Συλβάνα ΡΑΠΤΗ

Πολιτικές ομάδες

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (Ελλάδα)

Μέλος

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Αναπληρώτρια

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Αναφορών
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Χιλής
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μασρέκ
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Αναφορών
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην Ολομέλεια – 7η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

75

Υλοποίηση των Εγγυήσεων για τη Νεολαία (συζήτηση)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(5)

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας (συζήτηση)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(5)

Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ (συζήτηση)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(17)

Παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 150 του Κανονισμού)

18-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-18(20)

Άνοδος του ακροδεξιού εξτρεμισμού στην Ευρώπη (συζήτηση)

09-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-09(14)

Άνοδος του ακροδεξιού εξτρεμισμού στην Ευρώπη (συζήτηση) (2)

09-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-09(14)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

1

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

8

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την Εσωτερική Αγορά Υπηρεσιών: Πορεία των Εργασιών και Επόμενα Βήματα

IMCO
19-07-2013 A7-0273/2013

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των τελωνείων

IMCO
25-11-2011 A7-0406/2011

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

3

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας

EMPL
01-06-2012 EMPL_AD(2012)487676

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας

EMPL
09-11-2011 EMPL_AD(2011)469869

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πορεία προς μια συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση της συλλογικής προσφυγής

IMCO
12-10-2011 IMCO_AD(2011)467160

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

4

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβιάσεις των διατάξεων της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

IMCO
09-01-2014 IMCO_AD(2014)519553

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την Πράσινη Βίβλο: Από τις προκλήσεις στις ευκαιρίες: Προς ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ

IMCO
14-07-2011 IMCO_AD(2011)467030

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την βελτίωση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης και σταθερότητας της Ένωσης, ειδικότερα στην ευρωζώνη

EMPL
30-09-2010 EMPL_AD(2010)445981

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την ενίσχυση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά

IMCO
12-04-2010 IMCO_AD(2010)438494

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

1

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

13

VP/HR - Διάθεση των χημικών όπλων της Συρίας

17-01-2014 E-000443/2014 Επιτροπή

Άνοδος ναζιστικών φαινομένων στην Ευρώπη - δολοφονία νέου στην Ελλάδα

23-09-2013 E-010779/2013 Επιτροπή

Άνοδος ναζιστικών φαινομένων στην Ευρώπη - δολοφονία νέου στην Ελλάδα

23-09-2013 E-010778/2013 Συμβούλιο

Ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο κλείσιμο του ελληνικού Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοτηλεόρασης

12-06-2013 E-006826/2013 Επιτροπή

  Call for a new six-pack!

11-06-2013 E-006785/2013 Επιτροπή

Κοινωνικές επιπτώσεις των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής

08-04-2013 E-003918/2013 Επιτροπή

Προτάσεις της Τρόικας για μείωση της προστασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Ελλάδα

05-09-2012 P-007872/2012 Επιτροπή

Δηλώσεις (7η Κοινοβουλευτική περίοδος)

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων