Derk Jan EPPINK : Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου 

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Ποινικοποίηση της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην Πολωνία (B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019) NL  
 

FvD vindt seksuele opvoeding geen bevoegdheid van de Europese Unie, maar van de lidstaten en in het bijzonder van de ouders.

Έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία (B9-0155/2019, RC-B9-0156/2019, B9-0156/2019, B9-0157/2019, B9-0158/2019, B9-0159/2019, B9-0160/2019, B9-0161/2019) NL  
 

Voor FVD heeft de grootte van de EU haar limieten bereikt. Wij zijn bijgevolg opgetogen over de houding van de Franse president Macron, die toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië heeft tegengehouden. Het lijkt ons niet wijs om het Verenigd Koninkrijk in te wisselen voor deze landen. Dit zijn bovendien landen waar de corruptie welig tiert. Hun aansluiting bij de Europese Unie is ongewenst. Tevens zouden alle Europese subsidies die naar die landen gaan, moeten worden ingehouden. Er zijn andere en meer effectieve manieren om deze landen te helpen.

Ξένη παρέμβαση σε εκλογικές διαδικασίες και παραπληροφόρηση σε εθνικές και ευρωπαϊκές δημοκρατικές διαδικασίες (B9-0108/2019, B9-0111/2019) NL  
 

FVD kan niet akkoord gaan met deze resolutie vanwege verschillende problemen in de tekst.
In paragraaf 4 worden EU-kritische partijen weggezet als partijen die extremistisch en populistisch zijn en daarbij minderheden en kwetsbare groepen in de samenleving uitkiezen als doelwit om daarmee de democratische samenleving te ondermijnen.
Men pleit daarnaast (in paragraaf 12) voor krachtigere EU-communicatie. We kunnen ons afvragen of dit niet net hetgeen is wat deze resolutie tracht te bestrijden, namelijk desinformatie en electorale inmenging.
De resolutie roept verder op (in paragraaf 17) om meer “verantwoordelijke journalistiek” te ondersteunen en te bevorderen in de strijd tegen niet-geverifieerde en eenzijdige informatie. Het lijkt er sterk op dat de EU hier zelf schuldig aan is.
In paragraaf 18 pleit men ervoor de publieke media te ondersteunen omdat zij, gezien het feit dat ze geen privaat geld krijgen, “kwalitatief hoogwaardige en onpartijdige informatie” kunnen verstrekken en daarbij onafhankelijk zijn van “politieke inmenging”. In Nederland hebben we met de Nederlandse Publieke Omroep wel een andere ervaring.
Verder wordt erop aangedrongen de EU East StratCom Task Force op te waarderen naar een permanente structuur binnen de Europese dienst voor extern optreden met meer personeel en financiële middelen dan tot nu toe het geval was.

Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ (A9-0016/2019 - Yana Toom) NL  
 

De FvD-delegatie stemde tegen dit verslag over het werkgelegenheids- en sociaal beleid van de eurozone. De Europese Unie gaat niet over arbeidsmarktbeleid, sociaal beleid, woonbeleid, armoedebestrijding en integratie. Deze bevoegdheden liggen bij de lokale, regionale of nationale overheden. Het advies van het Europees Parlement op deze gebieden doet voor ons niet ter zake.
Inhoudelijk staan er in dit verslag een aantal goede elementen, maar ook problematische voorstellen zoals een herverzekeringsregeling voor werkloosheidsuitkeringen, de uitbreiding van de jongerengarantie, de oproep tot een EU-brede kindergarantie, de uitbreiding van het Europees Semester, de oproep tot een snelle goedkeuring van de problematische richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven enzovoort.

Επικοινωνία