Τάκης ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
 • Τάκης
  ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Μέλος
 • Κύπρος Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις
 • Ημερομηνία γέννησης: 11 Δεκεμβρίου 1956, Pafos

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

547

Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης και 29ης Ιουνίου 2018 (συζήτηση)

03-07-2018 P8_CRE-PROV(2018)07-03(16)

Τρέχουσα κατάσταση της ερασιτεχνικής αλιείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (A8-0191/2018 - Norica Nicolai)

12-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-12(6.1)

Συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά (συζήτηση)

12-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-12(10)

Σχέσεις ΕΕ-ΝΑΤΟ (συζήτηση)

12-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-12(16)

Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ένωσης (συζήτηση)

30-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-30(22)

Ο αντίκτυπος των μετεγκαταστάσεων στους εργαζομένους και τις περιφέρειες (συζήτηση)

30-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-30(25)

Χρήση κονδυλίων του ΜΠΒ στην Τουρκία (συζήτηση)

30-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-30(26)

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

8

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για την Τουρκία

AFET
26-06-2017 A8-0234/2017

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση φυσικού αερίου

AFET
14-07-2016 AFET_AD(2016)582256

Θεσμικές προτάσεις ψηφίσματος

97

  Motion for a resolution on Burundi

02-07-2018 B8-0339/2018

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on terrorist attacks in Somalia

02-07-2018 B8-0334/2018

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Proposition de résolution sur la situation des droits de l’Homme au Bahreïn, notamment le cas de Nabeel Rajab

11-06-2018 B8-0286/2018

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on Sudan, notably the situation of Noura Hussein Hammad

28-05-2018 B8-0270/2018

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Proposition de résolution sur les défenseuses des droits des femmes en Arabie Saoudite

28-05-2018 B8-0264/2018

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στη Νικαράγουα

28-05-2018 B8-0253/2018

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στη Βενεζουέλα

02-05-2018 B8-0227/2018

  Motion for a resolution on the situation in the Gaza strip

16-04-2018 B8-0212/2018

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on the situation in the Maldives

12-03-2018 B8-0174/2018

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

10

Γραπτή δήλωση σχετικά με τον Leonard Peltier

24-10-2016 P8_DCL(2016)0113 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Lynn BOYLAN , Brian HAYES , Michèle RIVASI , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Marina ALBIOL GUZMÁN , Josu JUARISTI ABAUNZ , Νεοκλής ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ , Nessa CHILDERS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Τάκης ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ , Matt CARTHY , Liadh NÍ RIADA , Martina ANDERSON

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 24-10-2016
Λήξη προθεσμίας : 24-01-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 29 - 25-01-2017

Γραπτή δήλωση σχετικά με τα μέτρα για την καταπολέμηση της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και της αμφιφοβίας

12-09-2016 P8_DCL(2016)0100 Άκυρη

Λεπτομέρειες

José BLANCO LÓPEZ , Daniele VIOTTI , Tanja FAJON , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Hugues BAYET , Deirdre CLUNE , José Inácio FARIA , Τάκης ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ , Terry REINTKE , Brando BENIFEI , Jonás FERNÁNDEZ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 51 - 13-12-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με τον «ψαροπόλεμο» και την ασφάλεια των αλιέων

12-09-2016 P8_DCL(2016)0092 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Michela GIUFFRIDA , Andrea COZZOLINO , Νεοκλής ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ , Nicola CAPUTO , Alfred SANT , Raffaele FITTO , Marlene MIZZI , Τάκης ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ , Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 38 - 13-12-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με τον κανονισμό για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες

12-09-2016 P8_DCL(2016)0091 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Michela GIUFFRIDA , Andrea COZZOLINO , Stefano MAULLU , Salvatore CICU , Alfred SANT , Raffaele FITTO , Marlene MIZZI , Τάκης ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ , Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ , Eric ANDRIEU , Patricija ŠULIN

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 63 - 13-12-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία

12-09-2016 P8_DCL(2016)0090 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ , Μανώλης ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ , Τάκης ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ , Κώστας ΜΑΥΡΙΔΗΣ , Martina MICHELS , Ελένη ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ , Ελισσάβετ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ , Renate SOMMER , Εύα ΚΑΪΛΗ , Σοφία ΣΑΚΟΡΑΦΑ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 50 - 13-12-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την κρυπτογράφηση

12-09-2016 P8_DCL(2016)0073 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Τάκης ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Γεώργιος ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ , Ελευθέριος ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 56 - 13-12-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς του γάλακτος

12-09-2016 P8_DCL(2016)0066 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Miguel VIEGAS , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , João FERREIRA , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Marc TARABELLA , Fabio DE MASI , João PIMENTA LOPES , Νεοκλής ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ , Τάκης ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 77 - 13-12-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την επίτευξη πλήρους αμοιβαιότητας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το ζήτημα των θεωρήσεων

