Τάκης ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
 • Τάκης
  ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
 • Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών
 • Μέλος
 • Κύπρος Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού - Αριστερά - Νέες Δυνάμεις
 • Ημερομηνία γέννησης: 11 Δεκεμβρίου 1956, Pafos

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

510

Κράτος δικαίου στη Μάλτα (συζήτηση)

14-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-14(11)

Πολυμερείς διαπραγματεύσεις ενόψει της 11ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ (συζήτηση)

14-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-14(12)

Ανατολική εταιρική σχέση, ενόψει της συνόδου κορυφής του Νοεμβρίου 2017 (συζήτηση)

14-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-14(14)

Οι διωγμοί των χριστιανών στον κόσμο (συζήτηση)

13-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-13(17)

Σχέδιο δράσης για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (συνοπτική παρουσίαση)

13-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-13(20)

Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων

13-11-2017 P8_CRE-PROV(2017)11-13(21)

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2018 (συζήτηση)

24-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-24(11)

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

8

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής του 2016 για την Τουρκία

AFET
26-06-2017 A8-0234/2017

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση φυσικού αερίου

AFET
14-07-2016 AFET_AD(2016)582256

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

1

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Προς ένα νέο πλαίσιο για το εμπόριο μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας και τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής ένωσης

AFET
01-03-2017 AFET_AD(2017)597544

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

71

  Motion for a resolution on the situation in Yemen

22-11-2017 B8-0653/2017

  Motion for a resolution on Madagascar

13-11-2017 B8-0644/2017

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Proposition de résolution sur La liberté d'expression au Soudan, notamment le cas de Mohamed Zine El Abidine

13-11-2017 B8-0638/2017

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution on terrorist attacks in Somalia

13-11-2017 B8-0631/2017

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Proposition de résolution sur la situation aux Maldives

02-10-2017 B8-0555/2017

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution Situation of people with albinism in Malawi and other African countries

02-10-2017 B8-0546/2017

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Proposition de résolution sur la situation des droits de l'homme au Burundi

03-07-2017 B8-0475/2017

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Proposition de résolution sur la Situation des droits de l'Homme en Indonésie

12-06-2017 B8-0430/2017

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

10

Γραπτή δήλωση σχετικά με τον Leonard Peltier

24-10-2016 P8_DCL(2016)0113 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Lynn BOYLAN , Brian HAYES , Michèle RIVASI , Tania GONZÁLEZ PEÑAS , Marina ALBIOL GUZMÁN , Josu JUARISTI ABAUNZ , Νεοκλής ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ , Nessa CHILDERS , Paloma LÓPEZ BERMEJO , Τάκης ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ , Matt CARTHY , Liadh NÍ RIADA , Martina ANDERSON

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 24-10-2016
Λήξη προθεσμίας : 24-01-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 29 - 25-01-2017

Γραπτή δήλωση σχετικά με τα μέτρα για την καταπολέμηση της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και της αμφιφοβίας

12-09-2016 P8_DCL(2016)0100 Άκυρη

Λεπτομέρειες

José BLANCO LÓPEZ , Daniele VIOTTI , Tanja FAJON , Eider GARDIAZABAL RUBIAL , Hugues BAYET , Deirdre CLUNE , José Inácio FARIA , Τάκης ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ , Terry REINTKE , Brando BENIFEI , Jonás FERNÁNDEZ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 51 - 13-12-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με τον «ψαροπόλεμο» και την ασφάλεια των αλιέων

12-09-2016 P8_DCL(2016)0092 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Michela GIUFFRIDA , Andrea COZZOLINO , Νεοκλής ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ , Nicola CAPUTO , Alfred SANT , Raffaele FITTO , Marlene MIZZI , Τάκης ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ , Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ , Roberta METSOLA , Patricija ŠULIN

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 38 - 13-12-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με τον κανονισμό για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες

12-09-2016 P8_DCL(2016)0091 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Michela GIUFFRIDA , Andrea COZZOLINO , Stefano MAULLU , Salvatore CICU , Alfred SANT , Raffaele FITTO , Marlene MIZZI , Τάκης ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ , Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ , Eric ANDRIEU , Patricija ŠULIN

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 63 - 13-12-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία

12-09-2016 P8_DCL(2016)0090 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ , Μανώλης ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ , Τάκης ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ , Κώστας ΜΑΥΡΙΔΗΣ , Martina MICHELS , Ελένη ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ , Ελισσάβετ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ , Renate SOMMER , Εύα ΚΑΪΛΗ , Σοφία ΣΑΚΟΡΑΦΑ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 50 - 13-12-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την κρυπτογράφηση

12-09-2016 P8_DCL(2016)0073 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Nicola CAPUTO , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Miroslav POCHE , Patricija ŠULIN , José BLANCO LÓPEZ , Emilian PAVEL , Τάκης ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ , Marlene MIZZI , Tibor SZANYI , Péter NIEDERMÜLLER , Momchil NEKOV , Eva MAYDELL , Brian HAYES , Maria GRAPINI , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Liisa JAAKONSAARI , Lynn BOYLAN , Therese COMODINI CACHIA , Beatrix von STORCH , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Alberto CIRIO , Claudia ȚAPARDEL , Victor NEGRESCU , Barbara KAPPEL , Γεώργιος ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ , Ελευθέριος ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 56 - 13-12-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη ρύθμιση της αγοράς του γάλακτος

12-09-2016 P8_DCL(2016)0066 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Miguel VIEGAS , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , João FERREIRA , Ángela VALLINA , José BOVÉ , Marc TARABELLA , Fabio DE MASI , João PIMENTA LOPES , Νεοκλής ΣΥΛΙΚΙΩΤΗΣ , Τάκης ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 77 - 13-12-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την επίτευξη πλήρους αμοιβαιότητας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το ζήτημα των θεωρήσεων

06-06-2016 P8_DCL(2016)0058 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Momchil NEKOV , Δημήτρης ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ , Bogdan Brunon WENTA , Τάκης ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ , Emilian PAVEL , Nicola CAPUTO , Norica NICOLAI , Tonino PICULA , Marek PLURA , Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 06-06-2016
Λήξη προθεσμίας : 06-09-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 66 - 07-09-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο

06-06-2016 P8_DCL(2016)0056 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ , Monika SMOLKOVÁ , Μιλτιάδης ΚΥΡΚΟΣ , Dubravka ŠUICA , António MARINHO E PINTO , Ελισσάβετ ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ , Τάκης ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ , Tadeusz ZWIEFKA , Κωνσταντίνα ΚΟΥΝΕΒΑ , Ramona Nicole MĂNESCU

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 06-06-2016
Λήξη προθεσμίας : 06-09-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 85 - 07-09-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη θεραπεία με φυσικά μέσα

11-04-2016 P8_DCL(2016)0036 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Piernicola PEDICINI , Fabio Massimo CASTALDO , Rosa D'AMATO , Eleonora EVI , Dario TAMBURRANO , Rolandas PAKSAS , Nedzhmi ALI , Zigmantas BALČYTIS , Hugues BAYET , Mara BIZZOTTO , Nicola CAPUTO , Laurenţiu REBEGA , Tibor SZANYI , Ivan JAKOVČIĆ , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Patricija ŠULIN , Ελευθέριος ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ , Τάκης ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 11-04-2016
Λήξη προθεσμίας : 11-07-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 52 - 12-07-2016

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

113

Σοκολατοβιομηχανίες και αποψίλωση δασών στην Αφρική

27-09-2017 E-006028/2017 Επιτροπή

Ινομυαλγία

19-09-2017 E-005826/2017 Επιτροπή

Μείζονος σημασίας επερώτηση - Πυρκαγιές στην Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος το καλοκαίρι

21-07-2017 O-000063/2017 Επιτροπή

VP/HR - Δηλώσεις Ερντογάν για λύση του Κυπριακού εκτός των παραμέτρων του ΟΗΕ

11-07-2017 E-004648/2017 Επιτροπή

Eπικινδυνότητα των πυρηνικών αντιδραστήρων Tihange 2 και Doe

27-06-2017 E-004257/2017 Επιτροπή

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

217

Πλαίσιο για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις (A8-0387/2016 - Paul Tang)

26-10-2017

Η έκθεση αφορά την τιτλοποίηση μετοχών και συμμετοχή στο χρηματιστήριο. Το ενιαίο πλαίσιο που προτείνεται εντάσσεται στην κοινή τραπεζική και δημοσιονομική ένωση με την οποία διαφωνούμε κάθετα. Θεωρούμε πως προωθεί την διασφάλιση των κερδών του τραπεζικού και του μεγάλου κεφαλαίου εις βάρος των εργαζομένων. Καταψηφίσαμε την έκθεση.

Aπαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων (A8-0388/2016 - Othmar Karas)

26-10-2017

Η συγκεριμένη έκθεση εντάσσεται στα πλαίσια της κοινής τραπεζικής και δημοσιονομικής ένωσης με την οποία διαφωνούμε κάθετα. Θεωρούμε πως προωθεί την διασφάλιση των κερδών του τραπεζικού και του μεγάλου κεφαλαίου εις βάρος των εργαζομένων. Καταψηφίσαμε την έκθεση.

Καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ (RC-B8-0576/2017, B8-0576/2017, B8-0577/2017, B8-0578/2017, B8-0579/2017, B8-0580/2017, B8-0581/2017, B8-0582/2017)

26-10-2017

Το ψήφισμα καταδικάζει απερίφραστα όλες τις μορφές σεξουαλικής βίας, αποδοκιμάζει την ευκολία με την οποία γίνονται ανεκτές οι πράξεις αυτές και ζητά τη δίωξη των δραστών. Επίσης επαναλαμβάνει την έκκλησή του Ευρωκοινοβουλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει μια συνολική στρατηγική της ΕΕ και να υποβάλει πρόταση οδηγίας για την καταπολέμηση όλων των μορφών έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης και της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις βασικές δράσεις για την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης, μεταξύ των οποίων η αντιμετώπιση των θεμάτων της ανεπαρκούς καταγγελίας και του κοινωνικού στιγματισμού και η καθιέρωση διαδικασιών λογοδοσίας στον χώρο εργασίας. Για τους λόγους αυτούς υπερψηφίσαμε την έκθεση.

Διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία (A8-0311/2017 - Daniel Caspary)

26-10-2017

Καταψηφίσαμε την Έκθεση για την συμφωνία με την Αυστραλία αφού θεωρούμαι ότι όπως και οι συμφωνίες CETA, TTIP, JEFTA και TiSA θα δώσουν προτεραιότητα στα εταιρικά συμφέροντα έναντι των συμφερόντων των λαών. Αν και η προστασία των επενδύσεων (ICS) θα έχει διαφορετική συμφωνία, οι εμπορικές συμφωνίες εξακολουθούν να περιλαμβάνουν κανονιστική συνεργασία, και μηχανισμό που υπονομεύει τη δημοκρατία, καθώς θεσμοποιεί την εταιρική εξουσία σε σχέση με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία. Επιπρόσθετα τα πρότυπα για τα περιβαλλοντικά θέματα, την ασφάλεια των τροφίμων, τα εργασιακά δικαιώματα και ούτω καθεξής θα βρεθούν υπό πίεση.

