Magdi Cristiano ALLAM
 • Magdi Cristiano
  ALLAM
 • Ιταλία
 • Ημερομηνία γέννησης: 22 Απριλίου 1952, Il Cairo

Πολιτικές ομάδες

 • 14.07.2009 / 13.12.2011 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος
 • 14.12.2011 / 26.01.2012 : Ευρώπη ελευθερίας και δημοκρατίας - Αντιπρόεδρος/Μέλος του προεδρείου
 • 27.01.2012 / 30.06.2014 : Ευρώπη ελευθερίας και δημοκρατίας - Αντιπρόεδρος/Μέλος του προεδρείου

Εθνικά κόμματα

 • 14.07.2009 / 01.06.2010 : Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di Centro (Ιταλία)
 • 02.06.2010 / 30.06.2014 : "Io amo l'Italia" (Ιταλία)

Αντιπρόεδρος

 • 17.09.2009 / 24.04.2012 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ

Μέλος

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
 • 16.09.2009 / 16.09.2009 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 25.04.2012 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ

Αναπληρωτής

 • 16.07.2009 / 13.12.2011 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 16.09.2009 / 13.12.2011 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο
 • 16.09.2009 / 13.12.2011 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • 31.01.2012 / 28.03.2012 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
 • 29.03.2012 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μασρέκ
 • 29.03.2012 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην Ολομέλεια – 7η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

11

Θεμελιώδη δικαιώματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012) (συζήτηση)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(16)

Έκθεση για τη διεύρυνση σε ό,τι αφορά την Τουρκία (συζήτηση)

28-03-2012 P7_CRE-REV(2012)03-28(18)

Η κατάσταση στην Υεμένη, το Μπαχρέιν, τη Συρία και την Αίγυπττο (συζήτηση)

12-10-2011 P7_CRE-REV(2011)10-12(16)

Η κατάσταση των Χριστιανών στο πλαίσιο της θρησκευτικής ελευθερίας (συζήτηση)

19-01-2011 P7_CRE(2011)01-19(10)

Ευρωπαϊκές δράσεις για τα θύματα τρομοκρατίας (συζήτηση)

15-12-2009 P7_CRE(2009)12-15(19)

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

4

  Motion for a resolution on recent cases of violence and persecution against Christians, notably in Maaloula (Syria), Peshawar (Pakistan) and the case of Pastor Saeed Abedini (Iran)

07-10-2013 B7-0451/2013

Σημ. Η συγκεκριμένη πρόταση ψηφίσματος είναι διαθέσιμη μόνο στη γλώσσα του πρωτοτύπου

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στη Συρία

10-09-2013 B7-0425/2013

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

4

Γραπτή δήλωση σχετικά με το δικαίωμα των ανηλίκων τέκνων να διατηρούν ουσιαστική σχέση με αμφότερους τους γονείς ακόμη και στην περίπτωση που αυτοί είναι νομίμως εν διαστάσει ή διαζευγμένοι

21-10-2013 P7_DCL(2013)0019 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Giancarlo SCOTTA' , Mara BIZZOTTO , Magdi Cristiano ALLAM , Cristiana MUSCARDINI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Oreste ROSSI , Francesco Enrico SPERONI , Marco SCURRIA , Claudio MORGANTI , Roberta ANGELILLI , Marlene MIZZI , Viorica DĂNCILĂ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 21-10-2013
Λήξη προθεσμίας : 21-01-2014
Αριθμός υπογραφόντων : 54 - 23-01-2014

Γραπτή δήλωση σχετικά με την καταπολέμηση του διαβήτη της κυήσεως

09-09-2013 P7_DCL(2013)0010 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Rolandas PAKSAS , Juozas IMBRASAS , Justina VITKAUSKAITE BERNARD , Marc TARABELLA , Anna ROSBACH , Jaroslav PAŠKA , Tadeusz CYMAŃSKI , Jolanta Emilia HIBNER , Magdi Cristiano ALLAM , Claudio MORGANTI , Małgorzata HANDZLIK

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 09-09-2013
Λήξη προθεσμίας : 09-12-2013
Αριθμός υπογραφόντων : 65 - 10-12-2013

Γραπτή δήλωση Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam, Philippe De Villiers, Nigel Farage, Francesco Enrico Speroni

12-03-2012 P7_DCL(2012)0015 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM , Philippe de VILLIERS , Nigel FARAGE , Francesco Enrico SPERONI

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-03-2012
Λήξη προθεσμίας : 14-06-2012
Αριθμός υπογραφόντων : 28 - 14-06-2012

Γραπτή δήλωση σχετικά με την ελευθερία έκθεσης σε δημόσιους χώρους θρησκευτικών συμβόλων που αντιπροσωπεύουν τον πολιτισμό και την ταυτότητα ενός λαού

23-11-2009 P7_DCL(2009)0064 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Mario MAURO , David-Maria SASSOLI , Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 23-11-2009
Λήξη προθεσμίας : 11-03-2010
Αριθμός υπογραφόντων : 129 - 15-03-2010

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

34

  VP/HR - Protecting the Italian-speaking community in Crimea

17-03-2014 E-003089/2014 Επιτροπή

  Automatic retentions from foreign payments to Italy

18-02-2014 E-001845/2014 Επιτροπή

  Quarterly report on the euro area

07-02-2014 E-001289/2014 Επιτροπή

  Unlawful nature of the Fiscal Compact

31-01-2014 E-001012/2014 Επιτροπή

  Recognition of certain agricultural products

18-11-2013 E-013083/2013 Επιτροπή

  Labelling of products based on truffles

18-11-2013 E-013082/2013 Επιτροπή

  Occupied Territories

06-11-2013 E-012580/2013 Επιτροπή

  Reduction of TNT Express workforce in Italy

10-07-2013 E-008295/2013 Επιτροπή

  Ban on the Syrian Islamic terrorist organisation Jabhat Al-Nusra (Victory Front)

09-07-2013 P-008210/2013 Συμβούλιο

Δηλώσεις (7η Κοινοβουλευτική περίοδος)

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων