Charles TANNOCK
 • Charles
  TANNOCK
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Μέλος
 • Ηνωμένο Βασίλειο Conservative Party
 • Ημερομηνία γέννησης: 25 Σεπτεμβρίου 1957, Aldershot, Hants

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

271

Επιδείνωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης στη Λευκορωσία, ιδίως η περίπτωση του Χάρτη 97

04-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-04(5.1)

Κατάσταση στην Υεμένη (συζήτηση)

02-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-02(14)

Ουγκάντα, σύλληψη βουλευτών της αντιπολίτευσης

13-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-13(6.1)

Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ (συζήτηση)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(16)

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Λιβύη και στη Μεσόγειο (συζήτηση)

11-09-2018 P8_CRE-PROV(2018)09-11(18)

Σομαλία (συζήτηση)

05-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-05(4.2)

Επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (συζήτηση)

03-07-2018 P8_CRE-REV(2018)07-03(20)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

5

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για το Μαυροβούνιο

AFET
02-03-2017 A8-0050/2017

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

28

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ

AFET
10-07-2018 A8-0251/2018

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

2

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου

AFET
29-11-2016 AFET_AD(2016)592207

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης ευρωπαίων πολιτών από τρομοκρατικές οργανώσεις

AFET
18-09-2015 AFET_AD(2015)560548

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

10

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019

AFET
31-08-2018 AFET_AD(2018)623654

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Ουκρανία

AFET
16-05-2018 AFET_AD(2018)620988

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τις γυναίκες, την ισότητα των φύλων και την κλιματική δικαιοσύνη

AFET
23-11-2017 AFET_AD(2017)609665

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη

AFET
05-09-2017 AFET_AD(2017)606203

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου της Ένωσης για την επανεγκατάσταση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

AFET
01-06-2017 AFET_AD(2017)601073

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ενωσιακού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας, της τεχνικής βοήθειας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης (αναδιατύπωση)

AFET
31-05-2017 AFET_AD(2017)602925

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020

AFET
31-08-2016 AFET_AD(2016)582441

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ με θέμα: Προς μια νέα διεθνή συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι

AFET
01-09-2015 AFET_AD(2015)560685

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον ιδιωτικό τομέα και την ανάπτυξη

AFET
24-06-2015 AFET_AD(2015)552030

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP)

AFET
01-04-2015 AFET_AD(2015)546630

Θεσμικές προτάσεις ψηφίσματος

423

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη

03-10-2018 RC-B8-0444/2018

  Motion for a resolution on mass arbitrary detention of Uyghurs and Kazakhs in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region

01-10-2018 B8-0461/2018

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on the UAE , notably the situation of human rights defender Ahmed Mansoor

01-10-2018 B8-0458/2018

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on deterioration of media freedom in Belarus, notably the case of Charter 97

01-10-2018 B8-0451/2018

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη

01-10-2018 B8-0444/2018

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την Καμπότζη, και συγκεκριμένα με την υπόθεση Kem Sokha

12-09-2018 RC-B8-0366/2018

Ατομικές προτάσεις ψηφίσματος

1

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

1

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και τη δημιουργία κέντρου αφιερωμένου στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος στο Babi Yar

12-12-2016 P8_DCL(2016)0136 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Ioan Mircea PAŞCU , Petras AUŠTREVIČIUS , Bas BELDER , Michał BONI , Rebecca HARMS , Frédérique RIES , Charles TANNOCK , Hannu TAKKULA , Boris ZALA , Janusz ZEMKE

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-12-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-03-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 135 - 13-03-2017

Γραπτές ερωτήσεις

82

  EU citizens' rights within the Withdrawal Agreement

11-10-2018 P-005184/2018 Συμβούλιο

  VP/HR - Northern Power Plant - Chunnakam, Sri Lanka

03-10-2018 E-005058/2018 Επιτροπή

  British residents living in the EU-27 working across borders

26-09-2018 E-004858/2018 Επιτροπή

  VP/HR - Political prisoners in Myanmar

26-09-2018 E-004857/2018 Επιτροπή

  Persecution of Ahmadiyya Muslims in Pakistan

12-07-2018 E-003883/2018 Επιτροπή

  Extrajudicial killings in the Philippines and Pakistan

06-06-2018 E-003072/2018 Επιτροπή

  Complaints regarding an abuse of a dominant position received under Article 102 TFEU

08-05-2018 E-002535/2018 Επιτροπή

  Transport and availability of medical radio isotopes following Brexit

28-02-2018 E-001222/2018 Επιτροπή

  VP/HR - Forced labour among migrants in Libya

31-01-2018 E-000532/2018 Επιτροπή

ΑΕ/ΥΕ - Κατάσταση στην περιοχή του Κουρδιστάν στο Ιράκ

13-12-2017 P-007663/2017 Επιτροπή

Προφορικές ερωτήσεις

4

VP/HR - Νόμος για την απαλλοτρίωση γης χωρίς αποζημίωση στη Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής

