• Benedetto   DELLA VEDOVA  

Benedetto DELLA VEDOVA : Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος - 5η Κοινοβουλευτική περίοδος 

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ατομικές προτάσεις ψηφίσματος για θέματα που εμπίπτουν στη σφαίρα των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Οι προτάσεις αυτές διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή προς εξέταση. Άρθρο 143 του Κανονισμού