Αναζήτηση

Βοηθοί

Είδος

βουλευτές

Efstathios IAKOVIDIS Τοπικοί βοηθοί Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ
Ana IBANEZ LANA Διαπιστευμένοι βοηθοί Luis de GRANDES PASCUAL
Maria Immaculada IBANEZ LANA Διαπιστευμένοι βοηθοί José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA
Carmen ICK-DIETL Πάροχοι υπηρεσιών Angelika NIEBLER
IDEEUROPEE SAS Πάροχοι υπηρεσιών Remo SERNAGIOTTO
Marek IDP INTERDESIGN Jozefiak Πάροχοι υπηρεσιών Jacek SARYUSZ-WOLSKI
Salome IETTER Ασκούμενοι Pirkko RUOHONEN-LERNER
Lars Henry IGELAND Διαπιστευμένοι βοηθοί Max ANDERSSON
Tamara IGNAT Διαπιστευμένοι βοηθοί Damian DRĂGHICI
Maria Johana IJZERMAN Τοπικοί βοηθοί Wim van de CAMP
Radu Cristian ILEA Διαπιστευμένοι βοηθοί Andi CRISTEA
Antonija ILICIC Τοπικοί βοηθοί Ruža TOMAŠIĆ
Robert-Alexandru ILIE Διαπιστευμένοι βοηθοί Mihai ŢURCANU
Margarita ILIEVA Τοπικοί βοηθοί Svetoslav Hristov MALINOV
Yoana ILIEVA Διαπιστευμένοι βοηθοί Vladimir URUTCHEV
Panagiotis ILIOPOULOS Διαπιστευμένοι βοηθοί Νικόλαος ΧΟΥΝΤΗΣ
Vesela ILIYANOVA Πάροχοι υπηρεσιών Andrey KOVATCHEV
Valerie ILLEN Διαπιστευμένοι βοηθοί David McALLISTER
Andrew Ettore ILLSLEY Τοπικοί βοηθοί Jill SEYMOUR
IMPALA CONSULT SRL Πάροχοι υπηρεσιών Emilian PAVEL
IMPEDITUS CONSULTING, Πάροχοι υπηρεσιών Anna ZÁBORSKÁ
Joanna INCORVAJA Τοπικοί βοηθοί Miriam DALLI
Blanka INDRAKOVA Τοπικοί βοηθοί Kateřina KONEČNÁ
Vera INEKCI Διαπιστευμένοι βοηθοί Anne-Marie MINEUR
Info Centre Bulgaria EOOD Πάροχοι υπηρεσιών Peter KOUROUMBASHEV
INFO M CONSULT Εντολοδόχοι πληρωμών Nikolay BAREKOV
Informationsstelle Militarisierung e. V. Πάροχοι υπηρεσιών Sabine LÖSING
INSTITUT ZA STRATEGII I ANALIZI EOOD Πάροχοι υπηρεσιών Nedzhmi ALI Sergei STANISHEV
INTAC Πάροχοι υπηρεσιών Rebecca HARMS
INTERNATIONAL HUMAN SERVICES Πάροχοι υπηρεσιών Aymeric CHAUPRADE
INTERREVISION Εντολοδόχοι πληρωμών Barbara KAPPEL
Juliette Elizabeth Ballantyne INVERDALE Διαπιστευμένοι βοηθοί Geoffrey VAN ORDEN
Antonio IOELE Πάροχοι υπηρεσιών Isabella ADINOLFI
Carmiola Roxana IONESCU Διαπιστευμένοι βοηθοί Traian UNGUREANU
Valentin Leonard IONESCU Πάροχοι υπηρεσιών Theodor Dumitru STOLOJAN
Iulian-Marius IONITA Τοπικοί βοηθοί Cristian-Silviu BUŞOI
Ilias IORDANIDIS Διαπιστευμένοι βοηθοί Θεόδωρος ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ
Fabian Mattheo IORIO Διαπιστευμένοι βοηθοί Barbara SPINELLI
Daniel IOVANESCU Τοπικοί βοηθοί Renate WEBER
IPM Consulting, s.r.o. Πάροχοι υπηρεσιών Petr MACH
Ramona Denisa IRIMIA Διαπιστευμένοι βοηθοί Viorica DĂNCILĂ
Lide IRUIN IBARZABAL Διαπιστευμένοι βοηθοί Josu JUARISTI ABAUNZ
Anniina ISKANIUS Τοπικοί βοηθοί Henna VIRKKUNEN
Mario ISOLDI Τοπικοί βοηθοί Piernicola PEDICINI
Thomas ISRAEL Τοπικοί βοηθοί Hermann WINKLER
Aaron Victor ISRAELSSON Διαπιστευμένοι βοηθοί Soraya POST
Daniela ISTRATE Τοπικοί βοηθοί Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU
Gianpiero IUDICELLO Πάροχοι υπηρεσιών Massimo PAOLUCCI
Juozas IVANAUSKAS Τοπικοί βοηθοί Rolandas PAKSAS
Alexandra Helen IVANOV Διαπιστευμένοι βοηθοί Gunnar HÖKMARK
Genandi IVANOV Τοπικοί βοηθοί Angel DZHAMBAZKI
Nayden Ivanov Τοπικοί βοηθοί Nikolay BAREKOV
Vanessa IVANOV Διαπιστευμένοι βοηθοί Catherine STIHLER
ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ Ασκούμενοι Andrey NOVAKOV
Desislava IVANOVA Διαπιστευμένοι βοηθοί Momchil NEKOV
Irena Ivanova Τοπικοί βοηθοί Vladimir URUTCHEV
Miglena IVANOVA Τοπικοί βοηθοί Nikolay BAREKOV
Plamena IVANOVA Τοπικοί βοηθοί Andrey KOVATCHEV
Stanislova IVANOVA Πάροχοι υπηρεσιών Angel DZHAMBAZKI
Vanya IVANOVA Τοπικοί βοηθοί Sergei STANISHEV
Violeta Atanasova IVAYLOVA Τοπικοί βοηθοί Ilhan KYUCHYUK
Katarina IVESIC Τοπικοί βοηθοί Frank ENGEL
Marina IVKOVIC Πάροχοι υπηρεσιών Ivana MALETIĆ
Lina Izokaityte Διαπιστευμένοι βοηθοί Algirdas SAUDARGAS

Οι διαπιστευμένοι βοηθοί έχουν τη βάση τους σε έναν από τους τρεις τόπους εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο ή Στρασβούργο) και έχουν σύμβαση απασχόλησης βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου, η οποία έχει συναφθεί απευθείας με το Κοινοβούλιο. Οι τοπικοί βοηθοί έχουν τη βάση τους σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ και σύμβαση απασχόλησης ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών διεπόμενη από το ιδιωτικό δίκαιο, η οποία έχει συναφθεί απευθείας με τον βουλευτή και υπάγεται στο εθνικό δίκαιο. Ακόμη, οι βουλευτές μπορούν να έχουν και ασκούμενους, στα κτήρια του Κοινοβουλίου και στα κράτη μέλη.
Για περισσότερες πληροφορίες, σας παραπέμπουμε στο τμήμα Διατάξεις σχετικά με το προσωπικό.