Eva MAYDELL
 • Eva
  MAYDELL
 • Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες)
 • Μέλος
 • Βουλγαρία Citizens for European Development of Bulgaria
 • Ημερομηνία γέννησης: 26 Ιανουάριος 1986, Sofia

Μέλος

 • IMCO Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 • D-CN Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Αναπληρώτρια

 • ECON Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 • D-US Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Τελευταίες δραστηριότητες

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και την κατάργηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (κανονισμός για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)

IMCO
06-10-2017 IMCO_AD(2017)604857
 • Една забавна класация, която завършва с изненада 😉😃
  22/10/2017 09:30 - facebook
 • За по-добра защита онлайн имаме нужда от Регламент, който да балансира между очакванията на потребителите и тези на онлайн бизнесите. #DigitalEU #ePrivacy
  21/10/2017 16:01 - facebook
 • С колегата ми Andrey Novakov и трима български таланти разгледахме някои от новите технологии, използвани в билбиотеките. Anita Trishanska #БългарияНаТалантите
  19/10/2017 07:45 - facebook
 • Много зареждаща среща с Надя, Ради, Петра и Йоан - българските участници в CoderDojo! Страхотни посланици на #БългарияНаТалантите
  18/10/2017 19:17 - facebook
 • Поздравления, Andrey Kovatchev! За мен е удоволствие да работим заедно и съм сигурна, че ще се справиш блястящо в новата си роля на заместник-председател на EPP Group in the European Parliament
  18/10/2017 11:07 - facebook
 • С българските участници в #CoderDojo #БългарияНаТалантите
  17/10/2017 14:50 - facebook

Επικοινωνία

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  14E253
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11020
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex