Γεώργιος ΤΟΥΣΣΑΣ

Πολιτικές ομάδες

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών - Μέλος
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών - Μέλος του προεδρείου

Εθνικά κόμματα

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Ελλάδα)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Ελλάδα)

Αντιπρόεδρος

 • 20.09.2004 / 31.12.2006 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Βουλγαρίας

Μέλος

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 15.09.2004 / 19.09.2004 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Βουλγαρίας
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Νότιο Αφρική
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 04.02.2013 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας

Αναπληρωτής

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • 16.09.2009 / 03.02.2013 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • 31.01.2013 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην Ολομέλεια – 7η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

129

Απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (A7-0249/2013 - Danuta Jazłowiecka)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.36)

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 150 του Κανονισμού)

10-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-10(14)

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας (συζήτηση)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(5)

Χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολούθηση της ΚΓΠ (A7-0363/2013 - Giovanni La Via)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(9.18)

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)

19-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-19(9.1)

Συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)

19-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-19(9.6)

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

10

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις αρμοδιότητες του κράτους σημαίας όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2009/13/ΕΚ του Συμβουλίου για την εφαρμογή της συμφωνίας που συνήψαν η Ένωση Εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ενώσεων Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF) σχετικά με τη σύμβαση ναυτικής εργασίας του 2006 και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/63/ΕΚ

TRAN
28-11-2012 TRAN_AD(2012)494836

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

60

: Ναυάγιο του κρουαζιερόπλοιου "Sea Diamond"

20-02-2014 E-001973/2014 Επιτροπή

Για την τραγωδία των μεταναστών στο Φαρμακονήσι

29-01-2014 E-000859/2014 Επιτροπή

VP/HR - Απελευθέρωση των Kουβανών πατριωτών

30-09-2013 E-011084/2013 Επιτροπή

Όχι στην ιδιωτικοποίηση της παραλίας της Καραθώνας

26-09-2013 E-010988/2013 Επιτροπή

Τεράστια καταστροφή από πυρκαγιά στον ιστορικό Ελαιώνα της Άμφισσας στην Ελλάδα

24-09-2013 E-010810/2013 Επιτροπή

VP/HR - Να αποφυλακιστούν άμεσα οι Παλαιστίνιοι πολιτικοί κρατούμενοι από τις ισραηλινές φυλακές

19-02-2013 E-001723/2013 Επιτροπή

Ποινικοποίηση της ριζοσπαστικοποίησης

31-01-2013 E-001018/2013 Επιτροπή

.: Κλιμακώνεται η επιθετικότητα του ισραηλινού κράτους ενάντια στον παλαιστινιακό λαό.

16-10-2012 E-009379/2012 Συμβούλιο

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην ολομέλεια, 6η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

159

Αιτιολογήσεις ψήφου

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0080/2009 - ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/35/ΕΚ, σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις

Αιτιολογήσεις ψήφου

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(6)

A6-0120/2009 - ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2002/15/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών

Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (18-19 Ιουνίου 2009) (συζήτηση)

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(9)

Αιτιολογήσεις ψήφου

23-04-2009 P6_CRE(2009)04-23(9)

A6-0233/2009 - ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

Αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (19-20 Μαρτίου 2009) (συζήτηση)

25-03-2009 P6_CRE(2009)03-25(2)

Αιτιολογήσεις ψήφου

25-03-2009 P6_CRE(2009)03-25(4)

B6-0144/2009 - ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με μια ενδιάμεση Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των κρατών της Αναπτυξιακής Κοινότητας Νοτιότερης Αφρικής (SADC) που συμμετέχουν στην ΣΟΕΣ, αφετέρου

Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων

23-03-2009 P6_CRE(2009)03-23(13)

Αιτιολογήσεις ψήφου

11-03-2009 P6_CRE(2009)03-11(6)

B6-0107/2009 - ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη συνεισφορά στο Εαρινό Συμβούλιο 2009 όσον αφορά τη στρατηγική της Λισσαβόνας

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

3

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το εμπόριο ωαρίων

07-03-2005 B6-0200/2005

  MOTION FOR A RESOLUTION on the women's rights in Saudi Arabia

04-03-2005 B6-0192/2005

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την απόρριψη του γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2005

08-12-2004 B6-0204/2004/αναθ. 1

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

106

Σκάνδαλο οι επιδοτήσεις των εφοπλιστών

16-04-2009 H-0247/2009 Επιτροπή

Απαράδεκτη αντικομμουνιστική νομοθεσία της Λιθουανίας

16-04-2009 H-0246/2009 Συμβούλιο

Ανατροπή της κοινωνικής ασφάλισης στο δημόσιο

31-03-2009 H-0202/2009 Επιτροπή

Καταδίκη δανών πολιτών με την κατηγορία ενίσχυσης τρομοκρατικών οργανώσεων

31-03-2009 H-0201/2009 Συμβούλιο

Οικολογική καταστροφή υγροβιότοπων στην Ελλάδα

24-02-2009 H-0119/2009 Επιτροπή

Αύξηση καρκινοπαθειών από τη χρήση βλημάτων απεμπλουτισμένου ουρανίου στο Κοσσυφοπέδιο

16-02-2009 H-0101/2009 Συμβούλιο

Απαγόρευση αραβικών πολιτικών κομμάτων από τις εκλογές στο Ισραήλ

20-01-2009 H-0024/2009 Συμβούλιο

Υποβάθμιση των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

19-01-2009 H-0021/2009 Επιτροπή

Η απελευθέρωση του cabotage αυξάνει την κερδοφορία των εφοπλιστών

17-12-2008 H-1032/2008 Επιτροπή

Αθρόες συλλήψεις στελεχών της αντιπολίτευσης στο Περού

17-12-2008 H-1031/2008 Συμβούλιο

Δηλώσεις (7η Κοινοβουλευτική περίοδος)

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων