Μαρία-Ελένη ΚΟΠΠΑ

Πολιτικές ομάδες

 • 01.10.2007 / 13.07.2009 : Σοσιαλιστική Ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Μέλος
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 01.10.2007 / 13.07.2009 : Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (Ελλάδα)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (Ελλάδα)

Αντιπρόεδρος

 • 18.12.2007 / 13.07.2009 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας
 • 17.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας

Μέλος

 • 10.10.2007 / 13.07.2009 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
 • 10.10.2007 / 13.07.2009 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
 • 25.10.2007 / 17.12.2007 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
 • 16.09.2009 / 16.09.2009 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων

Μέλος

 • 29.03.2012 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο

Αναπληρώτρια

 • 10.10.2007 / 13.07.2009 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 10.10.2007 / 13.07.2009 : Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • 25.10.2007 / 13.07.2009 : Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • 16.07.2009 / 17.01.2010 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 16.09.2009 / 26.03.2012 : Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας
 • 18.01.2010 / 18.01.2012 : Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην Ολομέλεια – 7η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

98

Έκθεση προόδου 2013 για την Τουρκία (συζήτηση)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(16)

Κατάσταση στην Ουκρανία (συζήτηση)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(13)

Χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (συζήτηση)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(15)

Η κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(16)

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας (συζήτηση)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(5)

Προετοιμασία για τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (19-20 Δεκεμβρίου 2013) (συζήτηση)

11-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-11(3)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

4

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη διεύρυνση: πολιτικές, κριτήρια και στρατηγικά συμφέροντα της ΕΕ

AFET
03-10-2012 A7-0274/2012

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

9

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

2

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους όρους πρόσβασης στις υπηρεσίες υπό δημόσιο έλεγχο που προσφέρει το παγκόσμιο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Galileo

AFET
22-03-2011 AFET_AD(2011)456623

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ενδιάμεση επισκόπηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής πλοήγησης: αξιολόγηση της υλοποίησης, μελλοντικές προκλήσεις και προοπτικές χρηματοδότησης

AFET
08-07-2010 AFET_AD(2010)440114

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

4

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων

AFET
10-09-2012 AFET_AD(2012)489432

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Μηχανισμού Σταθερότητας

INTA
25-06-2012 INTA_AD(2012)487793

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών κανόνων και διαδικασιών για την εφαρμογή των μηχανισμών εξωτερικής δράσης της Ένωσης

INTA
22-06-2012 INTA_AD(2012)489414

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (IPA II)

INTA
21-06-2012 INTA_AD(2012)486196

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

60

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

11-03-2014 B7-0265/2014

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία

26-02-2014 RC-B7-0219/2014

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία

25-02-2014 B7-0223/2014

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών

25-02-2014 RC-B7-0201/2014

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Αίγυπτο

05-02-2014 RC-B7-0145/2014

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στη Συρία

05-02-2014 RC-B7-0141/2014

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία

05-02-2014 RC-B7-0138/2014

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

102

VP/HR - Διάθεση των χημικών όπλων της Συρίας

17-01-2014 E-000443/2014 Επιτροπή

Mετατροπή της Aγίας Σοφίας σε μουσουλμανικό τέμενος

19-11-2013 E-013158/2013 Επιτροπή

Εμπρηστικές δηλώσεις του Τούρκου Πρωθυπουργού κατά της Κύπρου

13-11-2013 P-012858/2013 Επιτροπή

Βιασμοί γυναικών και ανηλίκων στο Πακιστάν

26-09-2013 E-010927/2013 Επιτροπή

VP/HR - Bίαιες ενέργειες εις βάρος Ευρωπαίων διπλωματων εκ μέρους του Ισραήλ

25-09-2013 P-010922/2013 Επιτροπή

Άνοδος ναζιστικών φαινομένων στην Ευρώπη - δολοφονία νέου στην Ελλάδα

23-09-2013 E-010779/2013 Επιτροπή

Άνοδος ναζιστικών φαινομένων στην Ευρώπη - δολοφονία νέου στην Ελλάδα

23-09-2013 E-010778/2013 Συμβούλιο

Σοβαρή ρύπανση στο ποταμό Νέστο

10-09-2013 E-010014/2013 Επιτροπή

Εθνικές εντάσεις στην Κροατία

06-09-2013 E-009947/2013 Επιτροπή

Βίαια επεισόδια εναντίoν της ορθόδοξης κοινότητας στην Αλβανία

21-08-2013 P-009606/2013 Επιτροπή

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην ολομέλεια, 6η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

20

Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο το 2008 και η πολιτική της ΕΕ στον τομέα αυτό (συζήτηση)

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(11)

Αιτιολογήσεις ψήφου

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(8)

A6-0212/2009 - ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την εδραίωση της σταθερότητας και της ευημερίας στα Δυτικά Βαλκάνια

Σχέδιο Δράσης για την Αστική Κινητικότητα (συζήτηση)

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(18)

Αιτιολογήσεις ψήφου

02-04-2009 P6_CRE(2009)04-02(10)

RC-B6-0165/2009 - ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ευρωπαϊκή συνείδηση και τον ολοκληρωτισμό

Η αναθεώρηση της πράξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής γειτονίας (διάλογος)

18-02-2009 P6_CRE(2009)02-18(22)

Κατάσταση στη Μέση Ανατολή/Γάζα (συζήτηση)

14-01-2009 P6_CRE(2009)01-14(8)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

1

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

67

Διαχωρισμός σιδηροδρομικών επιχειρήσεων

29-04-2009 E-3444/2009 Επιτροπή

Πρωτοβουλία της UNEP για τη δημιουργία ενός Green Passport

08-04-2009 E-3081/2009 Επιτροπή

Κατεδάφιση ελληνικού μειονοτικού χωριού στη Νότια Αλβανία

02-04-2009 E-2728/2009 Συμβούλιο

Κατεδάφιση ελληνικού μειονοτικού χωριού στη Νότια Αλβανία

02-04-2009 P-2727/2009 Επιτροπή

Έξαρση του φαινομένου της πειρατείας

01-04-2009 E-2674/2009 Συμβούλιο

Ανεξέλεγκτη τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων

20-03-2009 E-2229/2009 Επιτροπή

Τροποποιήσεις στον ΟΣΕ

19-03-2009 E-2162/2009 Επιτροπή

Διάκριση με βάση το φύλο

16-03-2009 E-1893/2009 Επιτροπή

Διακοπή ηλεκτροδότησης σερβικών χωριών στο Κόσσοβο

11-03-2009 E-1796/2009 Επιτροπή

Δηλώσεις (7η Κοινοβουλευτική περίοδος)

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων