Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR
 • Juan Fernando
  LÓPEZ AGUILAR
 • Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Μέλος
 • Ισπανία Partido Socialista Obrero Español
 • Ημερομηνία γέννησης: 10 Ιουνίου 1961, Las Palmas

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

368

Το κράτος δικαίου στη Ρουμανία (συζήτηση)

03-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-03(3)

Συζήτηση με τον Πρωθυπουργό της Εσθονίας, Jüri Ratas, σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)

03-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-03(4)

Οργανισμός της ΕΕ για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) (συζήτηση)

03-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-03(15)

Αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δήμευσης (συζήτηση)

03-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-03(16)

Αύξηση της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη (συζήτηση)

02-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-02(17)

Αύξηση της νεοφασιστικής βίας στην Ευρώπη (συζήτηση) (2)

02-10-2018 P8_CRE-PROV(2018)10-02(17)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

3

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

1

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ με θέμα «Προς ένα οριστικό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ»

LIBE
08-07-2016 LIBE_AD(2016)582410

Θεσμικές προτάσεις ψηφίσματος

57

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προστασία των παιδιών-μεταναστών

25-04-2018 B8-0218/2018

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση του αντισημιτισμού

29-05-2017 B8-0383/2017

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υλοποίηση της μετεγκατάστασης

15-05-2017 B8-0340/2017

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στο Βόρειο Ιράκ/Μοσούλη

26-10-2016 RC-B8-1159/2016

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τη Eurojust

28-09-2016 B8-1054/2016

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη Ζιμπάμπουε

14-09-2016 RC-B8-0995/2016

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις Φιλιππίνες

14-09-2016 RC-B8-0990/2016

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη Σομαλία

14-09-2016 RC-B8-0989/2016

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

3

Γραπτή δήλωση σχετικά με την ανάγκη να υποστηρίζεται η προσβασιμότητα των περιφερειακών περιοχών από το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (TEN-T)

12-12-2016 P8_DCL(2016)0129 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Renaud MUSELIER , Inés AYALA SENDER , Iskra MIHAYLOVA , Younous OMARJEE , Keith TAYLOR , Ruža TOMAŠIĆ , Ελισσάβετ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ , Ivan JAKOVČIĆ , Fernando RUAS , István UJHELYI , Jill EVANS , Salvatore Domenico POGLIESE , Deirdre CLUNE , Merja KYLLÖNEN , Pascal ARIMONT , Derek VAUGHAN , Jozo RADOŠ , Petras AUŠTREVIČIUS , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Milan ZVER

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-12-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-03-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 106 - 13-03-2017

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη στήριξη της πρωτοβουλίας «Οδυσσέας» για την επανεκκίνηση της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας

03-10-2016 P8_DCL(2016)0105 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Svetoslav Hristov MALINOV , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 03-10-2016
Λήξη προθεσμίας : 03-01-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 91 - 04-01-2017

Γραπτή δήλωση σχετικά με την ενίσχυση της στρατηγικής της ΕΕ στην περιοχή του Ατλαντικού

24-06-2015 P8_DCL(2015)0024 Άκυρη

Λεπτομέρειες

José BLANCO LÓPEZ , Isabelle THOMAS , Francisco ASSIS , Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Derek VAUGHAN , Fernando RUAS , Liliana RODRIGUES , Clare MOODY , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , Ricardo SERRÃO SANTOS , Jonás FERNÁNDEZ , Soledad CABEZÓN RUIZ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 24-06-2015
Λήξη προθεσμίας : 24-09-2015
Αριθμός υπογραφόντων : 34 - 25-09-2015

Γραπτές ερωτήσεις

83

Η δραματική κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

07-09-2018 E-004570/2018 Επιτροπή

  Refusal to allow Aquarius rescue ship to dock in Malta and Italy

26-06-2018 P-003530/2018 Επιτροπή

  Follow-up to the European Parliament resolution on women refugees and asylum seekers

23-04-2018 E-002250/2018 Επιτροπή

  So-called success of the relocation scheme

23-04-2018 E-002249/2018 Επιτροπή

  Police brutality against Roma

26-03-2018 E-001802/2018 Επιτροπή

  European citizenship education

20-03-2018 E-001688/2018 Επιτροπή

  Oil exploration in Morocco

24-01-2018 P-000376/2018 Επιτροπή

  Criminalisation of humanitarian assistance for migrants

07-12-2017 P-007539/2017 Επιτροπή

  Immigrants being held in Spanish prisons

23-11-2017 P-007213/2017 Επιτροπή

  Collapse of the refugee relocation scheme

25-09-2017 E-005928/2017 Επιτροπή

Προφορικές ερωτήσεις

13

Η προστασία των παιδιών-μεταναστών

20-03-2018 O-000031/2018/αναθ.1 Επιτροπή

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Εγγύηση για τη νεολαία"

09-06-2017 O-000051/2017 Επιτροπή

Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά

08-03-2017 O-000017/2017 Επιτροπή

Παγκόσμια Ημέρα των Ρομά

08-03-2017 O-000016/2017 Συμβούλιο

Συνέπειες των αποφάσεων του Γενικού Δικαστηρίου για τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας

06-03-2017 O-000014/2017 Επιτροπή

Η αντιμετώπιση της εξαφάνισης παιδιών-μεταναστών στην Ευρώπη

03-02-2017 O-000009/2017 Επιτροπή

Καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβία, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας

26-10-2016 O-000130/2016 Επιτροπή

Καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας

26-10-2016 O-000129/2016 Συμβούλιο

Πολιτικές και δράσεις της ΕΕ για την προστασία των παιδιών στο πλαίσιο της μετανάστευσης

17-10-2016 O-000126/2016 Επιτροπή

Μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη

21-12-2015 O-000161/2015 Επιτροπή

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

182

 

Κατάσταση στην Υεμένη (RC-B8-0444/2018, B8-0444/2018, B8-0445/2018, B8-0446/2018, B8-0447/2018, B8-0448/2018, B8-0449/2018, B8-0450/2018)

04-10-2018

Los socialistas españoles en el PE hemos votado a favor de esta resolución porque la situación dramática que vive Yemen tras más de tres años de conflicto exige una mayor implicación de la comunidad internacional y en particular de la UE para conseguir el fin de la violencia y asistir a la población civil.
Yemen sufre la mayor crisis humanitaria mundial de la actualidad, con 22 millones de personas necesitadas de protección humanitaria y 8 millones en riesgo de hambruna. La violencia entre las fuerzas leales al Gobierno -apoyado por una coalición liderada por Arabia Saudí- y los rebeldes Houthi -apoyados por Irán- se ha cobrado miles de vidas entre la población civil, incluidos 2.500 niños. Ambas partes han sido acusadas por NNUU de graves violaciones del derecho internacional humanitario.
Por todo ello, además de pedir el cese de la violencia y la investigación de los posibles crímenes de guerra, con esta resolución volvemos a insistir en lo que el Parlamento viene reclamando desde febrero de 2016, en línea con la propia Posición Común del Consejo: el fin de la venta de armas por parte de todos los Estados miembros a todas las partes implicadas en esta cruenta guerra.

 

Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (A8-0289/2018 - Soledad Cabezón Ruiz)

03-10-2018

Los socialistas españoles hemos votado favorablemente este informe sobre Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que hemos liderado, por nuestro compromiso con la mejora del acceso a los medicamentos por parte de los pacientes y la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.
El reglamento aprobado establece un sistema para la UE con criterios armonizados para evaluar las nuevas tecnologías sanitarias (medicamentos y productos sanitarios). Es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de las tecnologías sanitarias y dirigir las prioridades médicas de investigación en salud a las necesidades de los pacientes para la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. Con un proceso transparente, independiente, financiado públicamente y basado la evidencia científica, los Estados miembros tendrán la información necesaria sobre el valor terapéutico añadido de las nuevas tecnologías sanitarias, lo que les ayudará en la toma de decisiones. No obstante, este sistema es sólo un paso más para mejorar acceso, ya que se precisan de otras acciones en términos de precios y propiedad intelectual.
Los socialistas hemos además introducido la novedosa propuesta sobre la necesidad de que las aportaciones que deban pagar los desarrolladores de tecnología por la evaluación y consultas científicas, deben destinarse a financiar las necesidades y prioridades médicas en investigación en salud.

