Charles DELATTE : 1η Κοινοβουλευτική περίοδος 

Πολιτικές ομάδες 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Φιλελεύθερη και Δημοκρατική Ομάδα - Μέλος

Εθνικά κόμματα 

  • 17-07-1979 / 23-07-1984 : Union pour la France en Europe (Γαλλία)

Αντιπρόεδρος 

  • 16-03-1981 / 23-07-1984 : Επιτροπή Γεωργίας

βουλευτές 

  • 20-07-1979 / 15-03-1981 : Επιτροπή Γεωργίας
  • 11-04-1983 / 23-07-1984 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης