Κωνσταντίνος ΠΟΥΠΑΚΗΣ

Πολιτικές ομάδες

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Νέα Δημοκρατία (Ελλάδα)

Μέλος

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και το Κοσσυφοπέδιο
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Αναπληρωτής

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
  • 16.09.2009 / 31.01.2012 : Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
  • 01.02.2012 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην Ολομέλεια – 7η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

15

Στρατηγική της ΕΕ για τους αστέγους (συζήτηση)

16-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-16(5)

Εγγύηση για τη νεολαία (συζήτηση)

14-01-2013 P7_CRE-REV(2013)01-14(21)

Στοχεύοντας σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης (συζήτηση)

13-06-2012 P7_CRE-REV(2012)06-13(16)

Εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα (συζήτηση)

14-11-2011 P7_CRE-REV(2011)11-14(17)

Ώρα των ερωτήσεων (Επιτροπή)

13-09-2011 P7_CRE-REV(2011)09-13(17)

Ώρα των ερωτήσεων (Επιτροπή) (2)

13-09-2011 P7_CRE-REV(2011)09-13(17)

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 150 του Κανονισμού)

04-04-2011 P7_CRE(2011)04-04(20)

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

3

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

1

Γραπτή δήλωση σχετικά με ένα εθελοντικό σύστημα ετικετοθεσίας στη συσκευασία βιομηχανικών προϊόντων σε γραφή Braille

23-03-2011 P7_DCL(2011)0014 Εγκριθείσα

Λεπτομέρειες

Κωνσταντίνος ΠΟΥΠΑΚΗΣ , Richard HOWITT , Ádám KÓSA , Eva LICHTENBERGER , Cecilia WIKSTRÖM

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 23-03-2011
Λήξη προθεσμίας : 23-06-2011
Ημερομηνία έγκρισης : 23-06-2011
Κείμενα που εγκρίθηκαν (με κατάσταση των προσυπογραφόντων) : P7_TA(2011)0299
Αριθμός υπογραφόντων : 447 - 23-06-2011

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

434

Ιδωτικοποίηση του Αερολιμένος των Χανίων

03-03-2014 E-002375/2014 Επιτροπή

Νεόπτωχοι και μικρομεσαίοι επιχειρηματίες

18-02-2014 E-001873/2014 Επιτροπή

Ακαδημαϊκή διαβάθμιση των ωδειακών μουσικών σπουδών στην Ελλάδα

11-02-2014 E-001381/2014 Επιτροπή

Αυξήσεις στις τιμές των διοδίων στην Ελλάδα

07-02-2014 E-001283/2014 Επιτροπή

Αύξηση επισιτιστικής ανασφάλειας και υποσιτισμού των παιδιών στην Ελλάδα

23-01-2014 E-000649/2014 Επιτροπή

Εισοδηματικό χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών

23-01-2014 E-000648/2014 Επιτροπή

Συρρίκνωση του εργασιακού κόστους στην Ελλάδα

19-12-2013 E-014353/2013 Επιτροπή

Εργασία και φτώχεια στην Ελλάδα

10-12-2013 E-013973/2013 Επιτροπή

Κοινωνικά επικίνδυνη διόγκωση του φαινομένου των απλήρωτων εργαζομένων στην Ελλάδα

10-12-2013 E-013972/2013 Επιτροπή

Θεσμικό πλαίσιο προστασίας των "Πληροφοριοδοτών" - Whistleblowers

27-11-2013 E-013485/2013 Επιτροπή

Δηλώσεις (7η Κοινοβουλευτική περίοδος)

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων