Ιωάννης Α. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Πολιτικές ομάδες

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Νέα Δημοκρατία (Ελλάδα)

Αντιπρόεδρος

 • 16.02.2012 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία

Μέλος

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • 16.09.2009 / 01.02.2012 : Αντιπροσωπεία στις Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Αρμενίας, ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και ΕΕ-Γεωργίας
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • 02.02.2012 / 15.02.2012 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία

Αναπληρωτής

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Αλιείας
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Αναφορών
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Αναφορών
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Αλιείας

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην Ολομέλεια – 7η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

17

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (ENISA) (A7-0056/2013 - Giles Chichester)

16-04-2013 P7_CRE-REV(2013)04-16(9.1)

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών (ENISA) (συζήτηση)

15-04-2013 P7_CRE-REV(2013)04-15(20)

Ενεργειακός χάρτης πορείας για το 2050 (A7-0035/2013 - Niki Tzavela)

14-03-2013 P7_CRE-REV(2013)03-14(9.15)

Χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ (συζήτηση)

26-09-2011 P7_CRE-REV(2011)09-26(16)

Αποτελεσματική στρατηγική στον τομέα των πρώτων υλών για την Ευρώπη (συζήτηση)

12-09-2011 P7_CRE-REV(2011)09-12(21)

Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)

05-04-2011 P7_CRE(2011)04-05(13)

Διασφάλιση του εφοδιασμού της Ευρώπης με σπάνιες γαίες (συζήτηση)

08-03-2011 P7_CRE(2011)03-08(19)

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

2

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 294/2008 για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας

ITRE
12-12-2012 A7-0403/2012

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

2

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (2014-2020)

PECH
20-09-2012 PECH_AD(2012)492588

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου

ITRE
04-06-2010 ITRE_AD(2010)440203

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

2

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τρόπους με τους οποίους μπορεί να συμβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις και νεοσύστατες επιχειρήσεις

ITRE
04-12-2013 ITRE_AD(2013)519599

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τον διάλογο Πανεπιστημίων-Επιχειρήσεων: μια νέα εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων στην Ευρώπη

ITRE
24-02-2010 ITRE_AD(2010)430708

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

2

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

173

Κλείδωμα κινητών τηλεφώνων (kill switch)

23-04-2014 E-005353/2014 Επιτροπή

Το τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό κόστος των περιττών καισαρικών τομών

23-04-2014 E-005240/2014 Επιτροπή

Καταστροφή ξύλινων παραδοσιακών αλιευτικών σκαφών

23-04-2014 E-005239/2014 Επιτροπή

Αξιοποίηση έξυπνων πόλεων (Smart Cities)

17-04-2014 E-005198/2014 Επιτροπή

Ενιαία τιμή βιβλίου στην Ελλάδα

11-02-2014 P-001399/2014 Επιτροπή

Μείωση της ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα λόγω της αύξησης του κόστους ενέργειας

18-11-2013 E-013078/2013 Επιτροπή

Νέες ρυθμίσεις απορρήτου στο Facebook για εφήβους

17-10-2013 P-011904/2013 Επιτροπή

Πρόληψη εγκεφαλικού και αντιμετώπιση κολπικής μαρμαρυγής

03-10-2013 E-011267/2013 Συμβούλιο

Άνοδος ναζιστικών φαινομένων στην Ευρώπη - δολοφονία νέου στην Ελλάδα

23-09-2013 E-010779/2013 Επιτροπή

Άνοδος ναζιστικών φαινομένων στην Ευρώπη - δολοφονία νέου στην Ελλάδα

23-09-2013 E-010778/2013 Συμβούλιο

Δηλώσεις (7η Κοινοβουλευτική περίοδος)

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων