Tamás DEUTSCH : Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου 

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020 - όλα τα τμήματα (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) HU  
 

. – Óriási áttörés, hogy a néppárti frakció, majd a Költségvetési Bizottság után, most az EP plenáris ülése is elfogadta: több pénzre van szükség a regionális fejlesztési programok megvalósítására 2020-ban. Ez azért fontos, mert el kell kerülni az előző többéves pénzügyi keret végén előállt „likviditási hiány” problémáját, és biztosítani kell, hogy elegendő forrás álljon rendelkezésre a tagállami, már megvalósított projektek számláinak kifizetésére.
A 2020-as év a jelenlegi többéves pénzügyi keret utolsó éve. Ezért is kell, hogy beszéljünk arról, hogy jelenlegi formájában elfogadhatatlan a 2021-2027 közötti többéves pénzügyi keretre irányuló javaslat. Az Európai Bizottság tervezete kettős mércét alkalmaz, ráadásul jelentősen csökkentené a regionális fejlesztési és agrárforrásokat is. Sajnos a finn elnökség előterjesztése sem tartalmaz elfogadható javulást ezeken a területeken Magyarország számára.
Tekintettel arra, hogy az Európai Parlament plenáris ülése jelentős mértékben, 3 milliárd euróval emelné a kohéziós forrásokat 2020-ban, szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

Απαλλαγή 2017: Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) (A9-0011/2019 - Petri Sarvamaa) HU  
 

Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága az Európai Számvevőszék éves jelentései alapján készíti el az egyes uniós intézmények zárszámadási jelentéseit. A mentesítési eljárás során a szakbizottság azt vizsgálja, hogy az egyes intézmények a lezárt pénzügyi évben szabályosan és hatékonyan működtek-e, volt-e bármilyen szabálytalanság a gazdálkodásukat, irányításukat érintően.
Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017-es működése kapcsán az Európai Számvevőszék több hiányosságot is feltárt, illetve az intézmény gazdálkodásával kapcsolatban az Európai Csalás Elleni Hivatal is vizsgálatot folytat. Az ügynökség a szakbizottsági meghallgatások során nem tudta megfelelően alátámasztani azt, hogy a problémákat megfelelően orvosolták volna.
Ennek következtében a szakbizottság és az Európai Parlament plénuma is úgy döntött, hogy zárszámadás megadását az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal vonatkozásában elutasítja.

Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (A9-0010/2019 - Isabel García Muñoz) HU  
 

Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága az Európai Számvevőszék éves jelentései alapján készíti el az egyes uniós intézmények zárszámadási jelentéseit. A mentesítési eljárás során a szakbizottság azt vizsgálja, hogy az egyes intézmények a lezárt pénzügyi évben szabályosan és hatékonyan működtek-e, volt-e bármilyen szabálytalanság a gazdálkodásukat, irányításukat érintően.
Az Európai Tanács évek óta megtagadja az együttműködést az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságával, így a testület nem tudja lefolytatni a mentesítési eljárást, valamint nem tud bizonyosságot szerezni arról, hogy a Tanács gazdálkodása a 2017-es pénzügyi évre vonatkozóan rendben volt-e. Az Európai Tanács véleménye szerint az EP szakbizottságának nincs hatásköre az ellenőrzést lefolytatni.
Ennek következtében a szakbizottság és az Európai Parlament plénuma is úgy döntött, hogy zárszámadás megadását az Európai Tanács vonatkozásában elutasítja.

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 του Κανονισμού: εκτίμηση των επιπτώσεων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων στις μελιφόρους μέλισσες (B9-0149/2019) HU  
 

Az Európai Bizottság javaslattervezete egy hosszú egyeztetés után létrejött kompromisszum eredménye, amelynek az volt a célja, hogy uniós jogszabályokba foglalja az EFSA méhekre veszélyes növényvédő szerek visszaszorításáról szóló útmutatóját. Az útmutató tartalmazza, hogyan kellene bevizsgálni a növényvédő szereket ahhoz, hogy az alkalmazott növényvédő szerek ne veszélyeztessék a méheket. A növényvédő szerek csak abban az esetben maradhatnának a piacon, ha a vizsgálatokon megfelelnek.
Az EFSA méhes útmutatója nem került elfogadásra a tagállamok által, mivel annak egyes pontjai kivitelezhetetlen követelményeket támasztanak, de az útmutató ezzel kapcsolatos revíziója már elkezdődött és reményeink szerint egy élhetőbb, gyakorlatiasabb és mindenki által elfogadhatóbb megoldást fog eredményezni. E felülvizsgálatba a tervek szerint a méhészek is bevonásra kerülnek. Addig pedig az Európai Bizottság javaslata szerint a méhes útmutató már alkalmazható pontjai kötelezően kerülnének alkalmazásra a növényvédőszer gyártók és a tagállami hatóságok által.
Az Európai Parlament szakbizottsági állásfoglalása nem engedi tovább az Európai Bizottság javaslatát, így az állásfoglalás alapján az 5-6 évvel korábbi, idejétmúlt szempontok szerint történik majd az értékelés és a továbbiakban is fennmarad az eddigi bizonytalan helyzet. Erre tekintettel, szavazatommal nem tudtam támogatni a szakbizottsági állásfoglalást.

Εκτέλεση και χρηματοδότηση του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2020 σε σχέση με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (A9-0018/2019 - Johan Van Overtveldt) HU  
 

Míg általános az egyetértés abban, hogy az ügy legjobb kimenetele az Egyesült Királyságnak az Unióból való rendezett, a kilépési megállapodáson alapuló kilépése lenne, az Unió továbbra is felkészül minden lehetséges kimenetelre, többek között a megállapodás nélküli kilépésre is. Megállapodás nélküli kilépés esetén az Unió és az Egyesült Királyság közötti költségvetési kapcsolatokat a továbbiakban nem szabályoznák jogi rendelkezések. Ez jelentős bizonytalanságot és nehézségeket teremtene a 2019. és 2020. évi uniós költségvetések végrehajtása tekintetében, valamennyi egyesült királyságbeli kedvezményezett és egyes esetekben a többi tagállam kedvezményezettjei számára is.
E javaslat arra irányul, hogy 2020-ig kiterjessze az Európai Parlament által 2019. április 17-én jóváhagyott (EU, Euratom) 2019/1197 rendelet szerinti, rendkívüli helyzetre szóló keretet. Ennek célja, hogy minimalizálja az uniós kiadási programok és egyéb intézkedések kedvezményezettjeit érintő legjelentősebb zavarokat a kilépés idején és 2020 végéig.
Az Európai Parlament ajánlása egyetért a tanácsi rendelet tervezetével.
A fentiek miatt szavazatommal támogattam az ajánlás elfogadását.

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2019: Μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες προβλέψεις δαπανών και την επικαιροποίηση των εσόδων (ίδιοι πόροι) (A9-0012/2019 - John Howarth) HU  
 

. – A Tanács elfogadta az Európai Bizottság tervezetét az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó, 4/2019. számú költségvetés-módosításáról. A Tanács álláspontja szerint a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok csökkentése a kiadásokra vonatkozó aktualizált előrejelzéseknek és a bevételek aktualizálásának megfelelően elfogadható.
Az Európai Parlament jelentése módosította az Európai Bizottság tervezetét, megemelné többek között a migrációs kereteket is. Az Európai Parlament módosítása egyben azt is jelenti, hogy hosszú egyeztetések kezdődnek a Tanáccsal egy közös álláspont kialakítására.
Tekintettel arra, hogy a magyar néppárti delegáció a magyar kormány álláspontjának megfelelően egyetért az Európai Bizottság eredeti tervezetével és nem támogatta annak megváltoztatását, szavazatommal elutasítottam az Európai Parlament jelentését.

Προσαρμογές των ποσών που κινητοποιήθηκαν από τον μηχανισμό ευελιξίας για το 2019 για τη μετανάστευση, τις εισροές προσφύγων και τις απειλές κατά της ασφάλειας (A9-0013/2019 - John Howarth) HU  
 

. – A Tanács elfogadta az Európai Bizottság tervezetét az Európai Unió 2019. évi pénzügyi évre vonatkozó, 4/2019. számú költségvetés-módosításáról. A Tanács álláspontja szerint a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok csökkentése a kiadásokra vonatkozó aktualizált előrejelzéseknek és a bevételek aktualizálásának megfelelően elfogadható.
Az Európai Parlament jelentése módosította az Európai Bizottság tervezetét, megemelné többek között a migrációs kereteket is. Az Európai Parlament módosítása egyben azt is jelenti, hogy hosszú egyeztetések kezdődnek a Tanáccsal egy közös álláspont kialakítására.
A 4/2019. számú költségvetés-módosítás megváltoztatásával az Európai Parlament jelentése módosítja a Rugalmassági Eszközből a migráció, a menekültek beáramlása és a biztonsági fenyegetések céljára 2019-ben felhasználandó összegeket is.
Tekintettel arra, hogy a magyar néppárti delegáció nem támogatja a migrációs keretek növelését, szavazatommal nem támogattam az Európai Parlament jelentésének elfogadását.

