Αναζήτηση

Βοηθοί

Είδος

βουλευτές

I-WOW SRLS Πάροχοι υπηρεσιών Nicola CAPUTO
Efstathios IAKOVIDIS Τοπικοί βοηθοί Γεώργιος ΚΥΡΤΣΟΣ
Ana IBANEZ LANA Διαπιστευμένοι βοηθοί Luis de GRANDES PASCUAL
Maria Immaculada IBANEZ LANA Διαπιστευμένοι βοηθοί José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA
Matias IBANEZ SALES Ασκούμενοι Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ
Carmen ICK-DIETL Πάροχοι υπηρεσιών Angelika NIEBLER
ICO GLIGA EXPERT Εντολοδόχοι πληρωμών Daniel BUDA
IDEEUROPEE SAS Πάροχοι υπηρεσιών Remo SERNAGIOTTO
Marek IDP INTERDESIGN Jozefiak Πάροχοι υπηρεσιών Jacek SARYUSZ-WOLSKI
Salome Anais IETTER Διαπιστευμένοι βοηθοί Pirkko RUOHONEN-LERNER
Lars Henry IGELAND Διαπιστευμένοι βοηθοί Max ANDERSSON
Christiane IGNACZAK Ασκούμενοι Norbert LINS
Tamara IGNAT Διαπιστευμένοι βοηθοί Damian DRĂGHICI
Maria Johana IJZERMAN Τοπικοί βοηθοί Wim van de CAMP
Umberto ILARI Τοπικοί βοηθοί Eleonora FORENZA
Radu Cristian ILEA Διαπιστευμένοι βοηθοί Andi CRISTEA
Robert-Alexandru ILIE Διαπιστευμένοι βοηθοί Mihai ŢURCANU
Liliya ILIEVA Τοπικοί βοηθοί (oμάδα βουλευτών) Andrey NOVAKOV Emil RADEV
Margarita ILIEVA Τοπικοί βοηθοί Svetoslav Hristov MALINOV
Yoana ILIEVA Διαπιστευμένοι βοηθοί Vladimir URUTCHEV
Panagiotis ILIOPOULOS Διαπιστευμένοι βοηθοί Νικόλαος ΧΟΥΝΤΗΣ
Vesela ILIYANOVA Πάροχοι υπηρεσιών Andrey KOVATCHEV
Valerie ILLEN Διαπιστευμένοι βοηθοί David McALLISTER
Andrew Ettore ILLSLEY Τοπικοί βοηθοί Jill SEYMOUR
IMPALA CONSULT SRL Πάροχοι υπηρεσιών Emilian PAVEL
IMPEDITUS CONSULTING, Πάροχοι υπηρεσιών Anna ZÁBORSKÁ
Joanna INCORVAJA Τοπικοί βοηθοί Miriam DALLI
Blanka INDRAKOVA Τοπικοί βοηθοί Kateřina KONEČNÁ
Vera INEKCI Διαπιστευμένοι βοηθοί Anne-Marie MINEUR
INFO M CONSULT Εντολοδόχοι πληρωμών Nikolay BAREKOV
Informationsstelle Militarisierung e. V. Πάροχοι υπηρεσιών Sabine LÖSING
INSTITUT ZA STRATEGII I ANALIZI EOOD Πάροχοι υπηρεσιών Sergei STANISHEV
INTERREVISION Εντολοδόχοι πληρωμών Barbara KAPPEL
Riccardo INTINI Πάροχοι υπηρεσιών Stefano MAULLU
Juliette Elizabeth Ballantyne INVERDALE Διαπιστευμένοι βοηθοί Geoffrey VAN ORDEN
Raffaella IOIMO Τοπικοί βοηθοί Fulvio MARTUSCIELLO
Carmiola Roxana IONESCU Διαπιστευμένοι βοηθοί Traian UNGUREANU
Vasile IONESCU Τοπικοί βοηθοί Damian DRĂGHICI
Iulian-Marius IONITA Τοπικοί βοηθοί Cristian-Silviu BUŞOI
Ilias IORDANIDIS Διαπιστευμένοι βοηθοί Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ
Fabian Mattheo IORIO Διαπιστευμένοι βοηθοί Barbara SPINELLI
Daniel IOVANESCU Τοπικοί βοηθοί Renate WEBER
David IOVANESCU Ασκούμενοι Renate WEBER
Annie Natali ISAKSSON Διαπιστευμένοι βοηθοί Fredrick FEDERLEY
Sezer ISIK Τοπικοί βοηθοί Thomas MANN
Osman ISLYAMOV Τοπικοί βοηθοί Asim ADEMOV
Atte ISOAHO Ασκούμενοι Sirpa PIETIKÄINEN
Mario ISOLDI Τοπικοί βοηθοί Piernicola PEDICINI
Thomas ISRAEL Τοπικοί βοηθοί Hermann WINKLER
Daniela ISTRATE Τοπικοί βοηθοί Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU
Cristian-Marius ISTRATI Ασκούμενοι Andi CRISTEA
ITALIA MULTIMEDIA S.R.L. Πάροχοι υπηρεσιών Stefano MAULLU
Gianpiero IUDICELLO Πάροχοι υπηρεσιών Massimo PAOLUCCI
Juozas IVANAUSKAS Τοπικοί βοηθοί Rolandas PAKSAS
Zrinka IVANKOVIC Ασκούμενοι Dubravka ŠUICA
Genandi IVANOV Τοπικοί βοηθοί Angel DZHAMBAZKI
Nayden Ivanov Τοπικοί βοηθοί Nikolay BAREKOV
Adriana Ivanova Τοπικοί βοηθοί Svetoslav Hristov MALINOV
Antoaneta Stoyanova IVANOVA Διαπιστευμένοι βοηθοί Asim ADEMOV
Desislava IVANOVA Διαπιστευμένοι βοηθοί Momchil NEKOV
Irena Ivanova Τοπικοί βοηθοί Vladimir URUTCHEV
Ksenia (Xenia) IVANOVA Ασκούμενοι Elmar BROK
Miglena IVANOVA Τοπικοί βοηθοί Nikolay BAREKOV
Miglena IVANOVA Τοπικοί βοηθοί Filiz HYUSMENOVA
MONIKA IVANOVA Ασκούμενοι Momchil NEKOV
Plamena IVANOVA Τοπικοί βοηθοί Andrey KOVATCHEV
Radostina IVANOVA Τοπικοί βοηθοί Asim ADEMOV
Stanislava IVANOVA Πάροχοι υπηρεσιών Angel DZHAMBAZKI
Vanya IVANOVA Τοπικοί βοηθοί Sergei STANISHEV
Violeta Atanasova IVAYLOVA Τοπικοί βοηθοί Ilhan KYUCHYUK
Katarina IVESIC Τοπικοί βοηθοί Frank ENGEL
Dorota IWINSKA Τοπικοί βοηθοί Kosma ZŁOTOWSKI
Lina Izokaityte Διαπιστευμένοι βοηθοί Algirdas SAUDARGAS

Οι διαπιστευμένοι βοηθοί έχουν τη βάση τους σε έναν από τους τρεις τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο ή Στρασβούργο) και έχουν σύμβαση απασχόλησης βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου, η οποία έχει συναφθεί απευθείας με το Κοινοβούλιο. Οι τοπικοί βοηθοί έχουν τη βάση τους σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ και σύμβαση απασχόλησης ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών διεπόμενη από το ιδιωτικό δίκαιο, η οποία έχει συναφθεί απευθείας με τον βουλευτή και υπάγεται στο εθνικό δίκαιο. Ακόμη, οι βουλευτές μπορούν να έχουν και ασκούμενους, στα κτήρια του Κοινοβουλίου και στα κράτη μέλη.
Για περισσότερες πληροφορίες, σας παραπέμπουμε στο τμήμα Διατάξεις σχετικά με το προσωπικό.