Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ

Πολιτικές ομάδες

 • 01.10.2007 / 13.07.2009 : Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Μέλος
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 01.10.2007 / 13.07.2009 : Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (Ελλάδα)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (Ελλάδα)

Αντιπρόεδρος

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Αντιπρόεδρος

 • 05.07.2011 / 16.01.2012 : Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • 18.01.2012 / 30.06.2014 : Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μέλος

 • 10.10.2007 / 13.07.2009 : Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 • 10.10.2007 / 27.11.2007 : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 • 25.10.2007 / 13.07.2009 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
 • 25.10.2007 / 13.07.2009 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας
 • 28.11.2007 / 13.07.2009 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Ειδική επιτροπή για την χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση
 • 20.01.2010 / 18.01.2012 : Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 • 05.07.2011 / 16.01.2012 : Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • 18.01.2012 / 30.06.2014 : Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Αναπληρώτρια

 • 10.10.2007 / 15.11.2007 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 • 16.07.2009 / 17.01.2010 : Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
 • 17.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην Ολομέλεια – 7η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

345

Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συζήτηση)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(12)

Μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς (συζήτηση)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(21)

Ώρα των ψηφοφοριών

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(7)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

5

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την καινοτόμο χρηματοδότηση σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο

ECON
10-02-2011 A7-0036/2011

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

1

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

3

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ

ECON
11-06-2012 ECON_AD(2012)483695

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο ‘Η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης’

ITRE
24-02-2010 ITRE_AD(2010)430835

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη γεωργία της ΕΕ και την κλιματική αλλαγή

ITRE
24-02-2010 ITRE_AD(2010)430834

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

5

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

50

VP/HR - Διάθεση των χημικών όπλων της Συρίας

17-01-2014 E-000443/2014 Επιτροπή

Άνοδος ναζιστικών φαινομένων στην Ευρώπη - δολοφονία νέου στην Ελλάδα

23-09-2013 E-010779/2013 Επιτροπή

Άνοδος ναζιστικών φαινομένων στην Ευρώπη - δολοφονία νέου στην Ελλάδα

23-09-2013 E-010778/2013 Συμβούλιο

Ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο κλείσιμο του ελληνικού Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοτηλεόρασης

12-06-2013 E-006826/2013 Επιτροπή

Αναστολή λειτουργίας κρατικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης

12-06-2013 E-006815/2013 Επιτροπή

  Call for a new six-pack!

11-06-2013 E-006785/2013 Επιτροπή

Έκθεση αξιολόγησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το πρόγραμμα της Ελλάδας

07-06-2013 P-006568/2013 Επιτροπή

Ένταξη των χωρών που τελούν υπό προγράμματα προσαρμογής στη διαδικασία Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

15-02-2013 E-001636/2013 Επιτροπή

Ανησυχίες για την άνοδο ακραίων πολιτικών δυνάμεων στην Ευρώπη

12-02-2013 E-001447/2013 Επιτροπή

Ποινική δίωξη για τα Ελληνικά δημοσιονομικά στοιχεία

23-01-2013 P-000636/2013 Επιτροπή

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην ολομέλεια, 6η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

14

Aντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το πετρέλαιο (συνοπτική παρουσίαση)

09-03-2009 P6_CRE(2009)03-09(26)

Επιμερισμός της προσπάθειας για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (συζήτηση)

16-12-2008 P6_CRE(2008)12-16(12)

ENISA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών) (συζήτηση)

02-09-2008 P6_CRE(2008)09-02(15)

Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (A6-0191/2008, Eluned Morgan) (ψηφοφορία)

18-06-2008 P6_CRE(2008)06-18(6.1)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

1

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

2

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον νόμο για τις μικρές επιχειρήσεις («Small Business Act»)

FEMM
04-12-2008 FEMM_AD(2008)414342

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τις προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις: προώθηση της καινοτομίας για την εξασφάλιση βιώσιμων και ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρώπη

ITRE
05-11-2008 ITRE_AD(2008)409653

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

2

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

1

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη διαφοροποίηση της σύνθεσης του ενεργειακού μίγματος της ΕΕ

21-04-2008 P6_DCL(2008)0038 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ , Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ , Rebecca HARMS

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 21-04-2008
Λήξη προθεσμίας : 24-07-2008
Αριθμός υπογραφόντων : 57 - 25-07-2008

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

62

Απαγόρευση χρήσης καυστήρων βιομάζας σε Αττική και Θεσ/νίκη

30-03-2009 E-2435/2009 Επιτροπή

Παγκόσμιος Δείκτης Ισότητας

30-03-2009 E-2434/2009 Επιτροπή

Μισθολογική ανισότητα των δύο φύλων

13-03-2009 E-1848/2009 Επιτροπή

Κατασκευή Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής στο Αμύνταιο

24-02-2009 E-1458/2009 Επιτροπή

Η γυναικεία ανεργία στην Ελλάδα

19-02-2009 E-1334/2009 Επιτροπή

Οι προτάσεις της Επιτροπής για τα μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας

19-02-2009 E-1333/2009 Επιτροπή

Παράνομη διακίνηση οργάνων παιδιών

18-02-2009 E-1261/2009 Επιτροπή

Προώθηση των ΑΠΕ στον οικιακό τομέα

09-02-2009 E-1021/2009 Επιτροπή

Προστατευόμενη περιοχή Ελαφονήσου στην Κρήτη

05-02-2009 E-0907/2009 Επιτροπή

Δηλώσεις (7η Κοινοβουλευτική περίοδος)

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων