Νίκη ΤΖΑΒΕΛΑ

Πολιτικές ομάδες

 • 14.07.2009 / 15.02.2010 : Ευρώπη ελευθερίας και δημοκρατίας - Αντιπρόεδρος
 • 16.02.2010 / 26.01.2012 : Ευρώπη ελευθερίας και δημοκρατίας - Αντιπρόεδρος/Μέλος του προεδρείου
 • 27.01.2012 / 30.06.2014 : Ευρώπη ελευθερίας και δημοκρατίας - Ταμίας/Αντιπρόεδρος/Μέλος του Προεδρείου

Εθνικά κόμματα

 • 14.07.2009 / 24.02.2014 : Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός - Γ. Καρατζαφέρης (Ελλάδα)
 • 25.02.2014 / 30.06.2014 : Ανεξάρτητος (Ελλάδα)

Αντιπρόεδρος

 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Μέλος

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • 16.09.2009 / 13.03.2012 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας
 • 17.06.2010 / 30.06.2011 : Ειδική επιτροπή σχετικά με τις προκλήσεις πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για μία βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • 14.03.2012 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ

Αναπληρώτρια

 • 16.07.2009 / 22.06.2010 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 16.09.2009 / 13.03.2012 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ
 • 16.09.2009 / 12.03.2012 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μασρέκ
 • 16.09.2009 / 30.01.2012 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο
 • 21.09.2010 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
 • 13.10.2011 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στις Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν, ΕΕ-Κιργιζιστάν και ΕΕ-Ουζμπεκιστάν και για τις σχέσεις με το Τατζικιστάν, το Τουρκμενιστάν και τη Μογγολία
 • 13.10.2011 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν
 • 13.10.2011 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Ανάπτυξης
 • 14.03.2012 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας
 • 15.01.2013 / 30.06.2014 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην Ολομέλεια – 7η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

149

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας (συζήτηση)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(5)

Αναστολή λειτουργίας του ελληνικού εθνικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού (συζήτηση)

03-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-03(11)

Αναστολή λειτουργίας του ελληνικού εθνικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού (συζήτηση) (2)

03-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-03(11)

Κατάσταση στην Τουρκία (συζήτηση)

12-06-2013 P7_CRE-REV(2013)06-12(15)

Κατάσταση στην Τουρκία (συζήτηση) (2)

12-06-2013 P7_CRE-REV(2013)06-12(15)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

4

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

21

ΕΚΘΕΣΗ για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας

ITRE
16-07-2013 A7-0262/2013

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη θαλάσσια διάσταση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας

AFET
12-06-2013 A7-0220/2013

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

5

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων

ITRE
24-10-2013 ITRE_AD(2013)514770

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση Μέσου Εταιρικής Σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες

ITRE
26-06-2012 ITRE_AD(2012)485932

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»

ITRE
01-03-2012 ITRE_AD(2012)478401

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας

ITRE
01-09-2011 ITRE_AD(2011)464793

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την Ένωση για τη Μεσόγειο

ITRE
08-04-2010 ITRE_AD(2010)439273

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

9

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού και των συναφών προϊόντων

ITRE
08-07-2013 ITRE_AD(2013)508180

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και για τροποποίηση της οδηγίας 2009/28/EΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

ITRE
04-07-2013 ITRE_AD(2013)508012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια βιοοικονομία για την Ευρώπη

ITRE
07-05-2013 ITRE_AD(2013)506024

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας

ITRE
07-02-2012 ITRE_AD(2012)473711

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ΚΓΠ με χρονικό ορίζοντα το 2020: η αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διατροφή, τους φυσικούς πόρους και το έδαφος

ITRE
14-04-2011 ITRE_AD(2011)458808

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για την προστασία των δασών και τη σχετική πληροφόρηση στην ΕΕ: προετοιμασία των δασών ενόψει της κλιματικής αλλαγής

ITRE
12-11-2010 ITRE_AD(2010)445989

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας

ITRE
11-11-2010 ITRE_AD(2010)445976

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη διασφάλιση ανεξάρτητων εκτιμήσεων του αντίκτυπου

ITRE
03-11-2010 ITRE_AD(2010)448644

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την εντολή για τον τριμερή διάλογο επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2011

ITRE
11-05-2010 ITRE_AD(2010)441171

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

20

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία

12-06-2013 RC-B7-0305/2013

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία

11-06-2013 B7-0305/2013

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα

20-11-2012 B7-0523/2012

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στη Νιγηρία (2012/2550(RSP))

07-03-2012 B7-0134/2012

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ στις 28 Νοεμβρίου 2011

15-11-2011 RC-B7-0577/2011

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανασκόπηση της πρωτοβουλίας "Small Business Act" για την Ευρώπη

04-05-2011 B7-0286/2011

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την Ακτή του Ελεφαντοστού

04-04-2011 B7-0257/2011

  Motion for a resolution on Zimbabwe

04-04-2011 B7-0239/2011

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on border clashes between Thailand and Cambodia

14-02-2011 B7-0136/2011

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

1

Γραπτή δήλωση σχετικά με τις ηρωικές προσπάθειες των εργαζομένων και των πυροσβεστών στον πυρηνικό σταθμό Fukushima Daiichi

09-05-2011 P7_DCL(2011)0023 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Νίκη ΤΖΑΒΕΛΑ , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Edit HERCZOG , Γεώργιος ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ , Fiorello PROVERA

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09-05-2011
Λήξη προθεσμίας : 15-09-2011
Αριθμός υπογραφόντων : 156 - 16-09-2011

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

628

Τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και αντίκτυπος στην ενεργειακή αγορά

03-03-2014 P-002412/2014 Επιτροπή

VP/HR - Καταστροφή χημικών όπλων από την Συρία στην Μεσόγειο

05-02-2014 P-001131/2014 Επιτροπή

Αναπροσαρμογή τιμών αργού πετρελαίου και απόφαση στην υπόθεση RWE κατά Gazprom

03-10-2013 E-011258/2013 Επιτροπή

Άνοδος ναζιστικών φαινομένων στην Ευρώπη - δολοφονία νέου στην Ελλάδα

23-09-2013 E-010779/2013 Επιτροπή

Άνοδος ναζιστικών φαινομένων στην Ευρώπη - δολοφονία νέου στην Ελλάδα

23-09-2013 E-010778/2013 Συμβούλιο

Ηλεκτρική διασύνδεση της νησιωτικής Ελλάδας

27-08-2013 E-009631/2013 Επιτροπή

Τουρκία και Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP)

10-07-2013 P-008279/2013 Επιτροπή

Επιπτώσεις στην Τουρκία από την σύρραξη στη Συρία

14-06-2013 E-006927/2013 Επιτροπή

Ένταξη της Τουρκίας: έναρξη διαπραγματεύσεων για τα κεφάλαια 23 και 24

14-06-2013 E-006926/2013 Επιτροπή

Δηλώσεις (7η Κοινοβουλευτική περίοδος)

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων

Δηλώσεις συμμετοχής βουλευτών σε εκδηλώσεις που οργανώνονται από τρίτους