Jacqueline FOSTER
 • Jacqueline
  FOSTER
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Μέλος
 • Ηνωμένο Βασίλειο Conservative Party

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

19

Κλείσιμο της αγοράς ελεφαντοστού στην ΕΕ για την καταπολέμηση της λαθροθηρίας (συζήτηση)

13-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-13(21)

Διατάξεις για τη θερινή ώρα (συζήτηση)

08-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-08(7)

Πανηγυρική συνεδρίαση - Σλοβακία

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(9)

Στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη (συζήτηση)

16-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-16(2)

Διεθνείς συμφωνίες αεροπορικών μεταφορών (συζήτηση)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(20)

Εφαρμογή της οδηγίας για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες (συζήτηση)

14-09-2016 P8_CRE-PROV(2016)09-14(18)

Έναρξη διαπραγματεύσεων ΣΕΣ με Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία (συζήτηση)

21-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-21(5)

Βιώσιμη αστική κινητικότητα (A8-0319/2015 - Karima Delli)

02-12-2015 P8_CRE-REV(2015)12-02(20.5)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

1

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

11

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη

TRAN
02-02-2017 A8-0021/2017

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

2

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για τη συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και την προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021

TRAN
20-06-2017 TRAN_AD(2017)604687

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ

TRAN
14-11-2016 TRAN_AD(2016)585808

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

5

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the space programme of the Union and the European Union Agency for the Space Programme and repealing Regulations (EU) No 912/2010, (EU) No 1285/2013, (EU) No 377/2014 and Decision 541/2014/EU

TRAN
11-10-2018 TRAN_AD(2018)626706

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2016

TRAN
22-02-2018 TRAN_AD(2018)612370

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) για το οικονομικό έτος 2016

TRAN
21-02-2018 TRAN_AD(2018)613585

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη

TRAN
02-06-2017 TRAN_AD(2017)601249

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και (ΕΚ) αριθ. 595/2009 όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών ρύπων από οδικά οχήματα

TRAN
19-06-2015 TRAN_AD(2015)554829

Θεσμικές προτάσεις ψηφίσματος

1

Ατομικές προτάσεις ψηφίσματος

1

  Motion for a resolution on the creation of an animal welfare ‘one-stop shop’

15-12-2014 B8-0374/2014

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

2

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη διατήρηση και ευημερία των ασιατικών ελεφάντων

14-10-2015 P8_DCL(2015)0062 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Jacqueline FOSTER , Geoffrey VAN ORDEN , Janusz WOJCIECHOWSKI , Ian DUNCAN , Renate SOMMER , Marlene MIZZI , Jeppe KOFOD , Jean LAMBERT , Keith TAYLOR , Anja HAZEKAMP , Stefan ECK

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 14-10-2015
Λήξη προθεσμίας : 14-01-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 87 - 15-01-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη δημιουργία ενιαίας υπηρεσίας εξυπηρέτησης για την καλή μεταχείριση των ζώων

27-05-2015 P8_DCL(2015)0022 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Jacqueline FOSTER , Janusz WOJCIECHOWSKI , Anja HAZEKAMP , Marlene MIZZI , Jörg LEICHTFRIED , Pavel POC , Marit PAULSEN , Catherine BEARDER , Ivo VAJGL , Keith TAYLOR , Franc BOGOVIČ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 27-05-2015
Λήξη προθεσμίας : 27-08-2015
Αριθμός υπογραφόντων : 84 - 26-08-2015

Γραπτές ερωτήσεις

1

  Potential interference in aviation and maritime communications systems

16-01-2018 P-000209/2018 Επιτροπή

Προφορικές ερωτήσεις

12

Απαγόρευση, σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διακίνησης άγριων ζώων σε τσίρκα

16-05-2017 O-000042/2017 Επιτροπή

Απαγόρευση, σε κλίμακα Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διακίνησης άγριων ζώων σε τσίρκα

14-02-2017 O-000013/2017 Επιτροπή

Μεταφορές ζώων εκτροφής προς την Τουρκία

24-06-2016 O-000096/2016 Επιτροπή

Απαγόρευση σε επίπεδο ΕΕ της χρήσης άγριων ζώων σε τσίρκα

16-06-2016 O-000090/2016 Επιτροπή

Η νομοθεσία της Γερμανίας για τον κατώτατο μισθό και η διαδικασία επί παραβάσει

25-05-2016 O-000083/2016 Επιτροπή

Η νομοθεσία της Γερμανίας για τον κατώτατο μισθό

24-05-2016 O-000081/2016 Επιτροπή

Απαγόρευση σε επίπεδο ΕΕ της χρήσης άγριων ζώων σε τσίρκα

11-02-2016 O-000026/2016 Επιτροπή

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

2

 

Διατάξεις για τη θερινή ώρα (B8-0070/2018, B8-0071/2018)

08-02-2018

The UK Conservative delegation voted against both resolutions tabled by the TRAN committee and by 38 MEPs. Regarding the TRAN resolution, we take issue with its finding that there is conclusive proof that the biannual clock change has significant negative effects on human health, agriculture and road safety. We do recognise the value of the existing directive in terms of providing a unified approach regarding the precise timing of the biannual clock changes. However, we see no need for a revision of the directive nor do we consider asking the Commission to conduct a comprehensive study on this to be good value for taxpayers’ money. Furthermore, on the grounds of subsidiarity, we see no need for an EU-wide proposal to replace the biannual clock change. Finally, we also note that the UK Government has currently has no plans to make any changes to daylight savings arrangements. Accordingly, Conservative MEPs decided to vote against both resolutions.

 

Στρατηγική για τις αερομεταφορές στην Ευρώπη (A8-0021/2017 - Pavel Telička)

16-02-2017

With regret, the UK Conservative delegation voted against this report. We welcomed the Commission’s proposed strategy and the rapporteur’s focus on improving connectivity, boosting competitiveness and keeping a market-driven perspective. We agree that protectionism is not the answer and that comprehensive external aviation agreements are the best way to set a framework for free and fair competition. We also firmly believe that attracting foreign investment is important for the competitiveness of European airlines, and that EU or national legislation should not hamper this.
However, we believe it was wholly unacceptable to grant the Committee on Employment and Social Affairs (EMPL) such wide competence under Rule 54 regarding the social agenda of the Strategy. In particular, we oppose EMPL’s calls for clarification and consistent application of the ‘home base’ criterion for airlines, which we see as an attack on the business model of carriers, and its groundless claims of a significant safety risk to passengers caused by alleged ‘social abuses’ of pilots and crew members and alleged bogus employment contracts. We highlight that European airlines are regulated to the most stringent safety standards and we therefore question the lack of an evidential basis for this report’s conclusions. Consequently, we were obliged to vote against this report.

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  06M113
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11044
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομικές διευθύνσεις

 • Constituency address : Maritime Knowledge Hub
  3 Vanguard Way, Birkenhead
  CH41 9HX Wirral
 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 06M113
  1047 Brussels