14-03-2018 O-000030/2018 Επιτροπή

Χρήση του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης

25-04-2016 O-000072/2016 Επιτροπή

Οι δαπάνες της ΕΕ για την εξωτερική μεταναστευτική πολιτική στις γειτονικές χώρες

25-04-2016 O-000071/2016 Επιτροπή

Χρηματοδότηση ΜΚΟ πολιτικής συνηγορίας στα πλαίσια της αραβο-ισραηλινής διένεξης

15-04-2015 O-000037/2015 Επιτροπή

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

53

 

Ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (A8-0201/2018 - Anna Maria Corazza Bildt)

04-10-2018

I am pleased to vote in favour of this report on the free flow of non-personal data in the EU. It is hard to think of an industry that does not rely heavily on digital technologies and so removing technical barriers within the digital single market should only encourage growth and innovation. The free-flow of electronic data is vital to many industries and yet territorial obligations on the location of data centres is still enforced in certain Member States. It is right that individual governments retain the power to insist that certain data sets relating to national security remain within the boundaries of that Member State and I am pleased that the rapporteur has insisted on this point in the report. The digital world is moving forward apace and this regulation shows that the EU is doing everything possible to keep up.

 

Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz)

03-10-2018

Ever since the European Medicines Agency was set up in 1995 in my constituency of London we have seen the benefits that joint clinical assessments of medical treatments at EU level can bring. However, it is clear that the medicines system in Europe needs to improve. The June 2016 Council Conclusions underlined the concern that despite spiralling costs of drugs, it is not always a given that new medicines will advance treatments or give significantly improved outcomes to patients. This is why it is now a positive step for the Commission to consider setting up a stable system for assessing health technologies at EU level so that Member States are not duplicating each others’ assessments and requiring health technology companies to share information numerous times. There are some concerns in the report relating to compulsory participation of Member States in assessment reports and it is important that the principle of subsidiarity is respected. For this reason I abstain on the report but am acutely aware cooperation at this level is simple common sense and I sincerely hope that it will be carried over to the UK’s post-Brexit relationship with the EU.

 

Παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (A8-0192/2017 - Sabine Verheyen, Petra Kammerevert)

02-10-2018

The pace of change in the way television, film and other video content is consumed has been extraordinarily rapid. In the space of only a few years the tradition of turning on the TV to watch a favourite show at a set time has all but disappeared and in its place a huge amount of content is now available on demand, on a mobile phone or tablet. It is right therefore that regulations are updated to reflect the realities of this changing market. Old media channels are justified in their call for a level playing field and new media sources should be held responsible for protecting children from harmful content and ensuring that incitement to violence and child sexual abuse images are categorically not tolerated. However, the rapporteur’s wish to include all live-streaming actors is problematic given the numbers of amateur "vloggers" and the sheer proportion of content now available online. For this reason I will be abstaining on the report. Updating this regulation is worthwhile but it must be workable and balanced and not impede the audio-visual industry in Europe.

 

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία (A8-0262/2018 - Mark Demesmaeker)

13-09-2018

I am pleased to vote in favour of this report which sends a firm signal on the need to reduce plastic pollution and promote a circular economy within plastic manufacturing. Plastic is still a vital product for the functioning of our society and economy but action needs to be taken to change the way products are designed, produced and recycled before our environment is irreparably damaged. Public understanding of this damage that single-use plastics in particular can cause is increasing and the EU and National governments need to pursue measures that will continue to encourage changes in consumer behaviour. It is telling that the UK government hope to work closely with the Commission on the plastics strategy even after Brexit, demonstrating that there are very few areas where working alone would be more effective that working together. It is hoped that the UK will continue to play an active role on a multi-lateral level in order to battle the negative impacts of plastic use.

 

Η Ευρώπη σε κίνηση: Θεματολόγιο για τη μελλοντική κινητικότητα στην ΕΕ (A8-0241/2018 - István Ujhelyi)

13-09-2018

The digital revolution is having a profound impact on mobility in the EU. In my constituency of London millions now use the internet to book taxis, reserve cars from car-sharing pools and use other sharing economy solutions to get from A to B. It is hoped that these changes will create a more sustainable and competitive transport sector but much work needs to be undertaken to ensure that the automotive industry is able to thrive. Workers need to be re-skilled and investment in research must keep pace with a changing world. The automotive industry adds over 20 billion pounds to the British economy every year and so the UK government needs to ensure that they are not shut out of future EU-wide cooperation. In particular, negotiations surrounding the customs union and access to the single market for goods post Brexit need to take into account as a top priority the ‘just-in-time’ import arrangements for car parts that the UK industry relies on so heavily. I welcome a digital future for mobility but I abstain on this report given that it focuses on MFF priorities for the EU which will regrettably no longer include the UK.

