• Roselyne   LEFRANÇOIS  

Roselyne LEFRANÇOIS : Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας - 6η Κοινοβουλευτική περίοδος  

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11