David CAMPBELL BANNERMAN
 • David
  CAMPBELL BANNERMAN
 • Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών
 • Μέλος
 • Ηνωμένο Βασίλειο Conservative Party
 • Ημερομηνία γέννησης: 28 Μαΐου 1960, Bombay (India)

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

31

H κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπαχρέιν, ιδίως η υπόθεση του Nabeel Rajab

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.2)

Επανάληψη της συνεδρίασης

13-06-2018 P8_CRE-PROV(2018)06-13(7)

Συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά (συζήτηση)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(10)

Κατευθυντήριες γραμμές για το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ (συζήτηση)

13-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-13(3)

Κατευθυντήριες γραμμές για το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ (συζήτηση) (2)

13-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-13(3)

Η κατάσταση στο Ιράν (συζήτηση)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(12)

Πολυμερείς διαπραγματεύσεις ενόψει της 11ης υπουργικής διάσκεψης του ΠΟΕ (συζήτηση)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(12)

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

8

ΕΚΘΕΣΗ Recommendation to the Council on the proposed negotiating mandate for trade negotiations with New Zealand

INTA
23-10-2017 A8-0312/2017

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

9

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη διαφθορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε τρίτες χώρες

INTA
31-05-2017 INTA_AD(2017)602958

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 480/2009 για την ίδρυση Ταμείου εγγυήσεων για τις εξωτερικές δράσεις

INTA
22-03-2017 INTA_AD(2017)599646

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017

INTA
01-09-2016 INTA_AD(2016)582234

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ έναντι του Ιράν μετά την πυρηνική συμφωνία

INTA
14-07-2016 INTA_AD(2016)582110

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: Η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής

INTA
25-05-2016 INTA_AD(2016)580486

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις

INTA
25-05-2016 INTA_AD(2016)576978

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ

INTA
11-12-2015 INTA_AD(2015)569667

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2016

INTA
02-09-2015 INTA_AD(2015)560817

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1007/2009 περί εμπορίου προϊόντων φώκιας

INTA
11-05-2015 INTA_AD(2015)552091

Θεσμικές προτάσεις ψηφίσματος

12

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τους ομαδικούς τάφους στο Ιράκ

14-12-2016 RC-B8-1344/2016

Κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στο Βόρειο Ιράκ/Μοσούλη

26-10-2016 RC-B8-1159/2016

  Motion for a resolution Afghanistan, in particular the killings in the province of Zabul

23-11-2015 B8-1264/2015

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

  Motion for a resolution Syria: situation in Palmyra and the case of Mazen Darwish

08-06-2015 B8-0575/2015

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Γραπτές ερωτήσεις

14

  Delay in the Commission issuing judgement

08-05-2018 P-002534/2018 Επιτροπή

  Travel undertaken by a member of the Commission

11-10-2016 P-007672/2016 Επιτροπή

  Article 20a(2) of Directive 94/62/EC

17-05-2016 P-004031/2016 Επιτροπή

  Request to the Commission to immediately publish the Globiom study on indirect land use change (ILUC)

12-01-2016 E-000161/2016 Επιτροπή

  Travel undertaken by a member of the Commission

12-01-2016 E-000160/2016 Επιτροπή

  EU grants for non-governmental organisations (NGOs)

11-09-2015 E-012742/2015 Επιτροπή

  Creative Europe Fund

11-09-2015 E-012741/2015 Επιτροπή

  EU Framework Programme

11-09-2015 E-012740/2015 Επιτροπή

  EU grants for non-governmental organisations (NGOs)

08-09-2015 E-012610/2015 Επιτροπή

  EU Framework Programme

08-09-2015 E-012609/2015 Επιτροπή

Προφορικές ερωτήσεις

1

Απαντήσεις της Επιτροπής σε ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης

05-05-2015 O-000046/2015 Επιτροπή

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  07M083
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11036
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 07M083
  1047 Bruxelles