Σπύρος ΔΑΝΕΛΛΗΣ

Πολιτικές ομάδες

 • 08.10.2009 / 30.06.2014 : Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 08.10.2009 / 30.06.2014 : Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (Ελλάδα)

Μέλος

 • 21.10.2009 / 19.01.2010 : Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
 • 21.10.2009 / 28.03.2012 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο
 • 11.09.2013 / 30.06.2014 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 • 11.09.2013 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο

Αναπληρωτής

 • 19.10.2009 / 18.01.2012 : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 • 19.10.2009 / 30.06.2013 : Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Κροατίας
 • 18.01.2010 / 18.01.2012 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 • 27.03.2012 / 30.06.2014 : Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας

Κοινοβουλευτικές δραστηριότητες στην Ολομέλεια – 7η κοινοβουλευτική περίοδος

Παρέμβαση(άσεις) στην ολομέλεια

72

Μεταφορές αποβλήτων (συζήτηση)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(4)

Yποδομές εναλλακτικών καυσίμων (συζήτηση)

14-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-14(16)

Διαστάσεις και βάρη για οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα (συζήτηση)

14-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-14(17)

Αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία (συζήτηση)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(12)

Η κατάσταση στη Συρία (συζήτηση)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(16)

Το μέλλον των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων (συνοπτική παρουσίαση)

03-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-03(21)

Πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας (συζήτηση)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(5)

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

1

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

7

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με το μέλλον των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων

AGRI
15-01-2014 A7-0029/2014

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών

TRAN
13-11-2013 A7-0379/2013

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό

TRAN
24-07-2012 A7-0254/2012

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

2

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τις τρέχουσες προκλήσεις και ευκαιρίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας

AGRI
12-03-2013 AGRI_AD(2013)502097

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Το εμπόριο στην υπηρεσία της αλλαγής: η εμπορική και επενδυτική στρατηγική της ΕΕ για τον Μεσογειακό Νότο μετά την «Αραβική Άνοιξη»

AGRI
05-03-2012 AGRI_AD(2012)478392

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

4

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 219/2007 περί σύστασης κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR) νέας γενιάς, όσον αφορά την παράταση της κοινής επιχείρησης έως το 2024

TRAN
17-12-2013 TRAN_AD(2013)522993

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την επιτήρηση των εξωτερικών θαλάσσιων συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

TRAN
18-09-2013 TRAN_AD(2013)513286

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη

TRAN
24-04-2012 TRAN_AD(2012)483496

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ

TRAN
08-09-2011 TRAN_AD(2011)469769

Γραπτή(ές) δήλωση(ώσεις)

2

Γραπτή δήλωση σχετικά με τις ποδηλατικές διαδρομές

15-04-2013 P7_DCL(2013)0005 Άκυρη

Λεπτομέρειες

Silvia-Adriana ȚICĂU , Michael THEURER , Michael CRAMER , Ismail ERTUG , Tamás DEUTSCH , Eva LICHTENBERGER , Σπύρος ΔΑΝΕΛΛΗΣ , Mariya GABRIEL , Nadja HIRSCH , Ramona Nicole MĂNESCU , Ioan Mircea PAŞCU , Elisabeth JEGGLE , Viorica DĂNCILĂ

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 15-04-2013
Λήξη προθεσμίας : 15-07-2013
Αριθμός υπογραφόντων : 104 - 15-07-2013

Γραπτή δήλωση σχετικά με τη θέσπιση του Συμφώνου των Νήσων ως μια επίσημη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία

12-09-2011 P7_DCL(2011)0037 Εγκριθείσα

Λεπτομέρειες

Σπύρος ΔΑΝΕΛΛΗΣ , Maria Da Graça CARVALHO , Κυριάκος ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ , Alyn SMITH , Giommaria UGGIAS

Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2011
Λήξη προθεσμίας : 19-01-2012
Ημερομηνία έγκρισης : 19-01-2012
Κείμενα που εγκρίθηκαν (με κατάσταση των προσυπογραφόντων) : P7_TA(2012)0016
Αριθμός υπογραφόντων : 388 - 19-01-2012

Κοινοβουλευτική(ές) ερώτηση(ήσεις)

92

Εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη

06-03-2014 O-000046/2014 Επιτροπή

Συντονισμός κρατών μελών για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σ'αυτήν

12-02-2014 E-001491/2014 Επιτροπή

Σπόροι, βιοποικιλότητα και ανθεκτικότητα

12-02-2014 E-001490/2014 Επιτροπή

Εθνική στρατηγική για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

12-02-2014 E-001489/2014 Επιτροπή

Η καλή διαβίωση των ζώων στους ζωολογικούς κήπους της Ε.Ε.

12-02-2014 E-001471/2014 Επιτροπή

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις..

11-02-2014 E-001450/2014 Επιτροπή

VP/HR - Χημικά όπλα Συρίας - Αμερικανικό πλοίο MV CAPE RAY

24-01-2014 P-000704/2014 Επιτροπή

VP/HR - Διάθεση των χημικών όπλων της Συρίας

17-01-2014 E-000443/2014 Επιτροπή

Θέσπιση ειδικών οικονομικών ζωνών για θαλάσσια μεταφόρτωση

16-12-2013 E-014146/2013 Επιτροπή

Δηλώσεις (7η Κοινοβουλευτική περίοδος)

Δήλωση των οικονομικών συμφερόντων