 

Πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα και από τα καινούργια ελαφρά επαγγελματικά οχήματα (A8-0287/2018 - Miriam Dalli)

03-10-2018

Los socialistas españoles hemos votado favorablemente al informe que regula las emisiones de nuevos turismos y furgonetas, apoyando el recorte en un 40% de las emisiones de CO2 para 2030, en nuestro firme compromiso con la lucha contra el cambio climático y también con la oportunidad económica que supone esta transición hacia la energía limpia.
El sector del transporte por carretera representa un 22% de las emisiones de CO2, que provocan más de 400.000 muertes al año en la UE. Los socialistas creemos que su contribución es clave para tener un aire más saludable y respetuoso con el clima. Además, pensamos que esta progresiva transición del sector, que apunta el informe aprobado, es compatible con una nueva oportunidad económica.
La UE, donde España tiene un peso importante en el sector automovilístico, tiene que continuar siendo competitiva, y para ello requiere de este impulso. Cada vez son más las regiones dentro y fuera de Europa con objetivos claros y ambiciosos en la nueva tecnología del coche eléctrico e híbrido, y no podemos quedarnos atrás. Los socialistas pensamos que los esfuerzos equilibrados de hoy serán los que garanticen nuestra competitividad y liderazgo en el sector del futuro.

 

Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕΕ-Μαρόκου: όροι και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του Μαρόκου στην εταιρική σχέση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου (PRIMA) (A8-0281/2018 - Aldo Patriciello)

02-10-2018

Los socialistas españoles hemos votado a favor de la entrada de Marruecos en la Asociación para la Investigación e Innovación en la Región del Mediterráneo (PRIMA, por sus siglas en inglés), que es una herramienta fundamental no sólo de investigación e innovación en dos áreas clave, sino también de diplomacia científica.
Los socialistas creímos desde el principio e impulsamos esta nueva herramienta que conjuga financiación europea y nacional de todos los Estados miembros que la forman, para financiar proyectos de I+D en las áreas del suministro de los recursos hídricos y de la seguridad alimentaria.
PRIMA, que cuenta ya con 19 países de la riberas norte y sur del Mediterráneo (Argelia, Croacia, Chipre, Egipto, Francia, Alemania, Grecia, Israel, Italia, Jordania, Líbano, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Portugal, Eslovenia, España, Túnez y Turquía), es fundamental para abordar objetivos compartidos de investigación, abordando algunas de las causas fundamentales de migración.
La finalidad de la asociación PRIMA es mejorar la salud y los medios de vida de las personas que viven en la región mediterránea, al mismo tiempo que es una herramienta necesaria para fomentar el crecimiento económico y la estabilidad a largo plazo en la cuenca sur del Mediterráneo.

 

Παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (A8-0192/2017 - Sabine Verheyen, Petra Kammerevert)

02-10-2018

He votado a favor de la nueva ley de medios y servicios audiovisuales porque protege mejor a los menores y promueve contenidos de producción europea.
Antes la directiva solo se aplicaba a la televisión tradicional o a petición, pero ahora se aplica también a las plataformas de videos compartidos en internet. La revisión garantiza que los menores estén más protegidos de los contenidos violentos o perjudiciales, estableciendo claras obligaciones para las plataformas en internet como Youtube, y también en redes sociales (Facebook o Instagram).
Además, al tiempo que garantizamos un servicio libre y sin barreras en la UE a todos los proveedores audiovisuales, se exige que se incluyan en los catálogos de la televisión a la carta al menos un 30% de contenidos europeos y que los Estados miembros puedan solicitar a estas plataformas una contribución a la producción de obras audiovisuales, lo que sin duda servirá de impulso a la industria creativa europea.
Finalmente, se aumenta la transparencia en la aplicación de las normas sobre la publicidad en los contenidos audiovisuales, se mejora el acceso a los contenidos para las personas con discapacidad, se protegen los contenidos de interés general y se pide un plan de alfabetización mediática.

 

Το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης κατά της μικροβιακής αντοχής (ΜΑ) στο πλαίσιο της προσέγγισης «Μία υγεία» (A8-0257/2018 - Karin Kadenbach)

13-09-2018

Los diputados y diputadas de la delegación socialista española hemos votado a favor de este plan europeo para luchar contra la resistencia a los antimicrobianos, un problema de salud pública cuya dimensión requiere una acción contundente por parte de la Unión.
Organismos internacionales han constatado cómo los microorganismos (por ejemplo, bacterias y virus) están desarrollando una resistencia a antimicrobianos. En consecuencia, estos microorganismos son cada vez más capaces de neutralizar el efecto de los medicamentos, como los antibióticos. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la resistencia a los antimicrobianos (AMR) es responsable de 25.000 muertes al año en la UE y podría causar más muertes que el cáncer para el 2050. Además, se estima un coste de 1.500 millones anuales en servicios sanitarios y pérdidas de productividad.
La delegación española del Grupo S&D del Parlamento Europeo respalda este informe parlamentario para exigir a la Comisión Europea y a los Estados miembros una actuación urgente y coordinada, que englobe la salud humana y la animal bajo un único enfoque, frente a este riesgo para la salud de la ciudadanía europea.