06-06-2016 P8_DCL(2016)0058 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Momchil NEKOV , Δημήτρης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ , Bogdan Brunon WENTA , Τάκης ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ , Emilian PAVEL , Nicola CAPUTO , Norica NICOLAI , Tonino PICULA , Marek PLURA , Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 06-06-2016
Λήξη προθεσμίας : 06-09-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 66 - 07-09-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο

06-06-2016 P8_DCL(2016)0056 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ , Monika SMOLKOVÁ , Μιλτιάδης ΚΥΡΚΟΣ , Dubravka ŠUICA , António MARINHO E PINTO , Ελισσάβετ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ , Τάκης ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ , Tadeusz ZWIEFKA , Κωνσταντίνα ΚΟΥΝΕΒΑ , Ramona Nicole MĂNESCU

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 06-06-2016
Λήξη προθεσμίας : 06-09-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 85 - 07-09-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη θεραπεία με φυσικά μέσα

11-04-2016 P8_DCL(2016)0036 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Piernicola PEDICINI , Fabio Massimo CASTALDO , Rosa D'AMATO , Eleonora EVI , Dario TAMBURRANO , Rolandas PAKSAS , Nedzhmi ALI , Zigmantas BALČYTIS , Hugues BAYET , Mara BIZZOTTO , Nicola CAPUTO , Laurenţiu REBEGA , Tibor SZANYI , Ivan JAKOVČIĆ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Patricija ŠULIN , Ελευθέριος ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ , Τάκης ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 11-04-2016
Λήξη προθεσμίας : 11-07-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 52 - 12-07-2016

Γραπτές ερωτήσεις

120

Ινομυαλγία - έγκριση φαρμάκων

10-07-2018 E-003801/2018 Επιτροπή

Αποκάλυψη για βασανιστήρια από μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας

28-06-2018 E-003575/2018 Επιτροπή

Μητρώο των Ρομά που ζουν στην Ιταλία

25-06-2018 E-003444/2018 Επιτροπή

Αυξητική τάση περιστατικών ξενοφοβίας και ρατσισμού

22-06-2018 E-003431/2018 Επιτροπή

VP/HR - Απόσυρση των ΗΠΑ από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ

21-06-2018 E-003393/2018 Επιτροπή

Το εμπόριο της ΕΕ με τους ισραηλινούς οικισμούς

29-05-2018 E-002892/2018 Επιτροπή

Εγκαίνια εργοταξίου της πρώτης μονάδας του τουρκικού πυρηνικού σταθμού του Άκουγιου

05-04-2018 E-001998/2018 Επιτροπή

Ελευθερία έκφρασης των δημοσιογράφων στην Κύπρο

19-03-2018 E-001651/2018 Επιτροπή

Προφορικές ερωτήσεις

19

Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων (TPNW)

04-04-2018 O-000038/2018 Συμβούλιο

Αίτηση διεξαγωγής έρευνας σχετικά με την τήρηση της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού μετά το Filtergate

22-02-2018 O-000019/2018 Επιτροπή

Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων

04-12-2017 O-000097/2017 Συμβούλιο

Μείζονος σημασίας επερώτηση - Πυρκαγιές στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος το καλοκαίρι

21-07-2017 O-000063/2017 Επιτροπή

Παρατηρήσεις του κ. Dijsselbloem, σχετικά με τα αίτια που προκάλεσαν την οικονομική κρίση στη Νότια Ευρώπη

28-03-2017 O-000026/2017 Συμβούλιο

Επερωτήσεις

5

Συμμετοχή του Ισραήλ στα έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"

06-02-2018 G-000001/2018 Επιτροπή

Πυρκαγιές στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος το καλοκαίρι

21-07-2017 G-000009/2017 Επιτροπή

VP/HR - Συμφωνία για τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου

04-05-2017 K-000002/2017 Επιτροπή

VP/HR - Πολιτική εποικισμού του Ισραήλ

27-01-2017 K-000001/2017 Επιτροπή

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

233

Θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (A8-0345/2017 - Cecilia Wikström)

16-11-2017

Για να σταματήσει το έγκλημα εις βάρος των προσφύγων πρέπει να αντιταχθούμε στον απάνθρωπο χαρακτήρα της Ευρώπης-φρουρίου. Να καταργηθεί το «Δουβλίνο II», να δημιουργηθεί ένα κοινό, δίκαιο σύστημα ασύλου στηριγμένο στην έμπρακτη αλληλεγγύη και να δημιουργηθούν νόμιμοι και ασφαλείς οδοί, καθώς και ένα μόνιμο, δεσμευτικό και δίκαιο σύστημα μετεγκατάστασης των προσφύγων. Η πρόταση του Κοινοβουλίου εμπεριέχει αρκετά από αυτά που πρέπει να γίνουν και σίγουρα είναι κατά πολύ καλύτερη και ισοζυγισμένη από την πρόταση της Επιτροπής. Γι’ αυτό και υπερψηφίσαμε το κείμενο που ζητά να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση των κριτηρίων για την παροχή διεθνούς προστασίας.

Συμφωνία εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας (Έγκριση) (A8-0327/2017 - Charles Tannock)

16-11-2017

Οι δύο εκθέσεις αφορούν τη συμφωνία εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας. Η πρώτη αφορά την έγκριση εκ μέρους του Κοινοβουλίου της σύναψης αυτής της συμφωνίας και η δεύτερη είναι ψήφισμα σχετικά με αυτό. Η διαχρονική μας στάση είναι ότι τέτοιες συμφωνίες οδηγούν σε συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, όπως καταγράφεται ως στόχος και στο ψήφισμα, με όσα αρνητικά αυτές επιφέρουν στους λαούς. Ωστόσο, η στάση μας ανέκαθεν ήταν ότι δεν εναντιωνόμαστε σε τέτοιες συμφωνίες εφόσον αυτές αποτελούν την επιθυμία των δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων των χωρών, σεβόμενοι την κυριαρχία τους και το δικαίωμά τους να συνάπτουν συμφωνίες τις οποίες θεωρούν προς όφελος τους.

Συμφωνία εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας (Ψήφισμα) (A8-0333/2017 - Charles Tannock)

16-11-2017

Οι δύο εκθέσεις αφορούν τη συμφωνία εταιρικής σχέσης για τις σχέσεις και τη συνεργασία ΕΕ-Νέας Ζηλανδίας. Η πρώτη αφορά την έγκριση, εκ μέρους του Κοινοβουλίου, της σύναψης αυτής της συμφωνίας και η δεύτερη είναι ψήφισμα σχετικά με αυτό. Η διαχρονική μας στάση είναι ότι τέτοιες συμφωνίες οδηγούν σε συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, όπως καταγράφεται ως στόχος και στο ψήφισμα, με όσα αρνητικά αυτές επιφέρουν στους λαούς. Ωστόσο, η στάση μας ανέκαθεν ήταν ότι δεν εναντιωνόμαστε σε τέτοιες συμφωνίες εφόσον αυτές αποτελούν την επιθυμία των δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων των χωρών, σεβόμενοι την κυριαρχία τους και το δικαίωμά τους να συνάπτουν συμφωνίες τις οποίες θεωρούν προς όφελός τους.

Η στρατηγική ΕΕ-Αφρικής: μία ώθηση για την ανάπτυξη (A8-0334/2017 - Maurice Ponga)

16-11-2017

Η έκθεση προωθεί τις ισχύουσες συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ-Αφρικής, τις πολιτικές μετανάστευσης, τις εταιρικές σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ στην Αφρική, με τις οποίες διαχρονικά διαφωνούμε. Ως εκ τούτου, καταψηφίσαμε την έκθεση.

Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2016 (A8-0328/2017 - Marlene Mizzi)

16-11-2017

Πρόκειται περί μιας προοδευτικής έκθεσης, αφού αναγνωρίζει τις τρέχουσες και πρωτοφανείς προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, όπως η ανεργία, οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, η μεταναστευτική κρίση και το Brexit, ενώ τονίζει παράλληλα την ανάγκη βελτίωσης του κοινωνικού διαλόγου. Σημειώνει τις διαπιστώσεις του Διαμεσολαβητή για περιπτώσεις κακοδιοίκησης όσον αφορά τον κώδικα συμπεριφοράς των Επιτρόπων. Τονίζει τη σημασία των υψηλών ηθικών και ηθικών προτύπων στο εσωτερικό της διοίκησης της ΕΕ και υποστηρίζει τις συστάσεις του Διαμεσολαβητή για περαιτέρω αναθεώρηση του κώδικα. Τέλος, υπογραμμίζει την ανάγκη παρακολούθησης της εφαρμογής των συστάσεων του Διαμεσολαβητή για τη διαφάνεια των τριμερών διαλόγων. Καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να δημοσιεύσουν σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τις αποφάσεις που λαμβάνονται στους τριμερείς διαλόγους. Ως εκ τούτου, υπερψηφίσαμε την έκθεση.

Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής (ΕΕΠΠ) (B8-0590/2017)

16-11-2017

Το ψήφισμα επισημαίνει ότι η εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ θα πρέπει να είναι ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθεί μεγαλύτερη συνοχή με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης και να λειτουργήσει ως μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης για τους αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων και, σε τελική ανάλυση, να βελτιώσει την εφαρμογή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε διάφορα μέτρα που πρέπει να προωθηθούν ώστε η εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής να αποδώσει καλύτερα αποτελέσματα, αλλά και σε προτάσεις για να βελτιωθεί η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Για τους λόγους αυτούς υπερψηφίσαμε το ψήφισμα.

