2004 : Επιτροπή Αναφορών
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • 15.09.2004 / 24.10.2007 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • 31.01.2007 / 31.01.2007 : Επιτροπή Αναφορών
 • 25.10.2007 / 13.07.2009 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής
 • 25.10.2007 / 13.07.2009 : Αντιπροσωπεία στις Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Αρμενίας, ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και ΕΕ-Γεωργίας

Αναπληρώτρια

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Mercosur
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Mercosur

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην ολομέλεια, 6η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

26

Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

15-12-2008 P6_CRE(2008)12-15(13)

Οργάνωση του χρόνου εργασίας (συζήτηση)

15-12-2008 P6_CRE(2008)12-15(14)

Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (2007) (συζήτηση)

23-10-2008 P6_CRE(2008)10-23(4)

Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων

21-04-2008 P6_CRE(2008)04-21(13)

Το καθεστώς του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (συζήτηση)

21-04-2008 P6_CRE(2008)04-21(20)

Κοινοτική στρατηγική 2007-2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (συζήτηση)

15-01-2008 P6_CRE(2008)01-15(5)

Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή (2006) (συζήτηση)

25-10-2007 P6_CRE(2007)10-25(2)

Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων

09-07-2007 P6_CRE(2007)07-09(14)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

1

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

4

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία (2007-2010)

PETI
16-09-2008 PETI_AD(2008)409581

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που τροποποιεί την απόφασή του 94/262/ΕΚΑΧ, ΕΚ, Ευρατόμ της 9ης Μαρτίου 1994 σχετικά με το καθεστώς του διαμεσολαβητή και τους γενικούς όρους άσκησης των καθηκόντων του

PETI
08-01-2008 PETI_AD(2008)392367

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος της Λισαβόνας: περισσότερη έρευνα και καινοτομία - επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση

EMPL
15-05-2006 EMPL_AD(2006)370143

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ισότητα και τη μη διακριτική μεταχείριση στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ένωση

EMPL
20-04-2005 EMPL_AD(2005)355468

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

1

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

2

Γραπτή δήλωση σχετικά με την ανάγκη αντιμετώπισης της εργασιακής ανασφάλειας, της φτώχειας και της ανεργίας των νέων εργαζομένων

21-04-2009 P6_DCL(2009)0052 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Μαρία ΜΑΤΣΟΥΚΑ , Pier Antonio PANZERI , Stephen HUGHES , Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ , Elisabeth SCHROEDTER

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 21-04-2009
Λήξη προθεσμίας : 07-05-2009
Αριθμός υπογραφόντων : 58 - 08-05-2009

Γραπτή δήλωση σχετικά με το σεβασμό των δικαιωμάτων των "αποσπασμένων" μισθωτών στην Ευρώπη

07-05-2008 P6_DCL(2008)0045 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Yannick VAUGRENARD , Μαρία ΜΑΤΣΟΥΚΑ , Bernard POIGNANT , Alejandro CERCAS , Harlem DÉSIR

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 07-05-2008
Λήξη προθεσμίας : 09-09-2008
Αριθμός υπογραφόντων : 104 - 10-09-2008

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

117

Η απειλή της γρίπης των χοίρων

30-04-2009 E-3472/2009 Επιτροπή

Ολοένα και πιο δυσχερής η πρόσβαση σε μεταμόσχευση από τους ασθενείς στην Ελλάδα

20-03-2009 E-2230/2009 Επιτροπή

Οι προτάσεις της Επιτροπής για τα μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας

19-02-2009 E-1333/2009 Επιτροπή

Τα όρια και τα περιθώρια κρατικής ενίσχυσης των εγχώριων επιχειρήσεων

18-02-2009 E-1264/2009 Επιτροπή

Παράνομη διακίνηση οργάνων παιδιών

18-02-2009 E-1261/2009 Επιτροπή

"Μερική ανεργία" και επέκταση της φτώχειας στην Ευρώπη

16-02-2009 E-1189/2009 Επιτροπή

Απαράδεκτα επίπεδα τιμών στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών στην Ελλάδα

05-02-2009 E-0906/2009 Επιτροπή