Eugen LODERER : 1η Κοινοβουλευτική περίοδος 

Πολιτικές ομάδες 

  • 17-07-1979 / 14-01-1980 : Σοσιαλιστική Ομάδα - Μέλος

Εθνικά κόμματα 

  • 17-07-1979 / 14-01-1980 : Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Γερμανία)

βουλευτές 

  • 20-07-1979 / 14-01-1980 : Επιτροπή Νεότητας, Πολιτισμού, Παιδείας, Πληροφοριών και Αθλητισμού