Η καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλός για την ενίσχυση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης (A8-0340/2017 - Javi López)

16-11-2017

Στα θετικά της έκθεσης εντάσσονται οι υποενότητές της που αφορούν τη «βελτίωση των εργασιακών και κοινωνικών συνθηκών», την «ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους και την κοινωνική προστασία», την «καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού» και την «ισότητα των φύλων». Επίσης, πολύ θετικές μπορούν να χαρακτηριστούν οι προτάσεις για καθολική πρόσβαση στην υγεία, την παιδεία και τις κοινωνικές παροχές στη βάση των προτάσεων της ILO, οι προτάσεις για διαχείριση της φοροαποφυγής κάτω από τον ΟΗΕ και η ανάγκη επενδύσεων σε κοινωνικούς τομείς. Τα αρνητικά της έκθεσης μπορούν να κωδικοποιηθούν στη σταθερή υποστήριξη της δημοσιονομικής πειθαρχίας και του ευρωπαϊκού εξαμήνου, όπως επίσης και στη στήριξη της κοινής νομισματικής πολιτικής. Υπερψηφίσαμε την έκθεση διότι περιέχει αρκετά θετικά στοιχεία για την καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A8-0236/2017 - Salvatore Cicu)

15-11-2017

Η αύξηση δασμών σε προϊόντα από τρίτες χώρες είναι ένα μέτρο που προσωρινά μπορεί εν μέρει να προστατεύσει τις βιομηχανίες της ΕΕ και χιλιάδες θέσεις εργασίας. Ωστόσο, οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές είναι το βασικό πρόβλημα που οδηγεί στο κλείσιμο των βιομηχανιών και στην ανεργία των εργαζομένων. Με την επιβολή αυστηρότερων δασμών στα προϊόντα τα οποία προέρχονται από τρίτες χώρες που, όπως αναφέρεται, δεν στηρίζονται στους «κανόνες της αγοράς» αλλά προωθούν τις κρατικές επιδοτήσεις και τη συμμετοχή του κράτους στις επιχειρήσεις, αυτοί που επωφελούνται είναι οι μεγάλες πολυεθνικές και το κεφάλαιο (εντός και εκτός ΕΕ), που στηρίζεται πλήρως στους κανόνες αγοράς του καπιταλιστικού συστήματος.
Ωστόσο, το κείμενο περιλαμβάνει επίσης πολύ σημαντικές αναφορές, όπως είναι η ανάγκη οι χώρες εξαγωγής των προϊόντων να τηρούν τους κανόνες της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, καθώς και τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Για τους λόγους αυτούς τηρήσαμε αποχή.

Κράτος δικαίου στη Μάλτα (B8-0596/2017, B8-0597/2017)

15-11-2017

Η δολοφονία της δημοσιογράφου Daphne Caruana Galizia, στις 16 Οκτωβρίου, έφερε ξανά στην επικαιρότητα το τραύμα στο κράτος δικαίου της Μάλτας, το οποίο είναι διαχρονικό και έρχεται σε μία χρονική συγκυρία όπου οι κατηγορίες και οι αποκαλύψεις των εγγράφων του Παναμά για τον ρόλο της χώρας στο κύκλωμα της παγκόσμιας φοροδιαφυγής εντείνονται.
Ένα σημαντικό πρόβλημα που υπογραμμίζεται στο ψήφισμα είναι το βεβαρημένο ιστορικό της Μάλτας όσον αφορά την αντιμετώπιση πολλών σοβαρών καταγγελιών για διαφθορά και παραβίαση των υποχρεώσεων σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της εποπτείας των τραπεζών, καθώς η αστυνομία δεν διεξάγει τις απαραίτητες έρευνες και η Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) βρίσκεται υπό πολιτική πίεση. Ως εκ τούτου, υπερψηφίσαμε την έκθεση.

Πολυμερείς διαπραγματεύσεις ενόψει της 11ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ (B8-0593/2017)

15-11-2017

Το ψήφισμα αφορά τις πολυμερείς διαπραγματεύσεις ενόψει της 11ης συνόδου του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Η θέση μας σχετικά με τον ΠΟΕ είναι σταθερή και ανέκαθεν αρνητική. Οι πολιτικές που προωθεί δεν είναι προς όφελος των απλών ανθρώπων και των εργαζομένων. Η έκθεση ουσιαστικά επικροτεί αυτές τις πολιτικές και προωθεί την περαιτέρω εφαρμογή τους. Γι’ αυτούς τους λόγους καταψηφίσαμε το ψήφισμα.

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  02M059
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05019
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 02M059
  1047 Brussels