 

Ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία (A8-0240/2018 - Derek Vaughan)

11-09-2018

I welcome this report into the impact of cohesion policy on Northern Ireland. It has come at an important time during the Brexit negotiations and sheds light on the many EU-funded programmes that have helped to underpin economic development and social progress in Northern Ireland, most notably the PEACE Programme and Interreg. I consider the suggestion to continue these EU Peace Programmes post 2020 to be a generous offer that should not be quickly rejected in the heat of debate over the meaning of national sovereignty. The Irish border will be a key gateway to the EU after Brexit and anything that can be done to preserve the peace and prosperity of Northern Ireland amidst the Brexit shake-up should be welcomed.

 

73η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (A8-0230/2018 - Eugen Freund)

05-07-2018

In an age of rising nationalism across Europe, an ‘American first’ policy direction in the US and a Brexit referendum, close and effective multilateralism is needed now more than ever. The EU has developed a broad relationship with the UN, working together on issues such as development and climate change, conflict prevention, peacebuilding, development and human rights. I therefore welcome this report ahead of the 73rd UN General Assembly. Given that the two organisations are pursuing the same goals it is right that the EU continues to feed into discussions and to inform other UN members of EU opinions. However, we must be careful not to bypass the sovereignty of Member States who have their own seat at the table and for this reason I will be abstaining on the report, despite my strong support for the UN as an organisation.

 

Προς μια εξωτερική στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη του πρώιμου και καταναγκαστικού γάμου (A8-0187/2018 - Charles Goerens)

04-07-2018

Early marriage is tragically still common and takes place in virtually all cultures and religions. If the situation continues there will be over a billion women in early or forced marriages by 2050. Forcing or arranging early marriages is classed as a grave human rights abuse and so I welcome this report on the next steps of the EU external strategy against the practice. I am proud that the UK government has been leading international efforts to end forced marriages and strengthened laws in 2014 making forced marriage a criminal offence. I would urge all Member States to do likewise so that Europe continues to be a continent known for its resolute protection of the vulnerable. Given that the number of forced marriages increases in areas of instability caused by war or natural disasters it is vital that Member States coordinate their activities for the prosperity of all and that Brexit and other threats to multilateral cooperation do not hinder these efforts. I am pleased to vote in favour of this report and I very much hope that Europe can be a place where forced marriage is unheard of and which influences other world nations to that effect.

 

Τρισδιάστατη εκτύπωση: δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και αστική ευθύνη (A8-0223/2018 - Joëlle Bergeron)

03-07-2018

. ‒ My constituency of London is now known as the city that produces the most 3D printed products in the world. Hubs of technology innovation are springing up, particularly in the East End, where 3D printing companies are not only manufacturing but also designing tomorrow’s cutting-edge products. However, the market for this technology is still relatively marginal and there are several challenges ahead if the EU is to reap the full benefits of this innovation. Firstly, intellectual property rules need to be carefully tailored to ensure that the creators and rights-holders of digital files and printing machines are properly remunerated. And secondly, civil liability and responsibility, should printed products mal-function, is also a complicated issue. I welcome this report, which calls for a cautious approach and tailor-made surgical legislation that anticipates problems without putting up barriers to business growth. I am pleased to vote in favour and I sincerely hope that the UK watches proceedings very carefully to ensure that our thriving 3D printing industry is not shut out of the European market post Brexit.

 

Διαρθρωτικοί και οικονομικοί φραγμοί στην πρόσβαση στον πολιτισμό (A8-0169/2018 - Bogdan Andrzej Zdrojewski)

14-06-2018

Culture in all its forms enriches life, communities and the economy. In my constituency of London, we see first-hand how world-class orchestras, theatres, film, museums and the visual arts enhance the city and impact the country and the continent as a whole through the tourism and partnership with other cultural institutions that they create. I therefore voted in favour of this own-initiative report, which analyses the obstacles to cultural access and participation. It is most likely the case that cultural institutions will always have to live with the uncertainty of where their next tranche of funding will come from, but it is still important to assess where financial barriers exist and how to overcome them. It is up to each Member State to ensure that their cultural sectors receive the funding they require, but voluntary action based on the Open Method of Coordination will only improve the situation. As the UK loses the headquarters of the European Youth Orchestra to Italy, it remains to be seen how the British Government will continue to support the quest for excellence of our cultural institutions in a post-Brexit world.

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  04M081
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11065
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 04M081
  1047 Brussels