Διαπραγματευτική εντολή για εμπορικές διαπραγματεύσεις με τη Νέα Ζηλανδία (A8-0312/2017 - Daniel Caspary)

26-10-2017

Καταψηφίσαμε την Έκθεση για την συμφωνία με την Νέα Ζηλανδία αφού θεωρούμαι ότι όπως και οι συμφωνίες CETA, TTIP, JEFTA και TiSA θα δώσουν προτεραιότητα στα εταιρικά συμφέροντα έναντι των συμφερόντων των λαών. Αν και η προστασία των επενδύσεων (ICS) θα έχει διαφορετική συμφωνία, οι εμπορικές συμφωνίες εξακολουθούν να περιλαμβάνουν κανονιστική συνεργασία, και μηχανισμό που υπονομεύει τη δημοκρατία, καθώς θεσμοποιεί την εταιρική εξουσία σε σχέση με τους κανονισμούς και τη νομοθεσία. Επιπρόσθετα τα πρότυπα για τα περιβαλλοντικά θέματα, την ασφάλεια των τροφίμων, τα εργασιακά δικαιώματα και ούτω καθεξής θα βρεθούν υπό πίεση.

 

Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2018 - όλα τα τμήματα

25-10-2017

Ως ΕΕΑ/ΒΠΑ καταψηφίζουμε τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης αφού αποτελεί τρόπο επιβολής της λιτότητας και της διάλυσης του κοινωνικού κράτους.

 

Απαλλαγή 2015: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (A8-0291/2017 - Bart Staes)

25-10-2017

Στη συγκεκριμένη έκθεση ψηφίστηκε ο έλεγχος του ευρωπαϊκού συμβουλίου και του συμβουλίου των υπουργών αναφορικά με έργα και δαπάνες διοικητικού περιεχομένου. Στηρίζοντας διαφανείς διαδικασίες ελέγχου των δαπανών υπερψηφίσαμε την έκθεση.

Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες (A8-0064/2017 - Marita Ulvskog)

25-10-2017

Παρόλο που η έκθεση δεν μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους με το αρκετά χαμηλό επίπεδο καρκινογενών και μεταλλαξιογονών ουσιών που προτείνεται, εντούτοις θεωρούμε πως η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ συντεχνιών και Επιτροπής (που επικύρωσε και το Κοινοβούιο) είναι βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπερψηφίσαμε την έκθεση.

Πτυχές της ένταξης των Ρομά στην ΕΕ οι οποίες άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων: καταπολεμώντας την αθιγγανοφοβία (A8-0294/2017 - Soraya Post)

25-10-2017

Στην έκθεση προωθούνται διάφορα μέτρα ώστε να σταματήσει η πατερναλιστική αντιμετώπιση των Ρομά, τόσο σε λεκτικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πράξεων. Επί της ουσίας τονίζεται πως πρέπει να διασφαλιστεί η πρόσβαση και η άσκηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά και να σταματήσει η κάθε είδους διάκριση. Γι’ αυτό υπερψηφίσαμε την έκθεση.

Ευρωμεσογειακή συμφωνία αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Μαρόκου (A8-0303/2017 - Dominique Riquet)

24-10-2017

Στόχος της συμφωνίας είναι να προχωρήσει προς την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών και στις δύο πλευρές, ιδίως όσον αφορά βασικές πτυχές των ευρωπαϊκών αερομεταφορών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την ασφάλεια, την οικονομική ρύθμιση και ιδίως τον ανταγωνισμό, τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας και την προστασία των καταναλωτών. Το Μαρόκο θεωρεί το έδαφος της Δυτικής Σαχάρας ως αναπόσπαστο τμήμα της εθνικής του επικράτειας, και το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας των αεροπορικών μεταφορών ΕΕ-Μαρόκου περιλαμβάνει τη Δυτική Σαχάρα. Καταψηφίσαμε λοιπόν την έκθεση καθώς όσον αφορά την Δυτική Σαχάρα, πρέπει να τονιστεί πως πρόκειται για κατεχόμενα εδάφη και για τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ ώστε να υπάρξει πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Σαχαράουι.

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  02M059
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05019
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 02M059
  1047 Brussels