Ξένη παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες και παραπληροφόρηση σε εθνικές και ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες (B9-0108/2019, B9-0111/2019) HU  
 

. – A világszinten egyre erősödő hibrid fenyegetések komoly biztonsági veszélyt jelentenek az EU valamennyi tagállamában, valamint az EU-s csatlakozásra készülő nyugat-balkáni államokban is. A mai napon napirendre tűzött, ebben a témában jegyzett EP-határozat azt szorgalmazza, hogy az Európai Unió hatékony és részletes stratégiát dolgozzon ki a dezinformációval szembeni gyors és erőteljes fellépés érdekében. Magyarország fontosnak tekinti a hibrid fenyegetések elleni fellépést, valamint támogatja az EU-s szintű koordinációt. Tekintettel arra, hogy indokolt a koordinált fellépés a külföldi beavatkozási kísérletekkel szemben, igennel szavaztam a határozatra.
Mindazonáltal, sajnálattal állapítom meg, hogy a szöveg hivatkozásaiban és hangsúlyaiban több helyen nem kiegyensúlyozott és egyoldalú, és csak bizonyos geopolitikai összefüggéseket említ. A határozat nem említi például azt a tényt, hogy bizonyos nemkormányzati szervezetek (NGO-k) a dezinformációban és az álhírek terjesztésében is szerepet vállalnak. Aggasztó, hogy a határozat csupán az nemkormányzati szervezetekkel való együttműködést szorgalmazza, figyelmen kívül hagyva ezen szervezeteknek az álhírek terjesztésében való felelősségét.

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και ίδιοι πόροι: Ώρα να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών (B9-0110/2019, B9-0112/2019, B9-0113/2019) HU  
 

. – A 2021-2027 közötti pénzügyi keretterv (MFF) javaslata jelenlegi formájában elfogadhatatlan. Az Európai Bizottság tervezete kettős mércét alkalmaz, ráadásul a regionális fejlesztési és agrárforrásokat is jelentősen csökkentené. Az EU költségvetéséhez kapcsolódó kondicionalitások tekintetében nem fogadhatjuk el semmilyen új elem bevezetését; sem az úgynevezett jogállamisággal, sem a migrációval, sem a szociális pillérrel kapcsolatban. A Bizottság által bevezetni kívánt új jogállamisági mechanizmus megkerüli a Szerződéses rendelkezéseket és duplikációt hoz létre a már meglévő eszközökkel. Elutasítjuk a közösségi források szubjektív, politikai büntetésként alkalmazható ún. jogállamisági feltételekhez kötését, a gazdaságilag, munkahelyteremtés szempontjából jól teljesítő régiók politikai vádak alapján történő büntetését.
Sajnos az EU finn soros elnökségének előterjesztése sem tartalmaz elfogadható javulást ezeken a területeken Magyarország számára, sőt a költségvetés főösszegét tekintve még kevésbé ambiciózus, mint az Európai Bizottság. Az pedig kifejezetten felháborító, hogy a jelentősen visszavágott regionális és agrárforrásokokat még tovább csökkentené.
Az Európai Parlament állásfoglalása jelentősen emelné a migrációra szánt forrásokat, valamint támogatja a jogállamiság és az uniós költségvetés kérdésének összekapcsolását.
A fentiek miatt szavazatommal nem támogattam az Európai Parlament állásfoglalásának elfogadását.

Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (A9-0016/2019 - Yana Toom) HU  
 

. – A jelentés az euróövezet foglalkoztatási és szociális politikájáról szól, mégis sürgeti egyes rendelkezések euróövezeten kívüli tagokra történő esetleges kiterjesztését is. Ezzel euróövezeten kívüli tagország képviselőjeként nem tudok egyetérteni.
A jelentés szorgalmazza egy európai munkanélküliségi viszontbiztosítási rendszer felállítását és a tartós munkanélküliség kezelésére szolgáló új pénzügyi eszközt kíván bevezetni az euróövezeti országokban. Ezek a rendelkezések idő előttiek (az EU több éves költségvetése jelenleg tárgyalás alatt van), nincsenek összhangban a biztosjelöltek által a meghallgatások során tett kijelentésekkel és félő, hogy kényszerpályára állítják az új Európai Bizottságot.
Európai Parlamenti képviselőként felelősen kell dolgoznunk, ezt a jelentést azonban a fentiek miatt felelős képviselő nem támogathatta szavazatával. Így a végszavazáskor tartózkodtam.

Επικοινωνία