• Carmen   ROMERO LÓPEZ  

Carmen ROMERO LÓPEZ : Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας - 7η Κοινοβουλευτική περίοδος 

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11