 

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (A8-0245/2018 - Axel Voss)

12-09-2018

He votado a favor de este informe ya que en el mismo se armonizan las normas sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único. La evolución tecnológica y el incremento de los contenidos digitales exigen la actualización de la legislación en vigor, que data de 2001.
La propuesta de reforma acaba con muchas de las limitaciones actuales permitiendo el uso de los contenidos digitales en la educación, la investigación y la protección o difusión del patrimonio cultural:
• Se permite la minería de textos y datos, que ayuda al desarrollo de proyectos de investigación basados en macrodatos (artículo 3);
• El libre uso de los contenidos utilizados por los establecimientos educativos (artículo 4);
• La reproducción de obras del patrimonio cultural para su protección por las instituciones culturales;
• Se facilita igualmente la difusión de las obras culturales que están fuera del circuito comercial, facilitando la adquisición de licencias;
• Además, se incluyen provisiones para facilitar la disponibilidad de las obras audiovisuales en las nuevas plataformas de vídeo en línea.

 

Η κατάσταση στην Ουγγαρία (A8-0250/2018 - Judith Sargentini)

12-09-2018

He votado a favor de la activación del artículo 7.1 del Tratado UE porque existen numerosas muestras de la deriva antidemocrática emprendida por el gobierno de Viktor Orban y su partido Fidesz. El Consejo de Europa, el Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión de Venecia, la OSCE y este Parlamento Europeo no expresan nada contra Hungría, sino una alerta roja ante los retrocesos del Estado de Derecho y de la calidad democrática impuestos por el rodillo de su mayoría absoluta en una sucesión de reformas constitucionales contra todos los demás. Las restricciones del pluralismo, de los derechos de las mujeres, de las minorías y el incumplimiento sistemático y despectivo del Derecho europeo en materia de migraciones y refugiados, exigen una respuesta. Ni nuestros votantes, ni los ciudadanos europeos —que incluyen a los ciudadanos húngaros—, ni este Parlamento Europeo pueden mirar para otro lado. Debemos votar sí al artículo 7 porque la democracia nunca ha sido, sin más, la regla de la mayoría. La democracia es la garantía del respeto de las minorías y de los derechos fundamentales contra la tentación tiránica de la mayoría.

 

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (A8-0060/2018 - Helga Trüpel)

11-09-2018

He votado a favor del Cuerpo Europeo de Solidaridad porque su principal objetivo es promover e incrementar la participación social y cívica de los jóvenes y su ciudadanía activa y de apoyo, mediante la adquisición de competencias.
Los socialistas hemos apoyado proyecto del Cuerpo Europeo de Solidaridad desde que la Comisión Europea lo presentó y queremos que los jóvenes puedan unirse al Cuerpo lo antes posible, por ello el Grupo S&D ha presionado por su rápida implementación.
Este programa permitirá que los jóvenes —tanto europeos como no europeos que residen en la Unión Europea— experimenten plenamente lo que significa formar parte de una comunidad transnacional, desarrollando actividades de voluntariado de dos meses a un año, también en el contexto de proyectos locales siempre que tengan una clara dimensión europea.

 

Μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στους δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή της ΕΕ (A8-0265/2018 - Pina Picierno)

11-09-2018

He votado a favor de este informe porque aborda un tema muy importante, el acoso sexual y el acoso psicológico, dos de las formas más extremas y generalizadas de discriminación basada en el género. Las víctimas son, en el 90 % de los casos, mujeres: hasta un 55 % de las mujeres ha sido víctima de acoso sexual en la UE. La legislación promulgada para abordar la violencia y el acoso varía en función del Estado miembro, poniendo de manifiesto las diferencias sociales, culturales, jurídicas y administrativas entre los países. Tampoco existe una definición común de acoso sexual, violencia y acoso psicológico. Necesitamos que la Comisión Europea y los Estados miembros pongan en marcha medidas comunes, que haya estudios e iniciativas en materia educativa para poder prevenir estas situaciones. Pero sobre todo necesitamos una nueva legislación porque la actual no es suficiente. Por eso reclamamos una Directiva que aclare los términos, definiciones y clasificaciones utilizados en relación con los diferentes tipos de violencia sexual y de género, que obligue a erradicar el acoso sexual y psicológico en el trabajo, los espacios públicos y la vida política, y que establezca procedimientos de confidencialidad para las denuncias y sanciones para los acosadores.

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  11G258
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07147
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 11G258
  1047 Brussels